MI A CSALÁDBARÁT HELY TANÚSÍTÓ VÉDJEGY?

A Családbarát Magyarország Központnál hiszünk abban, hogy a munka és a magánélet nem egymást kizáró, hanem erősítő tényezők az egyéni kiteljesedésben. Hisszük azt is, hogy egyre többen ismerik fel: a kiegyensúlyozott munkavállaló elkötelezettségével az adott szervezet sikerét is hatékonyabban segíti. A családbarát szemlélet a munkavállalók hosszútávú megtartásában is segít, sőt a munkaerőpiacon versenyelőnyt biztosít.

A Családbarát Magyarország Központ stratégiai célja, hogy társadalmunkban megerősödjön és általánossá váljon a családbarát értékrend, melynek megvalósulásában a munkahelyek és a szolgáltatások kulcsfontosságú szerepet töltenek be. Ennek szolgálatában indult el a Családbarát Hely tanúsító védjegy kialakítása, mely megújult formában minősíti a jelentkező munkahelyeket és szolgáltató helyeket a családbarát szempontok megvalósulása szerint.

A Családbarát Hely Védjegy objektív elemzésen alapuló minősítés. Egy hivatalos auditálási folyamat dönti el, hogy mely szervezetek, jelentkezők kaphatják meg a védjegyet. A Családbarát Magyarország Központot kormányhatározat hatalmazta fel a Családbarát Hely tanúsító védjegy és minősítés egységes rendszerének és eljárásrendjének kialakítására, továbbfejlesztésére, valamint a szervezetek minősítésének elvégzésére.

Jelentkezzen Ön is, mert a családok sikere közös sikerünk!

Jelentkezés tanúsításra Jelentkezés tanácsadásra

Miben más?

A Családbarát Hely tanúsító védjegy objektív elemzésen alapuló minősítési rendszer, amely egy hivatalos auditálási folyamat eredményeként dönti el, hogy mely szervezetek, jelentkezők kaphatják meg a védjegyet. A Családbarát Magyarország Központ kormányhatározat alapján alakította ki és fejleszti tovább a Családbarát Hely tanúsító védjegy és minősítés egységes rendszerét és eljárásrendjét, valamint végzi a szervezetek minősítését.

Az elmúlt négy év tapasztalatai és az audit vizsgálatok visszajelzései alapján a tanúsítási rendszer megújul. Az új védjegy egy egységes, magas szintű kritériumrendszeren alapuló tanúsítvány, mely „Munkahely” és „Szolgáltató hely” kategóriában szerezhető meg.
Elkötelezettek vagyunk ügyfelelink és leendő partnereink maximális elégedettége, a környezetünk valamint az iránt, hogy a Családbarát Hely tanúsító védjegy továbbra is garantáltan magas minőséget hordozzon magában.
Társaságunk számára kiemelten fontos a környezeti fenntarthatóság, valamint ügyfeleink maximális kiszolgálása, melynek érdekében a védjegy szolgáltatások terén 2024 március 15-től új megoldásokat vezettünk be.

Az eddig megszokott Családbarát Hely tanúsító védjegyet tartalmazó email aláírás profil és védjegy logók letöltése mellett az alábbi szolgálatásokat kínáljuk. SOCIAL grafikai elemek letöltésével védjegy logó használatára jogosult szervezeteknek lehetőségük van a letöltött grafikát cégük social média felületein használni, valamint saját posztjaikat a Családbarát Hely tanúsító Védjegy logóval ellátni. 2024. március 15 után a Családbarát Hely Tanúsító mellett, lehetőséget kínálunk ONLINE AUDIT lefolytatására az alábbiak szerint:

  • Új partnereink számára mind családbarát munkahely mind családbarát szolgáltatóhely kategóriájában az új tanúsítvány megszerzéséhez díjmentes helyszíni auditálást biztosítunk.
  • Korábbi partnereink számára meglévő tanúsítványuk megújításához bevezetjük az online auditálás lehetőségét, mely a Családbarát M Ennek érdekében tanácsadói tevékenységgel, képzésekkel és workshopokkal bővítjük a szolgáltatást, melyek igénybevétele jelentős segítséget nyújt a tanúsításra történő jelentkezésben és a sikeres auditálásban egyaránt.

Mi a családbarátság?

