Sikerrel zárult a napokban a Családbarát Magyarország Központ krízistanácsadás képzése. Hogy ez mit is takar pontosan? Rétallérné Dr. Görbe Éva szakmai igazgatóhelyettes és módszertani szakterület vezető, valamint Kaplonyi Enikő képzési szakterület vezető avat be a részletekbe.  

Érzékenyítik a szakembereket 

– A „Krízistanácsadás. A nyílt örökbefogadásokat elősegítő (közvetítői) tevékenység” képzésünk fő fókusza, hogy szélesítse a szakemberek ismereteit a válságterhesek szociálpszichológiai hátteréről, megismertesse a krízistanácsadás lépéseit. Ennek köszönhetően a résztvevők bővíthetik tanácsadói eszköztárunkat, valamint rálátást és jártasságot szerezhetnek a nyílt örökbefogadások közvetítésének szabályaival kapcsolatban. A képzésre az OGYSZ (Országos Gyermekvédelmi Szakszolgálat) területi gyermekvédelmi szakszolgálatainak örökbefogadási szakembereit (örökbefogadási tanácsadók és pszichológusok) vártuk. Érzékenyítő törekvésünkkel azt kívántuk elősegíteni, hogy a részvevők megismerjék a válsághelyzetben lévő – azon belül is a terhességüket eltitkoló – várandós anyák helyzetét, tájékoztassák őket a nekik járó szolgáltatásokról, valamint biztosítsák számukra az őket ügyfélként megillető védelmet a gyermekjóléti alapellátások, a gyermekvédelmi szakellátás és a gyámügyi igazgatás területén.  

Van igény a folytatásra 

– A krízistanácsadáshoz kapcsolódó 2 alkalmas, 20 órás képzésünkön 2 csoportban összesen 40 szakember vett részt. A résztvevők által kitöltött elégedettségi kérdőívek alapján is örömmel nyugtáztuk, hogy ezen képzéseink hiánypótlóak, így van igény rá, hogy a jövőben is megszervezzük azokat, ezért a pilot csoportokban szerzett tapasztalatokat beépítjük a képzési programba és szociális továbbképzésként is minősíttetjük. A visszajelzések tükrözik, hogy a célunkat sikerült megvalósítani. Az egyik résztvevő szavait idézve: „Egyszerre volt élményszagú, információgazdag és érzékenyítő”.  

Senkinek sem könnyű 

A szakterület vezetők kiemelik, hogy a képzések során átélt élmények sora egyfajta önismereti utazás, hiszen az információszerzés mellett nagy mélységeket és magasságokat élnek meg a résztvevők. Megtanulják, hogy tanácsadói szerepükben miként tudnak a leghatékonyabban segíteni az úgynevezett válságterhes anyáknak és gyermekeiknek. Ilyen helyzet, amikor egy nem várt terhesség esetén a kismama élethelyzete, körülményei nem engedik, hogy gyermekét vállalni tudja. Lehet ez egy hátrányos szociális helyzet vagy életkorra vonatkozó akadályoztatás (például a várandós anya kiskorú), ezért válságterhesnek számít minden olyan szülés előtt álló nő, akinek terhessége válsághoz vezethet. Ilyenkor merül fel alternatívaként az örökbeadás lehetősége. Ezt a folyamatot igyekeznek a krízistanácsadók megkönnyíteni azzal, hogy feltárják a problémákat, nehézségeket és segítik az édesanyát döntésének meghozatalában.   

Az örökbefogadás egy rendkívül érzékeny téma, hiszen az egész jelenség rendkívül komplex. Gondolni kell az örökbe adókra, akiknek búcsút kell venniük a gyermeküktől. Az örökbe adott gyermekekre, akik közül sokan veszteségekkel érkeznek meg új családjukba. Az örökbe fogadó szülőkre, akik közül a legtöbben saját gyermek hiányában döntenek az örökbefogadás mellett. És ott vannak a nevelőszülők is, akik számára a gyermek elengedése a legnehezebb. A képzés során ezekre a helyzetekre készítjük fel a krízistanácsadó szakembereket – magyarázzák.  

