csalad.hu - Gyermekápolási táppénz
CSALAD.HUAhol otthon vagy!
Befektetés a jövőbe
Gyermekápolási táppénz
Dudás Ágnes
2019. ápr. 13. 7:38
Gyermekápolási táppénz
A gyermekápolási táppénz a munkavállaló szülőnek 12 éven aluli gyermeke betegsége alatt járó ellátás.

Minden munkaviszonyban álló szülőt megilleti, aki beteg gyermekét otthon vagy kórházban felügyeli. Az ellátás iránti kérelmet a foglalkoztatóhoz, egyéni vállalkozó, mezőgazdasági őstermelő, önfoglalkoztató esetén a székhelye szerint illetékes kormányhivatalnak az egészségbiztosítási pénztári feladatkörében eljáró, megyeszékhelyen működő járási hivatalához, a fővárosban Budapest Főváros Kormányhivatala XIII. kerületi hivatalához kell benyújtani.

Gyermekápolási táppénz összege

A gyermekápolási táppénz összege a figyelembe vehető jövedelem naptári napi átlagának

• 60 százaléka folyamatos, legalább kétévi biztosítási idő esetében,

• 50 százaléka

- két évnél rövidebb folyamatos biztosítási idő esetében,

- a szülő tizenkét évesnél fiatalabb gyermeke kórházi kezelése időtartama alatt abban az esetben, ha a gyermeke mellett tartózkodik a fekvőbeteg-ellátást nyújtó intézményben.

Az egy napra járó összeg nem haladhatja meg a jogosultság kezdő napján érvényes minimálbér 200 százalékának harmincad részét (9.933 forint).

Időtartama

A gyermekápolási táppénz folyósításának időtartama elsődlegesen a beteg gyermek életkorától függ, továbbá attól, hogy a gyermekápolási táppénzt igénybe vevő szülő egyedül neveli-e a gyermeket. A táppénz az egy évesnél fiatalabb gyermek szoptatása, ápolása címén a gyermek egyéves koráig időbeli korlátozás nélkül jár. Az 1-3 éves gyermek után évenként és gyermekenként 84 naptári nap; a 3-6 éves gyermek után évenként és gyermekenként 42, egyedülállónak 84 naptári nap; a 6-12 éves gyermek után évenként és gyermekenként 14, egyedülállónak 28 naptári nap gyermekápolási táppénz folyósítható. Több gyermek egy idejű betegsége esetén ugyanazon időtartamra csak 1 gyermek után folyósítható az ellátás.

Az igénybejelentés napjától visszamenőleg legfeljebb 6 hónapra lehet érvényesíteni a gyermekápolási táppénz iránti igényt.

Ugyanazon gyermek után járó gyermekápolási táppénz csak a szülők egyikét – azt, aki keresőképtelen a betegség ideje alatt - illeti meg.

Méltányosság

Méltányosságból is adható táppénz a szülő részére, ha 12 éves, vagy annál idősebb, de 18 évesnél fiatalabb beteg gyermekét otthon ápolja vagy a 12-18 év közötti gyermek kórházi kezelése időtartamára abban az esetben, ha a szülő a gyermeke mellett tartózkodik a fekvőbeteg ellátást nyújtó intézményben.