csalad.hu - Gyermekek Otthongondozási Díja (GYOD)
CSALAD.HUAhol otthon vagy!
Gyermekek Otthongondozási Díja (GYOD)
Dudás Ágnes
2019. ápr. 13. 8:57
Támogatások, kedvezmények
A gyermekek otthongondozási díjára – a gyermek életkorától függetlenül – az a szülő jogosult, aki a súlyos fogyatékosságából vagy tartós betegségéből eredően önellátásra képtelen gyermekéről gondoskodik.

Jogosultsági feltételek

Azt, hogy ki az önellátásra képtelen, a 6 éven aluli gyermekek esetében szakorvos, egyéb esetekben szakértő állapítja meg. A vizsgálat arra terjed ki, hogy az ápolt gyermek bizonyos tevékenységek elvégzésében – étkezés, öltözködés, tisztálkodás, illemhely használat, kontinencia, lakáson belüli közlekedés, köznevelési intézmény látogatása során – mennyiben szorul segítségre.

A GYOD-ban részesülő szülő a többi gyermeke után jogosult lehet a többi családtámogatási ellátásra (CSED, GYED, GYES) is, és fontos, hogy a GYOD a három- vagy több gyermek gondozására, nevelésére tekintettel járó gyermeknevelési támogatással (GYET-tel) korlátozás nélkül együtt folyósítható.

A szülő a GYOD mellett legfeljebb napi 4 órában - kivéve az otthoni munkavégzést - folytathat keresőtevékenységet.

A GYOD összege 2020 –ban bruttó 123 910 forint havonta, amelyből 10% nyugdíjjárulékot vonnak le. A támogatás 2022. január 1-től az akkor érvényes minimálbér összegére emelkedik. Az, aki két önellátásra képtelen gyermeket nevel, másfélszeres támogatást kap.

Főszabály szerint a GYOD összege a más rendszeres pénzellátásban részesülő jogosult személy esetében a GYOD havi összegének és a másik pénzellátás bruttó összegének különbözete. Így ha a rendszeres pénzellátás összege meghaladja a GYOD összegét, az igénylő részére GYOD nem állapítható meg, azonban ebben az esetben nem kell figyelembe venni: a gyermeknevelési támogatás, a szülő másik gyermekére tekintettel folyósított CSED, GYED, GYES, továbbá a tartós ápolást végzők időskori támogatása összegét, a GYOD folyósítása alatt megállapított a saját jogú nyugellátást, korhatár előtti ellátást, szolgálati járandóságot, táncművészeti életjáradékot, átmeneti bányászjáradékot, rokkantsági ellátást vagy rehabilitációs ellátást, ha a nyugellátásra való jogosultság keletkezését megelőző napon GYOD-ra volt jogosult, és az ezt megelőző húsz éven belül a GYOD-ra, illetve a súlyosan fogyatékos gyermekre tekintettel ápolási díjra való jogosultsága összeszámítva legalább 10 évig fennállt, azt a táppénzt, amelyet a GYOD folyósításának időtartama alatt végzett keresőtevékenységéből adódó biztosítási jogviszony alapján folyósítanak.

Az ellátás igénylése

A GYOD iránti kérelmet a lakóhely szerint illetékes járási hivatalnál, a települési önkormányzat polgármesteri hivatalánál, valamint a kormányablaknál lehet benyújtani, a „KÉRELEM a gyermekek otthongondozási díjának megállapítására” elnevezésű nyomtatványon.

A kérelemhez csatolni kell: 6 év alatti ápolt gyermek esetén a magasabb összegű családi pótlékra jogosító igazolás kiállítására is jogosult szakorvos szakorvosi véleményét az ápolt gyermek súlyosan fogyatékos vagy tartósan beteg állapotáról, illetve önellátási képességének mértékéről, 6. életévét betöltött ápolt gyermek esetén a háziorvos vagy házi gyermekorvos igazolását arról, hogy az ápolt gyermek súlyosan fogyatékos vagy tartósan beteg, és ha a gyermek oktatási intézménybe jár (óvoda, köznevelési, felsőoktatási intézmény), az intézmény vezetőjének igazolását az intézményben való tartózkodás időtartamáról. 6. életévét betöltött ápolt gyermek esetén nem kell csatolni a kérelem mellé a háziorvos igazolását, ha az ápolt gyermeknek fogyatékossági támogatásra, vakok személyi járadékára vagy rokkantsági járadékra való jogosultsága áll fenn.

A GYOD igényléséhez szükséges nyomtatványok papír alapon elérhetőek valamennyi járási hivatalnál, kormányablaknál és polgármesteri hivatalnál.

Elektronikus formában a nyomtatvány megtalálható az EMMI ügyfélszolgálati oldalán, valamint a Családi tudakozó oldalán, és a fővárosi és megyei kormányhivatalok honlapjain.