„Az a dolgunk, hogy segítsünk” 

– A fő kérdés az, hogy mi a legjobb a gyermeknek – hangsúlyozzák a képzés kidolgozói. – Amennyiben a várandós anya megtartja a gyermeket, fel tudja-e nevelni? Ha pedig úgy dönt, hogy örökbe adja, el tudja-e engedni? Fontos, hogy ilyenkor a várandósnak legyen pontos információja arról, hogy milyen lehetőségei vannak. Többen például titokban tartják a terhességüket, az örökbefogadást választják, viszont nem szeretnék, ha ez a környezetükben élők tudomására jutna. Ezért hangsúlyozzuk mindig, hogy számukra is van megoldás és léteznek úgynevezett „búvóhelyek”, ahol biztonságban átvészelhetik ezt a nehéz időszakot. Ami viszont ennél is fontosabb, hogy minden esetben arra törekszünk, hogy a klienssel együttműködve segítsünk ezt a titkot feloldani, hiszen egy terhesség elhallgatása súlyos következményekkel járhat. A titkolózásnak több oka is lehet, például bántalmazó kapcsolatban él valaki, vagy még tinédzser és fél a szülei haragjától, vagy várandós, csak nem a házastársától. Mi nem ítélkezünk: az a dolgunk, hogy segítsünk.   

A képzés kibővítését tervezik

Székely Zsuzsanna tanácsadó szakpszichológus a képzés fejlesztésében vett részt. 40 éve dolgozik a gyermekvédelem területén, és 10 éven át tevékenykedett a Schöpf-Merei Kórház babamentő programjában, ahol közel 500 válságterhes nőnek nyújtott krízistanácsadást. 

– A tananyag kidolgozásán Dr. Andrási-Stahl Júlia jogásszal dolgoztunk – kezdi Zsuzsanna. – A képzésen a közös munkát megkönnyítette, hogy egyes résztvevőknek már volt egy krízistanácsadói előképzettsége, ezért inkább a gyakorlatra és az érzékenyítésre helyeztük a hangsúlyt. Az órakeret a résztvevői létszámhoz képest nagyon feszes, ezért a jövőben létszámcsökkentést tervezünk. A célcsoportot is szeretnénk kiszélesíteni, hogy a szakmában dolgozó kollégák széles köre részt vehessen a képzésen. Az örökbefogadások közvetítésében résztvevő civil szervezetek munkatársait, valamint a gyermekvédelmi alapellátásban családsegítés területén, illetve szülészeti osztályon dolgozó szociális munkásokat, védőnőket és területi védőnőket is várunk a képzésen.   

A legfontosabb az ítéletmentesség 

– Egy jó krízistanácsadó empatikus, türelmes, rendszerszemléletben, ítéletmentesen gondolkodik, érti és érzi az embereket. Külön hangsúlyoznám, hogy az ítéletmentesség mennyire fontos, hiszen ez a klienssel való bizalom kialakulásának alapköve. Ezért is volt különösen hasznos a képzés önismereti része, illetve a szakmabeliek összetartásának erősítése, hiszen egymást segítve még hatékonyabban tudnak dolgozni. Ugyan sok helyen összeér a munkájuk, de ritkán adódik lehetőségük a közös munkára, pedig az együtt gondolkodásnak hatalmas identitásképző ereje van – véli a szakértő. 

– Az állami szférában, az örökbefogadással foglalkozó szakemberek számára különösen informatív volt a képzésünk, mert a krízistanácsadás egy speciális szegmens, amelynek elméleti kidolgozására azelőtt még sosem került sor. Ebből a szempontból a képzési tananyag megszületése valóban újszerű volt: kerek, teljeskörű és egységes – fogalmazott Dr. Székely Zsuzsanna.