MI A CSALÁDBARÁT HELY TANÚSÍTÓ VÉDJEGY?

A Családbarát Magyarország Központnál hiszünk abban, hogy a munka és a magánélet nem egymást kizáró, hanem egymást erősítő tényezők az egyéni kiteljesedésben. Hisszük azt is, hogy mára egyre többen ismerik fel: a családi életben kiegyensúlyozott munkavállaló az elkötelezettségével az adott szervezet sikeréhez is hatékonyabban járul hozzá. A szervezeti szinten érvényesülő családbarát szemlélet a munkavállalók hosszútávú megtartásában is segít, a munkaerőpiacon pedig versenyelőnyt biztosít.

A Családbarát Magyarország Központ stratégiai célja, hogy társadalmunkban megerősödjön és általánossá váljon a családbarát értékrend, melynek megvalósulásában a munkahelyek és a szolgáltatások kulcsfontosságú szerepet töltenek be. Ennek szellemében jött létre a Családbarát Hely tanúsító védjegy, mely immár megújult formában minősíti a jelentkező munkahelyeket és szolgáltató helyeket a családbarát szempontok megvalósulása szerint.

Jelentkezzen Ön is, mert a családok sikere közös sikerünk!

Jelentkezés tanúsításra Jelentkezés tanácsadásra

Miben más?

A Családbarát Hely tanúsító védjegy objektív elemzésen alapuló minősítési rendszer, amely egy hivatalos auditálási folyamat eredményeként dönti el, hogy mely szervezetek, jelentkezők kaphatják meg a védjegyet. A Családbarát Magyarország Központ kormányhatározat alapján alakította ki és fejleszti tovább a Családbarát Hely tanúsító védjegy és minősítés egységes rendszerét és eljárásrendjét, valamint végzi a szervezetek minősítését.

Két év tapasztalatai és az audit vizsgálatok visszajelzései alapján a tanúsítási rendszer megújul. Az új védjegy egy egységes, magas szintű kritériumrendszeren alapuló tanúsítvány, mely „Munkahely” és „Szolgáltató hely” kategóriában szerezhető meg. Célunk, hogy a belépési küszöbérték emelésével a Családbarát Hely tanúsító védjegy garantált minőséget jelentsen.
Ennek érdekében tanácsadói tevékenységgel, képzésekkel és workshopokkal bővítjük a szolgáltatást, melyek igénybevétele jelentős segítséget nyújt a tanúsításra történő jelentkezésben és a sikeres auditálásban egyaránt.

Mi a családbarátság?

A családbarátság az az irányultság egy szervezet működésében, mellyel az adott szervezet (munkahely vagy szolgáltató hely) a családot a maga számára is értéknek tekinti és a családok szempontjait működése során érvényesíti. Az adott szervezet tényleges intézkedésekkel szolgálja a munkavállalói és az ügyfelei, mint családban élő személyek érdekeit, elősegítve ezzel a munka és a magánélet közötti harmónia megteremtését.

Mi a Családbarát Hely?

A Családbarát Hely olyan szervezet, mely a munkáltató és a munkavállaló, valamint a szolgáltató és a szolgáltatást igénybe vevő szempontjainak kölcsönös figyelembevételével támogatja a családon belüli szerepek betöltését. Figyelembe veszi a családok élethelyzetének változásait, csökkentve ezzel a szervezet elvárásainak és a családi környezet igényeinek összeütközéseiből fakadó konfliktusokat.

A Családbarát Munkahely esetében a munkavállaló támogatása megnyilvánulhat többek között az atipikus foglalkoztatás és a munkavállalóknak biztosított szolgáltatások (pl. munkahelyi bölcsőde, nyári gyermekfelügyelet, rekreáció, közösségépítés, egészségvédelem, érdekegyeztetés, képzések) területén.

Családbarát Szolgáltató Hely esetében a szolgáltató figyelembe veszi a szolgáltatást igénybe vevő ügyfelek családi körülményeit, családjuk igényeit is, az általa nyújtott szolgáltatásokhoz igazodva (pl. etetőszék, gyermekmenü, gyermekkocsi tároló, akadálymentes közlekedés gyermekkocsi számára).

Milyen kategóriában szerezhető meg a tanúsítvány?

A Családbarát Hely tanúsító védjegy két kategóriában ítélhető oda: Munkahely kategóriában és Szolgáltató Hely kategóriában.

Amennyiben egy szervezet mindkét kategóriában szeretne tanúsítványt szerezni, mindkét minősítésre külön kell jelentkeznie. A jelentkezés elbírálásának ideje: a benyújtást követő 60 nap.

A tanúsítási folyamatban való részvétel, valamint a tanácsadás ingyenes.

Kik jelentkezhetnek a tanúsítványra?

A Családbarát Hely tanúsító védjegyre a Magyarország területén működő magyar, valamint a Magyarországon működő külföldi tulajdonú szervezetek jelentkezhetnek.

Magyarország egész területéről várjuk mikro-, kis-, közép- és nagyvállalatok, állami költségvetési szervek, nonprofit szervezetek és egyházi jogi személyek jelentkezését. Bármely területen (versenyszféra, közszféra, nonprofit szektor) tevékenykedő szervezet nyújthat be jelentkezést, hiszen a családok szempontjait mindenhol szükséges érvényesíteni.

Miért érdemes a minősítést megszerezni?

A családbarát szemlélet pozitív társadalmi üzenetet hordozó érték, mely egyre nagyobb jelentőséggel és vonzerővel bír napjainkban.

