Frissítés: Itt érhető el a 2023. július 11-én, a Magyar Közlönyben megjelent kormánydöntés.

A támogatás célja

A falusi CSOK-ot igénybe vevő családok részére biztosított, legfeljebb 3 %-os kamatozású államilag támogatott lakáshitel használt ingatlan vásárlására és egyidejű bővítésére és/vagy korszerűsítésére, továbbá meglévő ingatlan bővítésére és/ vagy korszerűsítésére.

Mely településeken igényelhető a falusi CSOK?

A Magyar Falu Program keretében több mint 2600 hátrányosabb helyzetű, legfeljebb 5000 fős lélekszámú településen (ún. preferált kistelepülésen), valamint tanyán, birtokközponton igényelhető a falusi CSOK.

A települések listáját „A használt lakás vásárlásához, bővítéséhez igényelhető családi otthonteremtési kedvezményről szóló 17/2016. (II. 10.) Korm. rendelet 2. sz. melléklete tartalmazza.

Használt lakásnak minősül: olyan lakóingatlan, amely nem minősül az új lakások építéséhez, vásárlásához kapcsolódó lakáscélú támogatásról szóló kormányrendeletben meghatározott új lakásnak.

Lakás bővítésének minősül a lakás hasznos alapterületének legalább egy lakószobával történő növelése érdekében végzett építési tevékenység, ideértve az építmény térfogatnövelésével nem járó tetőtér-beépítést, valamint az emelet-ráépítést is abban az esetben, ha azok révén nem jön létre új lakás. A meglévő épület, épületrész vagy építmény átalakítása nem minősül a lakás bővítésének.

A korszerűsítési munkálatok a következők lehetnek:

 • a) víz-, csatorna-, elektromos-, gáz-közműszolgáltatás bevezetése, illetve belső hálózatának kiépítése,
 • b) fürdőhelyiség, illetve WC létesítése olyan lakásban, amely nem rendelkezik ilyen helyiséggel,
 • c) központi fűtés kialakítása vagy cseréje, ideértve a megújuló energiaforrások alkalmazását is,
 • d) az épület szigetelése, ideértve a hő-, hang-, illetve vízszigetelési munkálatokat,
 • e) a külső nyílászáró energiatakarékos nyílászáróra való cseréje,
 • f) tető cseréje, felújítása, szigetelése,
 • g) kémény építése, korszerűsítése,
 • h) belső tér felújítása, ideértve a belső burkolat cseréjét, a galériaépítést, a belső elektromos-, vízhálózat cseréjét, a fürdőhelyiség-felújítást, a WC-felújítást; a konyhafelújítást,
 • i) a lakással azonos ingatlan-nyilvántartási helyrajzi számon található melléképület felújítása vagy kerítés építése, a korszerűsítés költségeinek legfeljebb 30%-áig, valamint
 • j) a korszerűsítéshez közvetlenül kapcsolódó helyreállítási munka, a korszerűsítés költségeinek legfeljebb 20%-áig.

A lakás hasznos alapterületének el kell érnie:

 • egy gyermek esetén a 40 négyzetmétert,
 • két gyermek esetén az 50 négyzetmétert,
 • három gyermek esetén a 60 négyzetmétert,
 • négy vagy több gyermek esetén a 70 négyzetmétert.

Bővítés esetén a bővítést követően szükséges a fenti hasznos alapterületre vonatkozó feltételeknek megfelelni.

Jogosultsági feltételek

Igénylők

A falusi CSOK kölcsönt igényelheti(k)

• házastársak és élettársak együttesen, valamint

• egyedülálló szülő

a saját háztartásban élő gyermekük/gyermekeik után, továbbá

• fiatal házaspár (ahol a kérelem benyújtásakor legalább az egyik fél még nincs 40 éves)

előre vállalt gyermek(ek) után.

Gyermeknek minősül:

 • magzat, a várandósság betöltött 12. hetét követően,
 • 25 év alatti vér szerinti vagy örökbefogadott gyermek,
 • 25. életévét betöltött, megváltozott munkaképességű vér szerinti vagy örökbefogadott gyermek,
 • 18 év alatti olyan gyermek, aki legalább 1 éve az igénylő gyámsága alatt áll a gyermek szüleinek halála miatt.