A családbarátság az az irányultság egy szervezet működésében, mellyel az adott szervezet (munkahely vagy szolgáltató hely) a családot a maga számára is értéknek tekinti és a családok szempontjait működése során érvényesíti. Az adott szervezet tényleges intézkedésekkel szolgálja a munkavállalói és az ügyfelei, mint családban élő személyek érdekeit, elősegítve ezzel a munka és a magánélet közötti harmónia megteremtését.

Milyen egy családbarát hely?

A családbarát hely olyan szervezet, mely a munkáltató és a munkavállaló, valamint a szolgáltató és a szolgáltatást igénybe vevő szempontjainak kölcsönös figyelembevételével támogatja a családon belüli szerepek betöltését. Figyelembe veszi a családok élethelyzetének változásait, csökkentve ezzel a szervezet elvárásainak és a családi környezet igényeinek összeütközéseiből fakadó konfliktusokat.

A családbarát munkahely esetében a munkavállaló támogatása megnyilvánulhat többek között az atipikus foglalkoztatás és a munkavállalóknak biztosított szolgáltatások (pl. munkahelyi bölcsőde, nyári gyermekfelügyelet, rekreáció, közösségépítés, egészségvédelem, érdekegyeztetés, képzések) területén.

Családbarát szolgáltatóhely esetében a szolgáltató figyelembe veszi a szolgáltatást igénybe vevő ügyfelek családi körülményeit, családjuk igényeit is, az általa nyújtott szolgáltatásokhoz igazodva (pl. etetőszék, gyermekmenü, gyermekkocsi tároló, akadálymentes közlekedés gyermekkocsi számára).

Milyen kategóriában szerezhető meg a tanúsítvány?

A Családbarát Hely tanúsító védjegy két kategóriában ítélhető oda: Munkahely kategóriában és Szolgáltató Hely kategóriában.

Amennyiben egy szervezet mindkét kategóriában szeretne tanúsítványt szerezni, mindkét minősítésre külön kell jelentkeznie.

A jelentkezés elbírálásának ideje: online audit esetében 15, helyszíni audit esetében pedig a kérdőív benyújtását követő 60 nap.

A védjegyre jelentkező szervezeteknek attól függően, hogy korábban megszerzett tanúsítványukat kívánják megújítani vagy új jelentkezést szeretnének leadni, különböző auditálási eljárásokat kínálunk. A részletekért kérjük, kattintson ide: A jelentkező szervezetek tanácsadási szolgáltatásunkat díjmentesen vehetik igénybe.

Kik jelentkezhetnek a tanúsítványra?

A Családbarát Hely tanúsító védjegyre a Magyarország területén működő magyar, valamint a Magyarországon működő külföldi tulajdonú szervezetek jelentkezhetnek.

Magyarország egész területéről várjuk mikro-, kis-, közép- és nagyvállalatok, állami költségvetési szervek, nonprofit szervezetek és egyházi jogi személyek jelentkezését. Bármely területen (versenyszféra, közszféra, nonprofit szektor) tevékenykedő szervezet nyújthat be jelentkezést, hiszen a családok szempontjait mindenhol szükséges érvényesíteni.

Miért érdemes a minősítést megszerezni?

A családbarát szemlélet pozitív társadalmi üzenetet hordozó érték, mely egyre nagyobb jelentőséggel és vonzerővel bír napjainkban.

A tanúsítvány megszerzése fontos versenyelőnyt jelent a védjegyjogosultnak a PR és CSR (társadalmi felelőségvállalás) tekintetében, vonzóbbá teszi a minősítést megszerző szervezetet a munkavállalók és ügyfelek körében.

A tanúsítvány megszerzését megelőzően a szervezetek auditáláson vesznek részt, mely audit a szervezetben érvényesülő családbarát szemléletről nyújt hiteles képet.

HOGYAN LEHET ELNYERNI A MINŐSÍTÉST?

A Családbarát Hely tanúsító védjegyre Munkahely és Szolgáltató Hely kategóriákban lehet jelentkezni. Amennyiben az előszűrő kérdőív kitöltése alapján a szervezet eléri az audithoz szükséges pontszámot, helyszíni auditvizsgálat történik, melynek során ellenőrizzük a szervezet családbarát működésének, intézkedéseinek meglétét.

A sikeres auditot követően a Családbarát Magyarország Központ kiállítja a szervezet nevére szóló Családbarát Hely tanúsító védjegyet, mely minősítés kifejezi a jelentkező szervezet családbarát szemléletű működés iránti elkötelezettségét, valamint az ennek megvalósításáért tett alapvető intézkedések meglétét.

