A kutatás bemutatása

A Családbarát ország projekt pályaorientációs pilot programjának célja hangsúlyozni és formálni a szülői szerepet, amelyben a szülők külső szemlélő helyett aktív, a folyamatot és a gyermekük életpályáját ténylegesen alakító résztvevőkké válhatnak. Az összegző tanulmány a pályaorientáció és a szülők kapcsolatát, szerepét vizsgáló hazai és nemzetközi elméletek összegzésére vállalkozik, mintegy biztos alapot biztosítva a pályaorientációs program további elemeinek (szülőképzés, szakemberképzés, pályaorientációs protokoll, workshopok, tanácsadás, pénzügyi tudatosság oktatása) megalapozásához.

Az áttekintés alapján képet kaphatunk a szülők szerepéről és lehetőségeiről a pályaorientáció folyamatában, ami azon túl, hogy a programban résztvevő szakembereknek és érdeklődő kutatóknak fontos elméleti hátteret biztosíthat munkájukhoz, a témához kapcsolódó későbbi fejlesztések, programok biztos alapját is jelentheti.

 

Módszertan

A Desk Research típusú feltáró kutatás alapvetően a meglévő elméletek és gyakorlatok összegzését tűzte ki céljául, ezzel is megalapozva a pilot projekt szakmai hátterét és fejlesztési irányainak meghatározását. A tanulmány összesen 87, a téma szempontjából meghatározó hazai és nemzetközi szakirodalom feldolgozására vállalkozik és ismerteti azokat a nemzetközi és hazai jó gyakorlatokat, amelyeknek valószínűsíthető a hazai implementálhatósága. 

A tanulmány itt elérhető.