Minden további gyermeknél pedig további 1-1 millió forinttal csökkenhet a család lakóingatlan fedezetű jelzáloghitel-tartozása, ha azt a gyermek születése vagy örökbefogadása előtt vették fel a szülők.

Ki jogosult a jelzáloghitel-elengedésre?

2019. július 1-től a második és további gyermekeiket vállaló és nevelő családok (azt megelőzően csak a harmadik vagy további gyermeket várók).

Mire vonatkozik az intézkedés?

A második gyermeket vállaló családok 1 millió forinttal csökkenthetik jelzáloghitel-tartozásukat, míg a harmadik gyermeknél (vagy további gyermeknél, ha korábban nem igényelték) 4 millió forintra emelkedik a hitelelengedés összege, (így összességében 5 milliós elengedés érvényesíthető 2 jogosult gyermeknél), minden további gyermeknél pedig további 1-1 millió forinttal csökkenthetik a jelzáloghitel-tartozásukat a családok.

Melyek a jelzáloghitel-elengedés feltételei?

Fontos, hogy csak a gyermek születését (a támogatás magzatra tekintettel való igénylését) megelőzően felvett hitelre jár a jelzáloghitel-elengedés.

Jogosultak lehetnek azok a két- vagy többgyermekes családok, ahol a második vagy további vér szerinti vagy örökbefogadott gyermek 2018. január 1-je után született, vagy a kérelem benyújtásakor az édesanya már a 12. hetét betöltött várandós. A házastársak, élettársak vagy volt élettársak a támogatást kizárólag együttesen igényelhetik, abban az esetben is, ha a jelzáloghitel-szerződésnek csak az egyik fél az alanya. A támogatásra való jogosultság megállapításakor a házastársakkal, illetve élettársakkal, volt élettársakkal közös háztartásban élő kiskorúak vehetők figyelembe.

A jelzáloghitel-elengedést olyan esetekben is igényelhetik a családok, ha az ingatlan csak az egyik szülő nevén van legalább 50%-os mértékben. A maximálisan igényelhető kedvezmény azonban csak akkor érhető el, ha az igényléskor fennálló tartozást nem haladja meg a támogatás. Fontos kitétel az is, hogy a hitelügylet szerződésében harmadik fél adósként nem szerepelhet (kivéve a külön élő volt házastárs, ha közös gyermek után igényelték a támogatást). Ha a harmadik fél kezesként van benne a szerződésben, akkor az nem kizáró ok.

A jogosultság további kritériumai

  • büntetlen előélet, vagy a büntetett előélethez fűződő hátrányos jogkövetkezmények alóli mentesítés
  • köztartozás-mentesség
  • az igénylő teljes bizonyító erejű magánokiratban tudomásul veszi, hogy a más személy által igényelt támogatásnál már számításba vett gyermek a támogatás igénylésénél nem vehető figyelembe.

Mire használható fel a jelzáloghitel-elengedés?

A jelzáloghitel-elengedést az igénylő a lakáscélú jelzáloghitel-szerződéséből eredő tőketartozása csökkentésére használhatja fel (a 2017. november 14. előtt felvett hiteleknél a szabad felhasználásúakra is jár). Amennyiben pedig a tőketartozás összege nem éri el a támogatás összegét, úgy a támogatás a tőketartozás járulékainak – ide nem értve a késedelmi kamatot − csökkentésére is felhasználható. Amennyiben az igényléskori tartozás összege nem éri el az 1 millió Ft-ot, vagy harmadik, illetve többedik gyerek esetén a 4 milliót, a különbözetre a kérelmező nem tarthat igényt. (Ugyanakkor ha több jelzáloghitel-tartozással is rendelkezik az igénylő, és azok együttes összege már eléri a támogatás összegét, akkor a teljes támogatás igényelhető).

Mekkora a támogatás összege?

A jelzáloghitel-elengedés összege a 2019. július 1. után született második gyermeket vállaló családok esetén 1 millió forint, a 2018. január 1. után született harmadik és minden egyes további gyermek esetén legfeljebb 1 millió forint, a 2019. július 1. után született harmadik vagy többedik gyermek után 4 millió forint, illetve amennyiben harmadik vagy további gyermek után még nem vették igénybe a 4 milliós támogatást – csak legfeljebb az 1 milliósat –, akkor az a soron következő gyermek után jár.

Hogyan lehet igényelni a jelzáloghitel-elengedést?

A kérelmet a kormányhivatalnál kell benyújtani. A támogatásra való jogosultság feltételeit igazoló dokumentumok hiánytalan meglétét a kormányhivatal, illetve a kormányablak ellenőrzi. A kormányablak a kérelmet mellékleteivel együtt a benyújtást követő napon továbbítja a kormányhivatalnak. A kormányhivatal vagy a kormányablak a kérelem benyújtásáról és a becsatolt dokumentumokról igazolást ad az igénylőnek. Ezt követően, pozitív döntés esetén, a hitelintézet a támogatást megállapító határozat beérkezését követő 4 napon belül egy összegben, előtörlesztésként a támogatott személy pénzügyi intézménynél vezetett hitelszámlájára utalja a teljes támogatási összeget. A bank az előtörlesztésért a támogatott személy terhére díjat és egyéb költséget nem számíthat fel, ezt az állam téríti meg a pénzügyi intézmény részére. A támogatás igénybevételével történő előtörlesztés esetén a folyósítást követő 10 napon belül a bank köteles változatlan futamidő mellett a támogatott személy havi törlesztőrészleteit újraszámolni és arról a támogatott személyt és a kormányhivatalt értesíteni.

Második gyermeket váró családok is igényelhetik

2019. július 1-je után az eddig a harmadik vagy további gyermekek vállalása esetén a lakáshitel-tartozásokhoz nyújtott 1-1 millió forint jóváírás lehetőségét kiterjesztették a második gyermeket vállaló családokra is (1 millió forint összegben), a harmadik gyermek születése, örökbefogadása esetén pedig 4 millió forintra emelik az összeget (a további gyermekek esetén ezután is 1-1 millió forint jár).

Bővebb információ a Jelzáloghitel-csökkentésről itt olvasható.