A világ legelső gyógypedagógus-képző felsőoktatási intézményébe, az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Karára látogatott a Családbarát Magyarország Központ európai uniós finanszírozású Gyermekút projektje. Az eseményen ünnepélyes keretek között vehették át a program során kidolgozott könyveket a szakemberek, ezzel újabb intézménynek nyújtottak segítséget szakmai kiadványok formájában. Az iskoláskor előtti eltérő, megkésett fejlődésű gyermekekkel foglalkozó tudásanyag az oktatók és a hallgatók számára is hiánypótló.

– Büszkék vagyunk rá, hogy oktatóink, szakembereink révén innovatív módon vettünk részt ebben a projektben – köszöntötte Dr. Papp Gabriella, a Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar dékánja a résztvevőket. – Ahogy a mottónk is jelzi: „Tudással a befogadó Magyarországért!”, végig ennek szellemében dolgoztunk, így ennek a könyvátadónak kiemelt a jelentősége mindannyiunk számára. A kutatások és a képzések központjában mindig a segítségre szoruló ember áll, ezért rendkívül fontos a teljes életívet végigkísérő ismeretanyag, ennek pedig az origója a korai intervenció. Megszámoltam, az alapképzésen meglévő kurzusaink nevében negyvenkétszer szerepel ez a kifejezés, ez is kifejezi, mennyire fontos a most átadott tudáshalmaz, amely az oktatásunk, képzésünk szerves részévé válik.

A legkorszerűbb szakirodalom

Ahogy a Gyermekút projekt szakmai vezetője, Dr. Kereki Judit beszámolójában elhangzott, a program során a szakemberek képzésére helyezték a hangsúlyt, illetve olyan módszertani és képzési anyagokat dolgoztak ki, amelyek a legkorszerűbb szakirodalmát adják a területnek. A 2017-ben indult Gyermekút projekt keretében eddig 23 módszertani anyag készült, 22 képzés indult és 12 ezer szakembert képeztek ki, kialakítva ezáltal egy országos kapcsolati hálót. Protokollokat, irányelveket fejlesztettek ki a lehető leghatékonyabb eljárásrend érdekében, továbbá új szűrő- és vizsgálóeljárásokat alakítottak ki. Az ernyőprojekt keretében csaknem 60 kisebb-nagyobb fejlesztőprojektet valósítottak meg. Fontosnak tekintik, hogy a szakemberek mellett a szülők számára is mentális támogatást nyújtsanak, ennek érdekében szülőcsoportokat indítottak. Újdonság továbbá, hogy egy olyan ellátási modellt próbálnak ki, ahol a gyermekútmenedzseren keresztül folyamatos lehet a kapcsolattartás az érintett családokkal. A graduális képzésben tanuló hallgatók oktatói számára is fontos a tudásanyag elérhetővé tétele, mostantól az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Karon is beépíthető a mindennapokba az összegyűjtött ismerethalmaz.

A Gyermekút projekt eredményeit összegző kiadványokat az intézmény képviseletében Dr. Papp Gabriella dékán és Dr. Perlusz Andrea tudományos és stratégiai ügyekért felelős dékánhelyettes vette át Dr. Kereki Judittól, a Gyermekút projekt szakmai vezetőjétől.

Gyermekút – az ötlettől a megvalósításig

– Minél több területről igyekeztünk bevonni a munkába minél több gyakorlati tudással rendelkező szakembert – mondta a szakmai vezető. – A Családbarát Magyarország Központban megvalósuló, „A kora gyermekkori intervenció ágazatközi fejlesztése” elnevezésű projekt során elsődleges célunk, hogy azokat a családokat, gyermekeket és szülőket támogassuk, akik nem tudják, kihez forduljanak az ellátórendszerben, illetve kiemelt feladatunknak tartottuk, hogy olyan szakembereket képezzünk, akik a terepen tudnak valódi segítséget nyújtani a szülőknek. A családnak nagy szerepe van a gyermekek fejlődésének támogatásában és nyomon követésében, ezért kifejezetten hangsúlyos az együttműködés.

– Az elkészült szakirodalom a terepen dolgozó szakembereken túl a felsőoktatási képzőintézmények oktatóinak és hallgatóinak is szól, illetve még idén elérhetővé válnak a könyvek további 1200 intézmény számára is. Kiszállítjuk a könyveket többek között a pedagógiai szakszolgálatok, bölcsődék, óvodák, védőnők, család- és gyermekjóléti intézmények és felsőoktatási intézmények számára is, valamint digitálisan mindenkinek elérhetővé tesszük a gyermekut.hu honlapon – tette hozzá Dr. Kereki Judit.A gyakorlati tudás értéke

– A képzéseink összhangban kínálják a hallgatóknak az elméleti és a gyakorlati információkat, ezért külön öröm, hogy ezen a projekten gyakorlatból érkező szakemberek dolgoztak, így az elkészült szakirodalom által tovább emelkedhet a hazai képzések színvonala – jelentette ki Dr. Perlusz Andrea. – A szakma egybehangzó véleménye szerint a kora gyermekkori fejlesztés területén nem lehet a családi kapcsolatok és a szülők megfelelő bevonása és támogatása nélkül gondolkodni. Ez a szemlélet ebben a projektben markánsan megjelenik, amiért rendkívül hálásak vagyunk – mondta a szakember.