Ki jogosult gyermekápolási táppénzre?

A biztosított, és társadalombiztosítási járulék fizetésére kötelezett szülő (vér szerinti, örökbefogadó szülő, nevelőszülő, helyettes szülő, gyám) lehet jogosult gyermekápolási , ha a 12 évesnél fiatalabb beteg gyermekének ápolása miatt orvos által igazoltan keresőképtelenné válik. Amennyiben a beteg gyermek 12-18 év közötti, akkor ezen beteg gyermek ápolása esetén csak méltányosságból állapítható meg a szülőnek gyermekápolási táppénz.

A gyermekápolási táppénz tekintetében keresőképtelen:

  • az anya, aki kórházi ápolás alatt álló egy évesnél fiatalabb gyermekét szoptatja,
  • a szülő, abban az esetben, ha tizenkét évesnél fiatalabb beteg gyermekét otthon ápolja és a gyermeket saját háztartásában neveli, valamint
  • a szülő a tizenkét évesnél fiatalabb gyermeke kórházi kezelésének időtartamára abban az esetben, ha a gyermeke mellett tartózkodik a fekvőbeteg-ellátást nyújtó intézményben.

táppénz ÖSSZEGE

A gyermekápolási táppénz összege a szülő jövedelme alapján megállapított naptári napi alap

  • 60%-a, ha a szülőnek van legalább 730 nap biztosításban töltött ideje,
  • 50%-a, ha a szülő 730 napnál kevesebb biztosítási idővel rendelkezik, illetve a gyermek fekvőbeteg gyógyintézeti ellátásának időtartama alatt.

A táppénz maximálisan folyósítható naptári napi összege a minimálbér kétszeresének harmincad része, 2024-ben napi bruttó 17 787 Ft.

Milyen időtartamra jár a gyermekápolási táppénz?

A gyermekápolási táppénz folyósításának időtartama elsődlegesen a beteg gyermek életkorától függ, illetve attól, hogy a szülő egyedülállóként neveli-e a gyermeket.

A közös háztartásban élő gyermek jogán gyermekápolási táppénzre mindegyik szülő külön-külön szerezhet jogosultságot.

A gyermek életkorához igazodóan igénybe vehető gyermekápolási táppénzes napok száma:

  • 1 évesnél fiatalabb gyermek szoptatása, ápolása címén a gyermek 1 éves koráig időbeli korlátozás nélkül;
  • 1 évesnél idősebb, de 3 évesnél fiatalabb gyermek ápolása címén évenként és gyermekenként a szülőnek 84 naptári nap;
  • 3 évesnél idősebb, de 6 évesnél fiatalabb gyermek ápolása címén évenként és gyermekenként a szülőnek 42, egyedülálló szülőnek 84 naptári nap;
  • 6 évesnél idősebb, de 12 évesnél fiatalabb gyermek ápolása címén évenként és gyermekenként a szülőnek 14, egyedülálló szülőnek 28 naptári nap.

Igényelhető-e visszamenőlegesen a gyermekápolási táppénz?

A gyermekápolási táppénz iránti igényt a kérelem benyújtásának napjától visszamenőleg legfeljebb 6 hónapra lehet érvényesíteni.

Hol és hogyan igényelhető a gyermekápolási táppénz?

– Az ellátás iránti kérelmet a biztosítottnak a foglalkoztatójához kell benyújtania a „Nyilatkozat gyermek ápolása címén igényelt táppénz megállapításához” elnevezésű nyomtatványon.

– Ha az igénylő önfoglalkoztató (pl. egyéni vállalkozó), az ellátás iránti kérelmet kizárólag elektronikus úton nyújthatja be az egészségbiztosítóhoz az „Igénybejelentés táppénz, csecsemőgondozási díj, gyermekgondozási díj, baleseti táppénz igényléséhez” elnevezésű elektronikus nyomtatványon, amely itt található.

A kérelemhez mellékelni kell a keresőképtelenségről szóló orvosi igazolást is (Orvosi igazolás a keresőképtelen (terhes) állományba vételről, Orvosi igazolás folyamatos keresőképtelenségről, Igazolás a szülő részére 18 éven aluli gyermekkel fekvőbeteg-gyógyintézeti ellátása ideje alatt történő együtt tartózkodásának időtartamáról).

Gyermekápolási táppénzzel kapcsolatos további részletes tájékoztatás a Magyar Államkincstár honlapján érhető el.