Sikerrel zárult a napokban a Családbarát Magyarország Központ krízistanácsadás képzése. Hogy ez mit is takar pontosan? Rétallérné Dr. Görbe Éva szakmai igazgatóhelyettes és módszertani szakterület vezető, valamint Kaplonyi Enikő képzési szakterület vezető avat be a részletekbe.  

Érzékenyítik a szakembereket 

– A „Krízistanácsadás. A nyílt örökbefogadásokat elősegítő (közvetítői) tevékenység” képzésünk fő fókusza, hogy szélesítse a szakemberek ismereteit a válságterhesek szociálpszichológiai hátteréről, megismertesse a krízistanácsadás lépéseit. Ennek köszönhetően a résztvevők bővíthetik tanácsadói eszköztárunkat, valamint rálátást és jártasságot szerezhetnek a nyílt örökbefogadások közvetítésének szabályaival kapcsolatban. A képzésre az OGYSZ (Országos Gyermekvédelmi Szakszolgálat) területi gyermekvédelmi szakszolgálatainak örökbefogadási szakembereit (örökbefogadási tanácsadók és pszichológusok) vártuk. Érzékenyítő törekvésünkkel azt kívántuk elősegíteni, hogy a részvevők megismerjék a válsághelyzetben lévő – azon belül is a terhességüket eltitkoló – várandós anyák helyzetét, tájékoztassák őket a nekik járó szolgáltatásokról, valamint biztosítsák számukra az őket ügyfélként megillető védelmet a gyermekjóléti alapellátások, a gyermekvédelmi szakellátás és a gyámügyi igazgatás területén.  

Van igény a folytatásra 

– A krízistanácsadáshoz kapcsolódó 2 alkalmas, 20 órás képzésünkön 2 csoportban összesen 40 szakember vett részt. A résztvevők által kitöltött elégedettségi kérdőívek alapján is örömmel nyugtáztuk, hogy ezen képzéseink hiánypótlóak, így van igény rá, hogy a jövőben is megszervezzük azokat, ezért a pilot csoportokban szerzett tapasztalatokat beépítjük a képzési programba és szociális továbbképzésként is minősíttetjük. A visszajelzések tükrözik, hogy a célunkat sikerült megvalósítani. Az egyik résztvevő szavait idézve: „Egyszerre volt élményszagú, információgazdag és érzékenyítő”.  

Senkinek sem könnyű 

A szakterület vezetők kiemelik, hogy a képzések során átélt élmények sora egyfajta önismereti utazás, hiszen az információszerzés mellett nagy mélységeket és magasságokat élnek meg a résztvevők. Megtanulják, hogy tanácsadói szerepükben miként tudnak a leghatékonyabban segíteni az úgynevezett válságterhes anyáknak és gyermekeiknek. Ilyen helyzet, amikor egy nem várt terhesség esetén a kismama élethelyzete, körülményei nem engedik, hogy gyermekét vállalni tudja. Lehet ez egy hátrányos szociális helyzet vagy életkorra vonatkozó akadályoztatás (például a várandós anya kiskorú), ezért válságterhesnek számít minden olyan szülés előtt álló nő, akinek terhessége válsághoz vezethet. Ilyenkor merül fel alternatívaként az örökbeadás lehetősége. Ezt a folyamatot igyekeznek a krízistanácsadók megkönnyíteni azzal, hogy feltárják a problémákat, nehézségeket és segítik az édesanyát döntésének meghozatalában.   

Az örökbefogadás egy rendkívül érzékeny téma, hiszen az egész jelenség rendkívül komplex. Gondolni kell az örökbe adókra, akiknek búcsút kell venniük a gyermeküktől. Az örökbe adott gyermekekre, akik közül sokan veszteségekkel érkeznek meg új családjukba. Az örökbe fogadó szülőkre, akik közül a legtöbben saját gyermek hiányában döntenek az örökbefogadás mellett. És ott vannak a nevelőszülők is, akik számára a gyermek elengedése a legnehezebb. A képzés során ezekre a helyzetekre készítjük fel a krízistanácsadó szakembereket – magyarázzák.  

