Egy háromgyermekes család, Mátéék, 10 millió forint CSOK-ot vettek fel építkezésre. A csalad.hu-nak küldött levelükben leírják, hogy a ház kettőjük nevén van a feleségével. Azt kérdezték, van-e lehetőségük arra, hogy az egyik fél lemondjon a részéről, tehát a továbbiakban csak egy tulajdonos legyen, anélkül, hogy vissza kelljen fizetniük a támogatást.  

Szakértőink segítségével utánajártunk és összegyűjtöttük a legfontosabb tudnivalókat a CSOK és Babaváró támogatás visszafizetésének feltételeiről, hogy Mátéék mellett azoknak az olvasóinknak is pontos választ adjunk, akik ehhez hasonló kérdésekkel fordultak hozzánk az elmúlt időszakban. Jöjjenek a részletek.

 • Az ingatlanban mindkét házasfélnek tulajdoni hányaddal kell rendelkeznie, tehát amennyiben a házasság nem kerül felbontásra, nem kerülhet az egyik házasfél tulajdonába a teljes ingatlan. Ha válás esetén az egyik fél megszerzi a másik házasfél tulajdonjogát és minden gyermek lakóhelye a támogatott ingatlan marad, a tulajdonjogát átruházó házasfelet az elidegenítésért nem terheli visszafizetési kötelezettség.  
 • Amennyiben három meglévő gyermekre vették fel a támogatást, vagy a gyermekvállalás már teljesült és mindhárom gyermek a támogatott ingatlanban marad azzal a házasféllel, aki az ingatlan teljes tulajdonjogát megszerzi, akkor nem kell visszafizetni a támogatást.
 • Válás esetén a volt házastársak a házasságfelbontás tényét kötelesek a házasságot felbontó bírósági határozat jogerőre emelkedését követő 30 napon belül a kormányhivatalnak bejelenteni.
 • Fontos tudni, hogy a CSOK-os támogatási szerződés megkötését követő 10 évig terjedő időszakra az állam javára jelzálogjog, valamint annak biztosítására elidegenítési és terhelési tilalom kerül bejegyzésre, ennek megszegése a támogatás visszafizetését vonja maga után.

Beáta is kérdéssel fordult a csalad.hu-hoz, arról írt, hogy férjével még 2019-ben vettek fel újépítésű ingatlanra, három gyermekre 10+10 millió forint CSOK-ot. Az elmúlt években két gyermekük született, de sajnos a házasságuk tönkre ment. Szerette volna megtudni, hogy a gyermekek megszületésére vállalt határidő letelte után mennyit kell visszafizetnie.

 • Abban az esetben, ha nem teljesül a gyermekvállalás a házasság felbontásának időpontjáig, a három gyermekre vonatkozó CSOK esetében a támogatást a Ptk. szerinti kamat ötszörösével, de az 5 százalékos mértékét meg nem haladó kamattal vissza kell fizetni. Jó tudni, hogy a visszafizetésre kötelezett támogatott személyek részletfizetést kérelmezhetnek.
 • Ha három gyermek után vették fel a CSOK támogatást és végül csak két gyermekük született meg a házasság felbontásáig, akkor csak az első két gyermek után igényelhető 2,6 millió forintot használták fel jogosan, a fennmaradó összeget pedig vissza kell fizetni, a késedelmi kamattal együtt. Új lakás esetén ez 7,4 millió forint + késedelmi kamat.
 • Ami a CSOK-hitelt illeti, ha nem teljesül a gyermekvállalás az igénybe vett kamattámogatást vissza kell fizetni. Korábban még 3 gyermek kellett a 10 millió forint hitel igényléséhez.  
  A jelenleg érvényben lévő szabályok alapján már két gyermek is elegendő a 10 milliós kamattámogatott hitelhez, három gyermekre pedig 15 millió forint igényelhető.  
  A 2023. szeptember 1-jén hatályba lépett módosítás nyomán, ha valaki korábban 3 gyermekre igényelte az akkor maximális 10 millió forintot, de csak két gyermeke született, annak nem kell visszafizetnie a kamattámogatást, mert a jelenlegi szabályok alapján a 2 gyermekkel jogosan jutottak hozzá 10 millió forinthoz. 
  A módosító rendelet hatálybalépését megelőzően keletkezett támogatási jogviszonyokra és folyamatban lévő visszafizetés iránti eljárásokra is alkalmazni kell akkor, ha a támogatás visszafizetése a módosító rendelet hatálybalépéséig teljes egészében még nem történt meg.

Gabriella arról számolt be levelében, hogy egyedül maradt gyermekével, miután a házassága menthetetlenné vált. Még a baba születése előtt igényelték a Babaváró hitelt, amelyet meg is kaptak. Egyedülálló édesanyaként nagy terhet jelentene számára, ha a piaci kamattal kellene a kölcsönt visszafizetnie. Arra volt kíváncsi, hogy kérhet-e méltányosságot, nehéz anyagi helyzetére hivatkozva.  

 • A válás jogerőre emelkedése után megszűnik a kamattámogatás és a fennmaradó tartozást kamattal terhelve kell tovább törleszteni.
 • Alapesetben a házasság felbontása esetén mindkét fél továbbra is adósa a hitelszerződésnek, tehát nem csak az a személy, akinél a gyermeket elhelyezik.
 • Arra is van lehetőség, hogy a felek megegyezzenek arról, hogy a hitelt az egyikük átvállalja, azonban a banknak is hozzá kell járulnia a szerződésmódosításhoz.  
 • Ugyanakkor a jogszabály sajnos méltányosságra nem biztosít lehetőséget, a kamatmentesség a válás okán megszűnik, és onnantól a kamattal emelt törlesztőrészletet kell fizetni.
 • Ha a kölcsön folyósításától számított 5 éven belül az egyik fél új házasságot köt más személlyel és az új házastársa megfelel a jogosultsági feltételeknek, (rendelkezik magyarországi lakcímmel, nem büntetett előéletű, nincs köztartozása, állampolgársága megfelelő és ha nő 18 és 41 év közötti) akkor érvényesíthető a kamattámogatás és a törlesztés szüneteltetése, valamint a gyermekvállalási támogatás is.

A januártól életbe lépő CSOK PLUSZ szabályairól itt olvashat bővebben.