A tanúsítvány megszerzése fontos versenyelőnyt jelent a védjegyjogosultnak a PR és CSR (társadalmi felelőségvállalás) tekintetében, vonzóbbá teszi a minősítést megszerző szervezetet a munkavállalók és ügyfelek körében.

A tanúsítványt megszerzett szervezetek ingyenes auditáláson vesznek részt, mely audit a szervezetben érvényesülő családbarát szemléletről nyújt hiteles képet.

HOGYAN LEHET ELNYERNI A MINŐSÍTÉST?

A Családbarát Hely tanúsító védjegyre Munkahely és Szolgáltató Hely kategóriákban lehet jelentkezni. Mindkét esetben ingyenes a jelentkezés. Amennyiben az előszűrő kérdőív kitöltése alapján a szervezet eléri az audithoz szükséges pontszámot, helyszíni auditvizsgálat történik, melynek során ellenőrizzük a szervezet családbarát működésének, intézkedéseinek meglétét.

A sikeres auditot követően a Családbarát Magyarország Központ kiállítja a szervezet nevére szóló Családbarát Hely tanúsító védjegyet, mely minősítés kifejezi a jelentkező szervezet családbarát szemléletű működés iránti elkötelezettségét, valamint az ennek megvalósításáért tett alapvető intézkedések meglétét.

A Családbarát Hely tanúsító védjegy hitelesen bizonyítja, hogy a védjegy tulajdonosa családbarát munkáltatóként működik, illetve családbarát szolgáltatást nyújt.

Jelentkezzen Ön is, mert a családok sikere az Ön sikere is!

Hogyan jelentkezhetek?
(Kitöltési útmutató)

A jelentkezés megkezdéséhez kérjük, nyomja meg a „Jelentkezés Tanúsításra” gombot. Utána válassza ki a „Jelentkezés-Munkahely” gombot, amennyiben munkahelyként vagy a „Jelentkezés-Szolgáltató Hely” gombot, amennyiben szolgáltató helyként kíván jelentkezni.

Ezután kérjük, adja meg a kapcsolattartó adatait. Kapcsolattartó az a személy, aki a szervezet nevében kitölti a kérdőívet. Az itt megadott e-mail címmel és jelszóval később is bármikor meg tudja tekinteni a már bevitt céges adatait és a kitöltött vagy félbehagyott kérdőívét, oly módon, hogy a főoldalon található „Bejelentkezés” gomb megnyomása után megadja a rögzített e-mail címet és az ahhoz tartozó jelszót. A „Hol/kitől hallott rólunk?” üres mezőbe kérjük, annak a személynek vagy fórumnak (újság, TV stb.) a nevét írja be, akitől/ahol halott tanúsítványunkról. Ez az adat fontos számunkra, hogy fel tudjuk mérni egyrészt munkatársaink, másrészt a média hatékonyságát. A hozzájárulása előtt kérjük, olvassa el figyelmesen az Adatvédelmi tájékoztatót, Szabálykönyvet, Etikai kódexet, melyek a főoldal menüsorában találhatóak. A „Tovább” gomb megnyomásával megkezdheti a szervezet adatainak regisztrálását.

A szervezeti adatok megadása után a „Tovább” gomb megnyomásával kezdheti meg a kérdőív kitöltését.

A Kérdőívnél a „Tovább” gomb megnyomása rögzíti az adott oldalon bevitt válaszokat. Amennyiben valamilyen oknál fogva meg kívánja szakítani a kérdőív kitöltését, nyomja meg a „kilépés” gombot. Később a bejelentkezés után a „Jelentkezéseim”- nél látható, hogy az adott kérdőív milyen kitöltöttségi szinten áll. Ebben az esetben a „Kérdőív” gomb megnyomása után attól az oldaltól kezdve tudja folytatni a kérdőívet, ahol korábban abbahagyta. A „Vissza” gomb megnyomásával bármikor visszamehet a kérdőív előző oldalaira. Az ott lévő válaszai egészen addig módosíthatók, amíg 100%-ban ki nem töltötte a kérdőívet. 100%-os kitöltöttség esetén már nem tud visszalépni, a rendszer tárolta a szervezeti adatokhoz kapcsolódó kérdőívet.

A kérdőív kitöltése után egy visszaigazoló emailt küldünk Önnek, mely tartalmazza az Ön által megadott kapcsolattartói és szervezeti adatokat, valamint a kérdőív kérdéseire adott válaszait.

A kérdőív kiértékeléséről szóló dokumentumot, a beérkezéstől számított 60 napon belül megküldjük Önnek. Amennyiben ezen előszűrési folyamatban (kérdőív kitöltése) a szervezete elérte a tanúsítvány megszerzéséhez szükséges pontszámot, úgy munkatársaink 60 napon belül felkeresik szervezetét, hogy személyesen is leellenőrizzék az Ön által megjelölt családbarát intézkedések meglétét. Kollegáink helyszíni auditálását követően a védjegy okiratot postai úton megküldjük Önnek. Amennyiben az előszűrő kérdőív pontszáma nem érte el az auditáláshoz szükséges pontértéket, keresse fel ügyfélszolgálatunkat a +36 30 827 2523 telefonszámon vagy e-mailben ugyfelszolgalat@csalad.hu címen, hogy tanácsadó munkatársaink segítséget nyújthassanak a felkészülésben. Tanácsadói szolgáltatásunk ingyenes!