A Családbarát Hely tanúsító védjegy hitelesen bizonyítja, hogy a védjegy tulajdonosa családbarát munkáltatóként működik, illetve családbarát szolgáltatást nyújt.

Jelentkezzen Ön is, mert a családok sikere az Ön sikere is!

Hogyan jelentkezhetek?
(Kitöltési útmutató)

A jelentkezés megkezdéséhez kérjük, nyomja meg a „Jelentkezés Tanúsításra” gombot. Utána válassza ki a „Jelentkezés-Munkahely” gombot, amennyiben munkahelyként vagy a „Jelentkezés-Szolgáltató Hely” gombot, amennyiben szolgáltató helyként kíván jelentkezni.

Ezután kérjük, adja meg a kapcsolattartó adatait. Kapcsolattartó az a személy, aki a szervezet nevében kitölti a kérdőívet. Az itt megadott e-mail címmel és jelszóval később is bármikor meg tudja tekinteni a már bevitt céges adatait és a kitöltött vagy félbehagyott kérdőívét, oly módon, hogy a főoldalon található „Bejelentkezés” gombra kattintva megadja a rögzített e-mail címet és az ahhoz tartozó jelszót. A „Hol/kitől hallott rólunk?” üres mezőbe kérjük, annak a személynek vagy fórumnak (újság, TV, stb.) a nevét írja be, akitől/ahol halott tanúsítványunkról. Ez az adat fontos számunkra, hogy fel tudjuk mérni egyrészt munkatársaink, másrészt a média hatékonyságát. A hozzájárulása előtt kérjük, olvassa el figyelmesen az Adatkezelési tájékoztatót, Szabálykönyvet, Etikai kódexet, melyek a főoldal menüsorában találhatóak. A „Tovább” gomb megnyomásával megkezdheti a szervezet adatainak rögzítését. A regisztrációt követően kérjük, nyilatkozzon arról, hogy melyik audit eljárást választja. (online, helyszíni audit)

A szervezeti adatok megadása után a „Tovább” gomb megnyomásával kezdheti meg a kérdőív kitöltését.

A kérdőívnél a „Tovább” gomb megnyomása rögzíti az adott oldalon bevitt válaszokat. Amennyiben valamilyen oknál fogva meg kívánja szakítani a kérdőív kitöltését, nyomja meg a „kilépés” gombot. Újabb bejelentkezés után a „Jelentkezéseim”- nél látható, hogy az adott kérdőív milyen kitöltöttségi szinten áll. Ebben az esetben a „Kérdőív” gombra kattintva attól az oldaltól kezdve tudja folytatni a kérdőívet, ahol korábban abbahagyta. A „Vissza” gomb megnyomásával bármikor visszamehet a kérdőív előző oldalaira. Az ott lévő válaszai egészen addig módosíthatók, amíg 100%-ban ki nem töltötte a kérdőívet. 100%-os kitöltöttség esetén már nem tud visszalépni, a rendszer tárolta a szervezeti adatokhoz kapcsolódó kérdőívet.

A kérdőív kitöltése után egy visszaigazoló emailt küldünk Önnek, mely tartalmazza az Ön által megadott kapcsolattartói és szervezeti adatokat, valamint a kérdőív kérdéseire adott válaszait.

A kérdőív kiértékeléséről szóló dokumentumot, online audit esetén a beérkezéstől számított 15, helyszíni audit esetén 60 napon belül megküldjük Önnek. Amennyiben ezen előszűrési folyamatban (kérdőív kitöltése) a szervezete elérte a tanúsítvány megszerzéséhez szükséges pontszámot, úgy munkatársaink online audit esetén 15 napon belül, helyszíni audit esetén 60 napon belül egyeztetnek időpontot szervezetük kapcsolattartójával, hogy elektronikusan megküldött dokumentumaik alapján, vagy személyesen leellenőrizzék az Ön által megjelölt családbarát intézkedések meglétét. Kollegáink online vagy helyszíni auditálását követően a védjegy okiratotfelhasználói fiókjából töltheti le. Amennyiben az előszűrő kérdőív pontszáma nem érte el az auditáláshoz szükséges pontértéket, keresse fel ügyfélszolgálatunkat a +36 30 827 2523 telefonszámon vagy e-mailben ugyfelszolgalat@csalad.hu címen, hogy tanácsadó munkatársaink segítséget nyújthassanak a felkészülésben. Tanácsadói szolgáltatásunk ingyenes!