„Az a dolgunk, hogy segítsünk” 

– A fő kérdés az, hogy mi a legjobb a gyermeknek – hangsúlyozzák a képzés kidolgozói. – Amennyiben a várandós anya megtartja a gyermeket, fel tudja-e nevelni? Ha pedig úgy dönt, hogy örökbe adja, el tudja-e engedni? Fontos, hogy ilyenkor a várandósnak legyen pontos információja arról, hogy milyen lehetőségei vannak. Többen például titokban tartják a terhességüket, az örökbefogadást választják, viszont nem szeretnék, ha ez a környezetükben élők tudomására jutna. Ezért hangsúlyozzuk mindig, hogy számukra is van megoldás és léteznek úgynevezett „búvóhelyek”, ahol biztonságban átvészelhetik ezt a nehéz időszakot. Ami viszont ennél is fontosabb, hogy minden esetben arra törekszünk, hogy a klienssel együttműködve segítsünk ezt a titkot feloldani, hiszen egy terhesség elhallgatása súlyos következményekkel járhat. A titkolózásnak több oka is lehet, például bántalmazó kapcsolatban él valaki, vagy még tinédzser és fél a szülei haragjától, vagy várandós, csak nem a házastársától. Mi nem ítélkezünk: az a dolgunk, hogy segítsünk.   

A képzés kibővítését tervezik

Székely Zsuzsanna tanácsadó szakpszichológus a képzés fejlesztésében vett részt. 40 éve dolgozik a gyermekvédelem területén, és 10 éven át tevékenykedett a Schöpf-Merei Kórház babamentő programjában, ahol közel 500 válságterhes nőnek nyújtott krízistanácsadást. 

– A tananyag kidolgozásán Dr. Andrási-Stahl Júlia jogásszal dolgoztunk – kezdi Zsuzsanna. – A képzésen a közös munkát megkönnyítette, hogy egyes résztvevőknek már volt egy krízistanácsadói előképzettsége, ezért inkább a gyakorlatra és az érzékenyítésre helyeztük a hangsúlyt. Az órakeret a résztvevői létszámhoz képest nagyon feszes, ezért a jövőben létszámcsökkentést tervezünk. A célcsoportot is szeretnénk kiszélesíteni, hogy a szakmában dolgozó kollégák széles köre részt vehessen a képzésen. Az örökbefogadások közvetítésében résztvevő civil szervezetek munkatársait, valamint a gyermekvédelmi alapellátásban családsegítés területén, illetve szülészeti osztályon dolgozó szociális munkásokat, védőnőket és területi védőnőket is várunk a képzésen.   

A legfontosabb az ítéletmentesség 

– Egy jó krízistanácsadó empatikus, türelmes, rendszerszemléletben, ítéletmentesen gondolkodik, érti és érzi az embereket. Külön hangsúlyoznám, hogy az ítéletmentesség mennyire fontos, hiszen ez a klienssel való bizalom kialakulásának alapköve. Ezért is volt különösen hasznos a képzés önismereti része, illetve a szakmabeliek összetartásának erősítése, hiszen egymást segítve még hatékonyabban tudnak dolgozni. Ugyan sok helyen összeér a munkájuk, de ritkán adódik lehetőségük a közös munkára, pedig az együtt gondolkodásnak hatalmas identitásképző ereje van – véli a szakértő. 

– Az állami szférában, az örökbefogadással foglalkozó szakemberek számára különösen informatív volt a képzésünk, mert a krízistanácsadás egy speciális szegmens, amelynek elméleti kidolgozására azelőtt még sosem került sor. Ebből a szempontból a képzési tananyag megszületése valóban újszerű volt: kerek, teljeskörű és egységes – fogalmazott Dr. Székely Zsuzsanna. 

Kedves olvasó! 

A Családbarát Magyarország Központ megvalósításában egy országos kutatás zajlik az örökbefogadásról. 

Ennek keretében személyes interjúkat valamint egy kérdőíves felmérést is készítünk.

Szeretnénk felmérni és bemutatni az érintettek véleményeit, attitűdjeit.

Amennyiben Ön örökbefogadó szülő, kérjük, segítse munkánkat az anonim  kérdőív kitöltésével!