A Családbarát Magyarország Központ egyik legfontosabb vállalása, hogy segítse az egyensúly megtalálását, megőrzését a családi élet és a munka között. Ennek érdekében dolgozták ki és működtetik a Családbarát Hely tanúsító védjegy minősítési rendszerét, amellyel azon munkáltatók, szolgáltatók teljesítményét ismerik el, amelyek intézkedéseikkel, fejlesztéseikkel óvják munkavállalóik testi-lelki egészségét, és hozzájárulnak ahhoz, hogy a  család és a munkahely ne egymást kizáró, hanem egymást erősítő tényezők legyenek. 

Az ünnepélyes díjátadón elsőként Dr. Szuromi-Kovács Ágnes, a Családbarát Magyarország Központ ügyvezetője köszöntötte a jelenlévőket. 

Dr. Szuromi-Kovács Ágnes

– A Családbarát Magyarország Központban azt tapasztaljuk, hogy a család és a karrier összeegyeztetése nagyon fontos, ugyanakkor igencsak kihívásokkal teli feladat – mondta Dr. Szuromi-Kovács Ágnes. – Leginkább a kisgyermekes családoknál jelent gondot a munka és magánélet összehangolása. E célból több programot is indítottunk és működtetünk, ezek egyike a Családbarát Hely tanúsító védjegy program, ami ennek a területnek egy nagyon fontos eleme.  

– A családbarát munkahely legfontosabb ismérve, hogy figyelembe veszi, hogy a munkavállaló családban él, egy család része, tagja is egyben, és az is szeretne maradni. Nemcsak a munkahelyen szeretne a legjobb tudása szerint helytállni és a legjobban teljesíteni, hanem a szerettei körében is – fogalmazott az ügyvezető. Hozzátette: – Ez a gondolat egyáltalán nem csak kisgyermekes szülőkre vonatkozik, nem csak nekik szól. Igazából a munkavállalói igényekhez való rugalmas munkáltatói hozzáállás határozza meg azt, hogy egy szervezet valóban családbarát módon működik-e.  

Dr. Szuromi-Kovács Ágnes emellett azt is kiemelte: büszkeséggel tölti el az a tény, hogy mára már több mint 1 800 szervezet kapta meg a tanúsítványt, ebből mintegy 800 munkahelyként, több mint 1000 pedig szolgálatóhelyként rendelkezik ezzel a minősítéssel. Így, több mint 300 ezer munkavállalót érnek el a program keretein belül a családbarát intézkedések.   

Bármely szervezet válhat családbaráttá 

A Családbarát Magyarország Központ 2019 óta ítéli oda a Családbarát Hely tanúsító védjegyet munkahely, illetve szolgáltató hely kategóriában. A tanúsításra Magyarország egész területéről jelentkezhetnek a verseny- és közszférából, illetve a nonprofit szektorból a mikro-, kis-, közép vagy nagyvállalatok, valamint a civil szervezetek, egyházi és közintézmények is.  

A két éven keresztül érvényes tanúsító védjegy kifejezi a szervezet családbarát szemléletű működés iránti elkötelezettségét, valamint az ennek megvalósításáért tett alapvető intézkedések meglétét. Az elmúlt két év auditvizsgálatainak visszajelzései alapján 2021. október 21-től a védjegyprogram megújult: egységes, magas szintű kritériumrendszeren alapuló tanúsítványt dolgoztak ki a szakemberek a még átfogóbb és teljesebb családbarát megoldások érdekében.  

Az ünnepélyes díjátadón Somkutiné Bernek Éva, a Családbarát Hely tanúsító védjegy szakterület vezetője előadásában összegezte, miről szól ez a tanúsítvány, majd bemutatta a Családbarát Munkahely védjegy auditálási folyamatát.   

– Amikor 2019-ben  állami felhatalmazást kaptunk arra, hogy alakítsuk ki a Családbarát Hely tanúsító védjegy teljes rendszerét, a kollégáimmal mindenekelőtt a saját magunk számára szerettük volna megfogalmazni, mit is jelent valójában a családbarátság – idézte fel a kezdeteket a szakterület vezető. – Mivel sem a nemzetközi, sem a hazai szakirodalomban nem találtunk erre vonatkozóan pontos és egyértelmű meghatározást, megalkottunk a saját definíciónkat. Eszerint az a szervezet működik családbarát módon, amelyik folyamatosan odafigyel arra és tesz azért, hogy a munkavállalója a munkából adódó kihívásokat összhangba tudja hozni a magánéletben rá háruló nehézségekkel. 

– Az elmúlt két év tapasztalatai alapján azok a szervezetek, amelyek részt vettek az auditvizsgálaton és már rendelkeznek a Családbarát Hely védjegy tanúsítvánnyal, - túl azon, hogy rendkívül hálásak és büszkék, hogy védjegytulajdonosok lehetnek - minden esetben a köszönetüket fejezték ki a segítségünkért és azért, hogy megtanítottuk őket strukturáltan gondolkodni a családbarát minősítési rendszerről, valamint utat mutattunk nekik arra vonatkozóan is, hogy milyen irányban lehet továbbfejleszteni egy-egy területet. Mindig nagyon jól esnek a partnerektől érkező pozitív visszajelzések – tette hozzá Somkutiné Bernek Éva.  

– Kollégáimmal hiszünk abban, hogy bármely szervezetben ott rejlik a lehetőség, hogy családbarát módon működjön, és megszerezze az ehhez szükséges tanúsítványt. Aki egyszer eldönti, hogy ezt az irányt választja és elkötelezi magát a családbarát szemléletű működés mellett, az mindenképpen számíthat a segítségünkre. 

Somkutiné Bernek Éva

 

„A tanúsítvány egyfajta igazolás számunkra, hogy jó úton járunk”  

Az ünnepi eseményen a Családbarát Munkahely védjegy tanúsítványt Kékesi Sándor, a Jabil Circuit Magyarország ügyvezetője vette át.  

– A védjegy megszerzése nagy elismerést jelent nekünk – emelte ki köszöntőjében az ügyvezető.  

– Ez a dokumentum egyfajta igazolás számunkra, hogy jó úton járunk. Emellett igazolja azt is, hogy az intézkedéseink előremutatóak: azt segítik, hogy a Jabil Circuit Magyarország olyan munkahely legyen, ami biztonságot, partnerséget nyújt a dolgozóinak, és ahová a kollégák nagyon szeretnek bejárni. Ez rendkívül fontos számunkra – hangsúlyozta a 4 000 főt foglalkoztató tiszaújvárosi gyár vezetője. 

Kékesi Sándor

– Ahogy a „Jabil-nál” történt auditvizsgálatról szóló értékelésben hallhattuk, hosszasan sorolható, hogy milyen intézkedéseink, programjaink vannak, amelyek egytől-egyig hozzásegítettek bennünket ahhoz, hogy a családbarát környezet kialakításával családbarát munkahellyé váljunk és megkaphassuk ezt a tanúsítványt. Jómagam két dolgot emelnék ki, ez pedig a dolgozók iránti tisztelet és a megbecsülés. 

– Folyamatosan bővítjük a kedvezményeink, a rendezvényeink és a támogatásaink körét, a rugalmas munkavégzés lehetőségeit, fejlesztjük az elismerési rendszerünket, és nem utolsósorban a kollégákkal való kommunikációnkat, hogy mindezek által stabil, megbízható és biztonságot kínáló, támogató partnereik legyünk. Azt szeretnénk elérni, hogy a munkatársaink elsősorban partnerként tekintsenek a munkahelyükre. A Családbarát Munkahely elismerés megerősítést ad számunkra, hogy ez egy elérhető cél.