Megváltozott munkaképességű személy: akinek a rehabilitációs hatóság komplex minősítése alapján egészségi állapota legfeljebb 50%-os mértékű, vagy a rehabilitációs hatóság jogelődjei által végzett hatályos minősítés alapján egészségkárosodása legalább 50%-os mértékű, vagy 2008. január 1-jét megelőzően kiállított hatályos szakvéleménye szerint a munkaképességét legalább 67%-ban elvesztette, vagy aki után az igénylő gyermekek otthongondozási díjában (GYOD-ban) részesül.

Gyermekszám élettársak esetén

Ha az élettársak a CSOK-ot a velük közös háztartásban élő közös és mindkét fél saját gyermeke után igénylik, az általuk - együttes igénylőként - igényelhető támogatási összeget akként kell meghatározni, hogy mindkét fél esetében ki kell számolni, hogy a saját gyermekei után mekkora összegű támogatásra lenne jogosult. A közös gyermeket a számítás során csak az egyik igénylőnél lehet figyelembe venni. Az élettársak az így kiszámított összegek közül a számukra kedvezőbbet vehetik igénybe.

Állampolgársági kritérium

 • magyar állampolgár
 • Magyarországon 3 hónapot meghaladó tartózkodási jogosultsággal rendelkező
 • EGT-állampolgár
 • bevándorolt vagy letelepedett jogállással rendelkező harmadik országbeli állampolgár,
 • hontalan jogállású

Egyéb kritérium

 • büntetlen előélet
 • köztartozás-mentesség
 • az igénylőnek az igénylésének időpontjában nincs nyilvántartott tartozása a központi hitelinformációs rendszerben (KHR), vagy az igénylő a KHR-ben szereplő tartozását már legalább 1 éve teljesítette
 • az igénylő teljes bizonyító erejű magánokiratban nyilatkozik arról, hogy 5 éven belül nem kötelezték jogosulatlanul igénybevett CSOK vagy „szocpol” kedvezmény visszafizetésére
 • az igénylő nem jogosult a falusi CSOK-kölcsönre, ha a kérelem benyújtását megelőzően már igénybe vett CSOK-kölcsönt új vagy használt lakás vásárlásához
 • a falusi CSOK igénybevétele esetén 10 éves időtartamra elidegenítési és terhelési tilalom kerül bejegyzésre a támogatott ingatlanra.

A vásárláshoz és egyidejű bővítéshez és/ vagy korszerűsítéshez kapcsolódó falusi CSOK-kölcsön összege:

 • két gyermek esetén maximum 10 000 000 Ft,
 • három vagy több gyermek esetén maximum 15 000 000 Ft.

A korszerűsítésre, bővítésre felvett falusi CSOK-hoz kapcsolódó kölcsön összege:

 • két gyermek esetén maximum 5.000.000 Ft,
 • három vagy több gyermek esetén maximum 7.500.000 Ft.

A falusi CSOK-kölcsön igénylése

Hol igényelhető a falusi CSOK-kölcsön?

A falusi CSOK-kölcsön iránti kérelmet – a Magyar Államkincstárral szerződést kötő – hitelintézethez (kereskedelmi bankok, jelzáloghitel intézetek, takarékszövetkezetek) lehet benyújtani.

Meddig igényelhető a falusi CSOK-kölcsön?

A program 2019. július 1-jével indult és 2024. december 31-ig érhető el.

A falusi CSOK-ra és kölcsönre való jogosultság megállapítását és mértékének meghatározását használt lakás

 • vásárlása esetén az adásvételi szerződés megkötését követő 180 napon belül,
 • építésiengedély-köteles bővítése esetén a használatbavételi engedély kiadását vagy a használatbavétel tudomásulvételét megelőzően,
 • egyszerű bejelentéshez kötött bővítése esetén a felépítés megtörténtét tanúsító hatósági bizonyítvány kiállítását megelőzően kell kérni a hitelintézettől

Jogszabályi háttér

A használt lakás vásárlásához, bővítéséhez igényelhető családi otthonteremtési kedvezményről szóló 17/2016. (II. 10.) Korm. rendelet (különös tekintettel a 19/A. § - 19/I. § között).