csalad.hu - Négy- vagy többgyermekes édesanyák személyi jövedelemadó-mentessége
CSALAD.HU
Ahol otthon vagy!

Négy- vagy többgyermekes édesanyák személyi jövedelemadó-mentessége

csalad.hu
2020. febr. 18. 17:21
Családvédelmi Akcióterv

SZJA mentességet élveznek, és ezért nem kell személyi jövedelemadót fizetniük azoknak az édesanyáknak, akik legalább négy gyermeket nevelnek fel.

Ki jogosult az SZJA mentesség érvényesítésére?

Négy vagy több gyermeket nevelő anyának az a nő minősül, aki vér szerinti vagy örökbefogadó szülőként az általa nevelt gyermek után

 • családi pótlékra jogosult, vagy
 • családi pótlékra már nem jogosult, de jogosultsága legalább 12 éven keresztül fennállt,

és a fent említett gyermekek száma a négy főt eléri. Ha egy gyermek után a családi pótlékra való jogosultság a gyermek halála miatt szűnt meg, akkor úgy kell tekinteni, mintha a családi pótlékra való jogosultság 12 évig fennállt volna.

Mennyi ideig vehető igénybe az SZJA mentesség?

Az első jogosultsági hónap 2020 januárja lehet.

Az SZJA mentesség annak a hónapnak az első napján nyílik meg, amelyben az édesanya először minősül négy vagy több gyermeket nevelő anyának, és megszűnik annak a hónapnak az utolsó napján, amelynek egészében már nem minősül ilyennek.

Az SZJA mentesség milyen jövedelmekre érvényesíthető?

A négy vagy több gyermeket nevelő anyák kedvezményét az összevont adóalapba tartozó egyes jövedelmekre érvényesítheti az arra jogosult édesanya, minden más kedvezményt megelőző sorrendben.

Az SZJA mentességre jogosult a kedvezményt értékhatár nélkül veheti igénybe a minden jogosultsági hónapban megszerzett, a kedvezmény alapját képező alábbi jövedelmére:

− a bérnek minősülő és más nem önálló tevékenységből származó jövedelemre (ide nem értve a munkaviszony megszüntetésére tekintettel kapott végkielégítés törvényben előírt mértéket meghaladó összegét),

− az önálló tevékenységből származó jövedelmek közül

 • a vállalkozói jövedelem szerinti adózást alkalmazó egyéni vállalkozó vállalkozói kivétje, átalányadózás esetén az átalányban megállapított jövedelme;
 • a mezőgazdasági őstermelő e tevékenységéből származó jövedelme;
 • az európai parlamenti képviselő e tevékenységéből származó jövedelme;
 • a helyi önkormányzati képviselő e tevékenységéből származó jövedelme;
 • a választott könyvvizsgáló e tevékenységéből származó jövedelme;
 • a magánszemély által nem egyéni vállalkozóként kötött, díjazás ellenében történő munkavégzésre irányuló más szerződés alapján folytatott tevékenységéből származó jövedelme.

Melyek az SZJA mentesség érvényesítésének feltételei?

Az adóbevalláshoz tett írásbeli nyilatkozat, mely tartalmazza

 • az SZJA mentességre jogosító gyermekek nevét, adóazonosító jelét (ennek hiányában a természetes azonosító adatait),
 • a jogosultság megnyíltának vagy megszűntének napját – ha a kedvezményre való jogosultság nem állt fenn az adóév egészében – és
 • az SZJA mentesség alapjául szolgáló, összevont adóalapba tartozó jövedelmek összegét.

Az SZJA mentesség igénybe vehető már év közben az adóelőleg megállapítása során, vagy év végén az adóbevallás benyújtásakor.