Ki jogosult rá?

  • az a nő, aki várandóssága alatt legalább négy alkalommal, koraszülés esetén legalább egyszer várandósgondozáson vett részt;
  • az örökbefogadó szülő, ha az örökbefogadást véglegessé vált határozatban engedélyezték, és a gyermeket a végleges engedélyezés időpontját megelőzően legfeljebb egy éve nevelte folyamatosan saját háztartásában;
  • a gyám, ha a gyermek a születését követő 6 hónapon belül – végleges határozat alapján – a gondozásába kerül.
  • a vér szerinti apa, ha az anyasági támogatásra jogosult anya a támogatás felvételét megelőzően meghal, és az apa az anyával egy háztartásban élt, egyéb esetben az a személy, aki az újszülött gondozását ténylegesen ellátja.

Milyen összegű?

Az anyasági támogatás egyszeri ellátás, melynek gyermekenkénti összege 64 125 forint, ikergyermekek esetén 85 500 forint.

Mikor igényelhető?

A kérelmet a gyermek születését követő hat hónapon belül lehet benyújtani, késedelmes benyújtás esetén igazolási kérelemnek van helye. Az örökbefogadó szülő az örökbefogadás végleges engedélyezését követő hat hónapon belül nyújthatja be a kérelmet.

Hol és hogyan igényelhető?

A kérelem benyújtható

Az igényt a „Kérelem anyasági támogatás megállapítására” elnevezésű formanyomtatványon kell benyújtani.

Az anyasági támogatással kapcsolatosan bővebb információk érhetők el a Magyar Államkincstár honlapján.