A jelentkező szervezetek tanácsadási szolgáltatásunkat díjmentesen vehetik igénybe.

Milyen szolgáltatásokat kínálunk?

A jelentkezés megkezdéséhez kérjük, nyomja meg a „Jelentkezés Tanúsításra” gombot. Utána válassza ki a „Jelentkezés-Munkahely” gombot, amennyiben munkahelyként vagy a „Jelentkezés-Szolgáltató Hely” gombot, amennyiben szolgáltató helyként kíván jelentkezni.

Ezután kérjük, adja meg a kapcsolattartó adatait. Kapcsolattartó az a személy, aki a szervezet nevében kitölti a kérdőívet. Az itt megadott e-mail címmel és jelszóval később is bármikor meg tudja tekinteni a már bevitt céges adatait és a kitöltött vagy félbehagyott kérdőívét, oly módon, hogy a főoldalon található „Bejelentkezés” gombra kattintva megadja a rögzített e-mail címet és az ahhoz tartozó jelszót. A „Hol/kitől hallott rólunk?” üres mezőbe kérjük, annak a személynek vagy fórumnak (újság, TV, stb.) a nevét írja be, akitől/ahol halott tanúsítványunkról. Ez az adat fontos számunkra, hogy fel tudjuk mérni egyrészt munkatársaink, másrészt a média hatékonyságát. A hozzájárulása előtt kérjük, olvassa el figyelmesen az Adatkezelési tájékoztatót, Szabálykönyvet, Etikai kódexet, melyek a főoldal menüsorában találhatóak. A „Tovább” gomb megnyomásával megkezdheti a szervezet adatainak rögzítését. A regisztrációt követően kérjük, nyilatkozzon arról, hogy melyik audit eljárást választja. (online, helyszíni audit)

A szervezeti adatok megadása után a „Tovább” gomb megnyomásával kezdheti meg a kérdőív kitöltését.

A kérdőívnél a „Tovább” gomb megnyomása rögzíti az adott oldalon bevitt válaszokat. Amennyiben valamilyen oknál fogva meg kívánja szakítani a kérdőív kitöltését, nyomja meg a „kilépés” gombot. Újabb bejelentkezés után a „Jelentkezéseim”- nél látható, hogy az adott kérdőív milyen kitöltöttségi szinten áll. Ebben az esetben a „Kérdőív” gombra kattintva attól az oldaltól kezdve tudja folytatni a kérdőívet, ahol korábban abbahagyta. A „Vissza” gomb megnyomásával bármikor visszamehet a kérdőív előző oldalaira. Az ott lévő válaszai egészen addig módosíthatók, amíg 100%-ban ki nem töltötte a kérdőívet. 100%-os kitöltöttség esetén már nem tud visszalépni, a rendszer tárolta a szervezeti adatokhoz kapcsolódó kérdőívet.

A kérdőív kitöltése után egy visszaigazoló emailt küldünk Önnek, mely tartalmazza az Ön által megadott kapcsolattartói és szervezeti adatokat, valamint a kérdőív kérdéseire adott válaszait.

A kérdőív kiértékeléséről szóló dokumentumot, online audit esetén a beérkezéstől számított 15, helyszíni audit esetén 60 napon belül megküldjük Önnek. Amennyiben ezen előszűrési folyamatban (kérdőív kitöltése) a szervezete elérte a tanúsítvány megszerzéséhez szükséges pontszámot, úgy munkatársaink online audit esetén 15 napon belül, helyszíni audit esetén 60 napon belül egyeztetnek időpontot szervezetük kapcsolattartójával, hogy elektronikusan megküldött dokumentumaik alapján, vagy személyesen leellenőrizzék az Ön által megjelölt családbarát intézkedések meglétét. Kollegáink online vagy helyszíni auditálását követően a védjegy okiratotfelhasználói fiókjából töltheti le. Amennyiben az előszűrő kérdőív pontszáma nem érte el az auditáláshoz szükséges pontértéket, keresse fel ügyfélszolgálatunkat a +36 30 827 2523 telefonszámon vagy e-mailben ugyfelszolgalat@csalad.hu címen, hogy tanácsadó munkatársaink segítséget nyújthassanak a felkészülésben. Tanácsadói szolgáltatásunk ingyenes!

A jelentkező szervezetek tanácsadási szolgáltatásunkat díjmentesen vehetik igénybe.