A koronavírus terjedése miatt sorra rendelik el a cégek dolgozóiknak az otthoni munkavégzést, már csak azért is, mert sok munkavállaló az iskolalátogatási tilalom miatt csak így tudja megoldani gyermeke felügyeletét. A Réti, Várszegi és Társai Ügyvédi Iroda PwC Legal szakértői összefoglalták az otthoni munkavégzéssel kapcsolatos jogi szabályokat.

Teljes felmentés is kérhető

A Munka törvénykönyve szerint van lehetőség arra, hogy a munkavállaló mentesüljön a munkavégzési kötelezettség alól, ha különös méltánylást érdemlő személyi, családi vagy elháríthatatlan ok miatt távol kell maradnia a munkahelyétől. A munkáltató és a munkavállaló megállapodhat az éves szabadság terhére szabadság kiadásáról is. A kivett szabadnapokra a munkavállaló távolléti díjat kap. Ugyancsak megállapodhatnak rendkívüli fizetés nélküli szabadságról, azonban erre az időtartamra a munkavállaló munkabérre sem jogosult és társadalombiztosítási szempontból is ellátatlan marad. Köthetnek a felek olyan megállapodást is, hogy a munkavállaló a rendkívüli helyzetre tekintettel mentesül a munkavégzés alól. Ekkor célszerű megállapodni a díjazásról, mivel a jogszabály nem teszi kötelezővé annak megfizetését.

Speciális helyzethez igazított szabályok

Az otthoni munkavégzés elrendelésére alapvetően akkor van lehetőség, ha a munkavállaló azt viszonylagos önállósággal, otthonából is el tudja látni.

Lehetőség van arra is, hogy a munkáltató a gyermeket nevelő munkavállalóknak – a megfelelő technikai és jogi feltételek mellett – otthoni munkavégzést rendeljen el. Egyre több munkáltató dönt így, de egyes szabályok csak a kialakult járványhelyzetre vonatkoznak. Az otthoni munkavégzés elrendelésére alapvetően akkor van lehetőség, ha a munkaköri feladatok természete lehetővé teszi azt, hogy a munkavállaló azt viszonylagos önállósággal, otthonából is ellássa.

Feltétel az is, hogy a munkáltató vagy a munkavállaló rendelkezzen olyan munkaeszközzel (jellemzően számítástechnikai eszközzel), amellyel a feladatokat távolról is el tudja látni. Fontos az is, hogy a munkavállaló otthonában kialakítható legyen egy olyan egészséges és biztonságos munkakörnyezet, ahol a munkafeladatok munkavédelmi és titokvédelmi szempontból is elvégezhetők. Az otthoni munkavégzés elrendeléséhez tehát a munkáltatónak első lépésként ezeket a feltételeket kell felmérnie.

Az otthoni munkavégzés általában nem azonos a távmunkavégzéssel, de a koronavírusra tekintettel átmeneti jelleggel, vagy akár huzamos ideig is elrendelt otthoni munkavégzés minősülhet annak, hiszen a munkáltató telephelyétől elkülönült helyen és rendszeresen történik, számítástechnikai eszközök útján. A távmunkavégzés elrendelésére csak munkaszerződés módosítással van lehetőség, míg az alkalmi jellegű otthoni munkavégzés akár belső szabályzattal is elrendelhető.

Módosítás nélkül 44 munkanapot lehet otthon dolgozni

Munkajogi szempontból megoldás lehet, ha a munkáltató egyoldalú utasításban elrendeli az előzetesen felmért munkaköröket ellátó munkavállalók számára az otthoni munkavégzést. Ezt a munkaszerződés módosítása nélkül legfeljebb éves szinten 44 beosztás szerinti munkanap – vagy 352 óra – időtartamban határozhatja meg. Ha a munkaviszony év közben kezdődött vagy határozott időre, esetleg részmunkaidőre jött létre, akkor ezt időarányosan lehet alkalmazni. A határozott idő a munkáltató döntése alapján meghosszabbítható, a meghosszabbításról a munkavállalót tájékoztatni kell.

A dolgozónak is van döntési joga

Az egyoldalúan elrendelhető otthoni munkavégzés 44 munkanapos tartamának lejártát követően a további otthoni munkavégzés elrendeléséhez már szükséges a munkavállaló hozzájárulása is. Ha nem járul hozzá, akkor a munkáltatónak lehetősége van arra, hogy a munkavállalót továbbra is távol tartsa a telephelyre történő bejárástól, ha számára állásidőt rendel el, vagy mentesíti a munkavégzési kötelezettség alól, esetleg szabadságot ad ki. Másik megoldás lehet, ha a munkáltató munkaszerződés módosítást köt az otthoni munkavégzés elrendeléséről. Azok a munkáltatók, akik rendelkeznek otthoni munkavégzésre vonatkozó szabályzattal, de az ténylegesen egy rugalmas munkavégzést biztosító, alkalmi – havi egy-két alkalmas – otthoni munkavégzésre vonatkozik, figyeljenek arra, hogy ennek alapján nem lehet a munkavállalókat a koronavírus járványhelyzetre tekintettel határozatlan időre otthoni munkavégzésre kötelezni.

Kötetlen munkaidő az általános

„Az otthoni munkavégzésnél a munkarendet a munkáltató határozhatja meg.”

Az otthoni munkavégzésnél a munkarendet a munkáltató határozhatja meg. Jogosult eldönteni, hogy a munkavállalók kötött vagy kötetlen munkarendben végezzék munkájukat. Távmunka esetén a munkarend általában kötetlen, tehát a napi munkaidő mértékét a munkavállalók önállóan meghatározhatják. Ilyenkor nem kell a munkáltatónak a rendkívüli munkavégzésért fizetni. A munkarend mellett célszerű meghatározni azt is, hogy a napi munkaidő-nyilvántartási kötelezettségét a munkavállaló az otthoni munkavégzés alatt milyen határidővel és milyen felületen tudja teljesíteni.

Nem vész el a pluszjuttatás

A munkavállalók jogosultak maradnak a munkaszerződésük (kollektív szerződésük, illetve a jogszabály) szerinti juttatásokra. Az otthoni munkavégzéskor történő balesetek munkabalesetnek minősülhetnek, de csak akkor, ha a baleset az adott munkavégzésre kijelölt helyen (tehát azon a ténylegesen 2-4 nm munkaterületen) és a munkaviszonnyal összefüggésben történik. A költségek viselésére alapvetően a munkáltató köteles. Költség lehet az otthoni munkavégzéssel közvetlenül összefüggő többletkiadások köre, például többlet áramköltség. Az otthoni munkavégzés feltételeit, valamint azt, hogy a munkavállalók betartják-e a munkáltatói előírásokat, a munkáltató ellenőrizheti a munkavállaló otthonában, de az ott lakók kíméletével, és előzetes bejelentés alapján.

(fotó: Shutterstock)

Ezek a cikkek is érdekelhetik még a csalad.hu-n: