dr. Szuromi-Kovács Ágnes

– Bár a Családbarát ország projektünk keretében az elmúlt években sokféle programot megvalósítottunk, kifejezetten  fiatalokra koncentráló programunk kevesebb volt, miközben kiemelten fontosnak tartjuk, hogy őket  is segítsük valamilyen módon – mondja dr. Szuromi-Kovács Ágnes, a Családbarát Magyarország Központ ügyvezetője. – A pályaorientációs programunk kidolgozásánál ezért mindenekelőtt arra figyeltünk: a hazánkban már működő, a fiatalok pályaválasztását támogató számos program mellett mi az a plusz, amit mi tudunk nyújtani  számukra  ezen a téren.  

A három alappillér 

– Már más pályaorientációs programok is felismerték, de nálunk most fokozottan előtérbe került az a megközelítés, miszerint a reális önismeret mindennek az alapja – hangsúlyozza dr. Szuromi-Kovács Ágnes. – Emellett fontos felismerni azt is, hogy a gyermek nem egyedül van ebben a folyamatban, hanem támogatják őt a szülők, valamint a pedagógusok is. Ebből kiindulva a Családbarát Magyarország Központnál a sikeres pályaválasztásnak három kulcsát, alappillérét határoztuk meg. Az egyik, hogy a gyermek kellő önismerettel rendelkezzen, emellett ismerje meg a lehetőségeit, lássa, hogy merre orientálódhat. Másrészt nagyon fontos, hogy a szülőket is támogassuk ebben a folyamatban, mert ez nem ritkán konfliktusos helyzet: magam is ismerek olyan példákat, eseteket, amikor egy erős szülői elvárásnak a gyermek nem akar, vagy éppen nem tud megfelelni, ez pedig sok feszültséget okozhat a családban.  

– A harmadik és talán a leginkább objektív szereplő ebben a hármasban a pedagógus, mert érzelmileg kevésbé van bevonva ebbe a folyamatba. Sokéves szakmai tapasztalataira építve ő talán könnyebben tud egy pártatlanabb külső támogatást adni a pályaorientációban, és vélhetően más szempontokat helyez előtérbe, mint egy család, akik érzelmileg sokkal inkább érintettek a továbbtanulási döntés meghozatalában. A pályaorientációs programunkban célul tűztük ki mind a három szereplő támogatását  – teszi hozzá a Családbarát Magyarország Központ ügyvezetője. 

Felmérik az igényeket 

Annus Gábor

– Hazánkban nagyjából egymillió szülő lehet érintett gyermeke pályaválasztásában, közülük most néhány százat vonunk be a projektbe – magyarázza Annus Gábor, a Családbarát Magyarország Központ szakmai igazgatója. – Ugyanígy a már elindult, a pénzügyi tudatosságot fejlesztő programunkba is pár száz középiskolás gyermeket fogunk bevonni. Hozzáteszem, ennél a programnál már most túljelentkezés van az első igényfelmérésünk alapján.  

– A mostani pályaorientációs projektünk egy úgynevezett pilot program, amelyet igyekszünk földrajzilag, korcsoport és iskolatípus szerint minél „vegyesebben” megvalósítani. Így jóval több helyről kapunk visszajelzéseket, fel tudjuk mérni, hogy jelenleg mire van igény, mi az, ami a legjobban érdekli az érintetteket, és mivel tudunk a legtöbbet segíteni. A visszajelzéseket pedig be tudjuk építeni a későbbi projektjeinkbe. Mindenekelőtt abban szeretnénk támogatni a szülőket, hogy a programjainkban összegyűjtött információk alapján tájékozottak, felkészültek legyenek a gyermekek továbbtanulását, pályaválasztását illetően, és hogy tudatosan, célzottan tudják támogatni gyermeküket a döntési folyamatban. 

Népszerű téma a szülők körében 

– Négygyermekes édesanyaként én is többszörösen érintett vagyok ebben a témában – mondja dr. Szuromi-Kovács Ágnes. – Gyakorló anyukaként azt látom, hogy igencsak széles az a paletta, hogy egy-egy szülő mennyire vonódik be a gyermeke pályaorientációs folyamatába. Vannak, akik egész extrém módon viszonyulnak ehhez: konkrétan ismerek olyan szülőket, akiknek a gyermeke már rég túl van mindenféle pályaválasztáson, ennek ellenére ők több olyan fórumon jelen vannak, ahol még mindig tanácsokkal segítik a szülőtársakat. Tehát a pályaorientáció egy olyan téma, amely sokakat sokáig „fogva tart”. Nálunk, a Családbarát Magyarország Központban a kollégák körében is rendkívül népszerű: saját magunk is azt tapasztaltuk, hogy ez az a program, amelynek kapcsán sokan megjegyezték, érintett szülőként nagyon szívesen részt vennének benne. Tapasztalataink szerint a pályaválasztás kérdése megmozgatja a szülőket, ezért a pályaorientációs programunk, a képzéseink során próbálunk mindenki számára megfelelő, a szülők időbeosztásához alkalmazkodó megoldásokat kínálni, hogy minden érintett hozzáférhessen a szükséges információkhoz. 

Több szempontból innovatív program 

A Családbarát Magyarország Központ pályaorientációs pilot programja többek között arra az igényre reflektál, hogy egyre több szülő szeretne aktívan részt vállalni gyermeke pályaválasztásában. A program keretében a fiatalok pályaorientációját és pályaválasztását segítő ingyenes képzéseket, workshopokat, kerekasztal-beszélgetéseket, pályaorientációs tanácsadást szervezünk, országos szinten. 

– Ez idáig a pályaorientációt segítő programok főleg a szakembereket, a pedagógusokat támogatták, míg a szülők egy kicsit háttérbe szorultak – magyarázza dr. Görbe Éva, a Családbarát Magyarország Központ szakmai igazgatóhelyettese. – A mi programunkban ezért is szánunk kiemelt szerepet a szülőknek, illetve a szélesebb értelemben vett családnak. Hisz nagyon sok esetben a szülők mellett vannak olyan szereplők a családból, akik a gyermek pályaválasztásában valamilyen módon szerepet játszanak, akár információadóként, akár mintaként, ilyen lehet mondjuk egy aktív nagyszülő. A családok szerepének megerősítése a pályaorientációs folyamatban adja e program egyik újszerűségét. A másik különlegessége pedig az, hogy a szakembereknek szóló képzési programunk, a KASPÓ – Közösen a sikeres pályaorientációért! – együtt készíti fel a különböző pályaorientációs szereplőket: a pedagógusokat, az iskolai szociális segítőket, valamint a civil szervezeteknél tevékenykedőket  a pályaorientációs folyamat komplex támogatására, erősítve ezzel a különböző szférában dolgozó szakemberek együttműködését.  

A program keretében a tanulók egyéni pályaorientációs tanácsadást is igénybe vehetnek.   

– Az akár 3-6 alkalomból álló tanácsadási, támogató folyamat során a pályaválasztás előtt álló fiatal olyan ismereteket kap önmagáról, amelyek kellően megalapozhatják a továbbtanulással kapcsolatos döntéseit – fejti ki a szakmai igazgató. – Fontosnak tartjuk, hogy a fiatalok legyenek tisztában az erősségeikkel, a fejlesztendő területeikkel, megismerjék a lehetőségeiket és azt is, hogy milyen korlátokkal kell számolniuk az egyes döntési pontoknál. Az egyéni tanácsadás mellett az elsősorban középiskolás tanulóknak szóló, Pénzügyi tudatosság és költségvetés programunk is a projektünk fontos részét képezi.  

Naprakész információk a munkaerőpiacról 

– A pályaorientációs programban számomra különösen izgalmas, hogy a munkaerőpiacról élő és naprakész információkat, tapasztalatokat fogunk „becsatornázni” – jelzi a Családbarát Magyarország Központ ügyvezetője. – Ezek az információk ugyanis néha nehezen érhetők el a szülők számára, akik bár aktív részesei a munkaerőpiacnak, általában annak csak egy kis szegmensét ismerik. A többségnek nemigen van rálátása az egész nagy spektrumra, vagy pedig bizonytalanok az általuk nem ismert területeket illetően.  

– Fontos, hogy a szülők megismerjék a munkaerőpiaci tendenciákat – teszi hozzá Annus Gábor. – Ebben sokat segíthetnek a munkaerőpiac azon szereplői, akiknek van rálátásuk a jövőbeli trendekre. A világ ugyanis hihetetlenül gyorsan változik, és ezekhez a változásokhoz folyamatosan alkalmazkodnunk kell. Valószínűleg pár év múlva olyan foglalkozások jelennek majd meg a munkaerőpiacon, amelyeket most még el sem tudunk képzelni, tehát ezekre egyre nehezebb felkészülni, és lehet, hogy a pályaorientációs folyamatokban inkább majd ágazatokat, illetve irányokat kell kijelölni. A képzéseinken, kerekasztal-beszélgetéseken a várható munkaerőpiaci trendekbe, tendenciákba is szeretnénk betekintést nyújtani.  

Fő a rugalmasság! 

– Vannak szülők, akik túlságosan „ráfeszülnek” erre a témára, holott nem szabad úgy tekinteni a pályaválasztásra, hogy ha egyszer meghoztunk egy döntést, akkor onnan nincs visszaút, és hogy örökre elköteleztük magunkat valami mellett – vélekedik dr. Szuromi-Kovács Ágnes. – Napjainkban már annyira gyorsan változik a munkaerőpiac, hogy ma már az a legfontosabb, hogy az alapvető készségei, kompetenciái meglegyenek a munkavállalóknak, és ha készek tanulni és kellőképpen rugalmasak, akkor nagyon sok mindenhez fognak tudni alkalmazkodni. Ezért is fontos, hogy megerősítsük a szülőben: nem lesz tragédia akkor sem, ha a gyermek elront egy felvételit, vagy ha nem az első megjelölt helyre/iskolába jut be, hanem a másodikba, netán a harmadikba. Mindig van másik lehetőség. Az is nagyon lényeges ebben a folyamatban, hogy ne menjenek tönkre családok abban, hogy görcsösen ragaszkodnak valamilyen elképzeléshez. 

–  Erre a jelenségre van is egy kifejezés, a patchwork karrier, és a HR-es szakemberek el is szokták mondani, hogy a mai kor munkavállalójának már ebben kell gondolkoznia – fűzi hozzá dr. Görbe Éva.  – Mint ahogy a különböző foltok jól megférnek egymás mellett a patchwork-ben, ma már nem ritka, hogy valaki az élete egy bizonyos szakaszában egy bizonyos szakmában fut be karriert, majd később átvált egy teljesen másik területre, és ott is megvalósítja önmagát. Erre nagyon jó példaként szolgálnak azok a sikeres, befutott üzletemberek vagy cégvezetők, akik annak idején, a pályájuk kezdetén teljesen más területen kezdték el építeni a karrierjüket. A szülők számára is könnyebbséget jelenthet, ha elfogadják, hogy a pályaválasztáskor a gyermek nem egy egyszeri, megmásíthatatlan, végleges döntést hoz, hanem ha úgy alakul, akkor a későbbiekben van lehetősége változtatni, újratervezni. Ma már nem nagyon lehet egész életre szóló karrierben gondolkozni, legalábbis nagyon kevés olyan terület van, ahol ez megvalósítható. 

Közös érdek, hogy a gyermek boldog legyen  

– Az iskola szerepe is fontos és meghatározó lehet a pályaválasztást illetően – szögezi le Annus Gábor. – A tanárok egy másik oldaláról ismerik meg a gyermeket, mint otthon a szülő, hiszen az iskolában a fiatal egy kortárs közegben tölti a napjait, a pedagógus ezt látja, érti és ismeri a fiatalok elképzeléseit, ennélfogva más irányból tudja segíteni a pályaválasztási döntést, mint a család. Mindemellett a pályaorientációs folyamatban a szülők szerepe is kiemelkedő, hiszen ők ismerik legjobban a gyermeküket, ők támogathatják leginkább egyénre szabottan a pályaválasztás előtt álló fiatalt. Éppen ezért a pályaorientációs programunk egyik célja, hogy erősítse a család és az iskola közötti együttműködést és párbeszédet. Jó lenne, ha mindkét félben tudatosulna: közös érdek, hogy a gyermek boldog legyen, azzal foglalkozzon, amiben a legtöbb örömét leli, és hogy azt a hivatást válassza, amelyben kiteljesedhet. 

Módszertani kézikönyvet készítettek 

A Családbarát Magyarország Központ pályaorientációs programja egy átfogó módszertani segédlettel is támogatja a pedagógusok munkáját. 

– Készül egy olyan protokoll, amit az osztályfőnököknek, pályaorientációs feladatot vállaló pedagógusoknak szeretnénk majd eljuttatni – avat be a tervekbe a szakmai igazgató. – Ez már azt a szemléletmódot tükrözi, hogy a pályaorientáció folyamatában nem lehet különválasztani a felelősséget, tehát nemcsak az iskoláé, nemcsak a gyereké és nemcsak a szülőé a felelősség, hanem mindenkinek együtt kell működnie abban, hogy sikeresen megtalálják a közös irányokat. 

– Ez egy hiánypótló módszertani kézikönyv lesz a pedagógusoknak, merthogy azt érzékeltük, és a kutatások is ezt támasztották alá, hogy a legelhivatottabb pedagógus is érez hiányosságokat azzal kapcsolatban, miként segítsen a továbbtanulás előtt álló fiataloknak – teszi hozzá dr. Görbe Éva. – A Pályaorientációs Protokoll Pedagógusoknak című módszertani kézikönyv éppen ezt a célt fogja szolgálni: kész módszertani segédanyagot adunk a tanárok kezébe, ami nagyban és érdemben segítheti ezt a fajta támogató pedagógiai munkát. A pedagógusok az életkori sajátosságoknak megfelelően tudják majd tervezni és megvalósítani a szükséges tevékenységeket, amihez a kézikönyv segítségével megfelelő módszer- és feladatgyűjteményt biztosítunk.