Rólunk

 

A Családbarát Magyarország Központ Nonprofit Közhasznú Kft. a család- és népességpolitikai eszközök és családtámogatások kialakításával, a munka és a család összeegyeztetésének és összekapcsolásának biztosításával, a női jogok érvényesülésének figyelemmel kísérésével, valamint a nemzedékek közötti együttműködés erősítésével összefüggő kormányzati feladatok megvalósításában működik közre.

A család- és népesedéspolitikai célok elérése érdekében hatásvizsgálatokat, adatgyűjtést, tényfeltáró, elemző, starégiai és döntés előkészítő tanulmányokat készít, szakmai tájékoztató fórumként honlapot működtet, folyóiratokat és időszakos kiadványokat terjeszt, illetve olyan szakmai továbbképzéseket, műhelyeket szervez, és kiemelt projekteket tervez és valósít meg, melyek nemzetközi egyezmények végrehajtásában is szerepet játszanak. A Társaság közreműködik továbbá a kormányzat gyermek- és ifjúságpolitikájának kialakításában, valamiint a kapcsolati erőszak elleni hatékony fellépést elősegítő nemzeti stragétiai célok és a kapcsolati erőszak áldozatai számára az esetleges krízishelyzetben történő éjjel-nappal elérhető segítségnyújtási lehetőségek biztosításában. A Családbarát Magyarország Központ Nonprofit Közhasznú Kft. ennek érdekében működteti az Országos Kríziskezelő és információs Telefonszolgálatot.

Projektjeink

 

KRÍZISKEZELŐ SZOLGÁLATOK FEJLESZTÉSE - EFOP-1.2.4-VEKOP-16-2016-00001

http://www.kapcsoljegybol.hu
kapcsoljegybol@csalad.hu

CSALÁDBARÁT MAGYARORSZÁG KÖZPONT - EFOP-1.2.6-VEKOP-17-2017-00001

http://www.csaladbaratorszag.hu
csaladbaratorszag@csalad.hu

A KORA GYERMEKKORI INTERVENCIÓ ÁGAZATKÖZI FEJLESZTÉSE - EFOP-1.9.5-VEKOP-16-2016-00001

http://www.gyermekut.hu
gyermekut@csalad.hu

KISGYERMEKKORI NEVELÉS TÁMOGATÁSA - EFOP-3.1.1-14-2015-00001

http://www.csbo.hu/efop311
efop311@csalad.hu