A kora gyermekkori intervenció ágazatközi fejlesztése projekt

A kora gyermekkori intervenció ágazatközi fejlesztése projekt 2017 tavaszán indult, a Széchenyi 2020 program keretében, és 5,7 milliárd forintból valósítja meg az iskoláskor előtti eltérő, megkésett fejlődésű gyermekek és családjaik hatékonyabb, a szükségletekhez jobban igazodó, magasabb színvonalú ellátását.

A projekt elsődleges célja olyan egységes gyermekút kialakítása, amelyben a különböző szakterületekhez tartozó kora gyermekkori intervencióval foglalkozó szakemberek együttműködése és a továbbküldési utak pontosan szabályozottak. A gyermekút kialakítása kapcsán az eltérő, megkésett fejlődésű gyermekek minél korábbi életkorban történő felismerése, a probléma azonosítása és a diagnózis pontos felállítása érdekében egységes szűrési, mérési, vizsgálóeljárásokat, valamint irányelveket, protokollokat vezetnek be.

A projekt törekszik az iskoláskor előtti gyermekekkel foglalkozó szakemberek tudásának bővítésére, amelynek keretében ismereteket kapnak az ellátórendszerről, a társágazati szereplők feladatairól, kompetenciáiról, az együttműködésük mikéntjéről, illetve a köztük lévő és a szülőkkel való kommunikációról.

A szülők ismereteinek bővítése a gyermekük fejlődésével, az ellátórendszerrel és a továbbküldési utakkal kapcsolatban növeli a szülők kompetencia érzését, önértékelését, ugyanakkor csökkenti – különösen a hátrányos társadalmi helyzetben élők – elszigeteltségét.

Az ágazatközi szolgáltatási modell hátteréül szolgáló informatikai szakrendszereket is összekapcsolják, melynek köszönhetően a gyermek fejlődése nyomon követhetővé válik.

Az egységes gyermekút megvalósítása, a szakemberek kompetenciájának szélesítése, a koordinatív funkció bevezetése és a szülői tájékozottság növelése hatékonyabb szolgáltatásokat és a családokat fókuszba helyező, támogató ellátórendszert eredményez.

A projektet megvalósító konzorcium:

  • Családbarát Ország Nonprofit Közhasznú Kft. (CSBO NK Kft), konzorciumvezető
  • Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság (SZGYF), konzorciumi partner
  • Klebelsberg Központ (KK), konzorciumi partner
  • Magyar Államkincstár (Kincstár), konzorciumi partner
  • Országos Közegészségügyi Intézet (OKI), konzorciumi partner
  • Oktatási Hivatal (OH), konzorciumi partner

A projekt címe: A kora gyermekkori intervenció ágazatközi fejlesztése

A szerződött támogatás összege: 5 700 000 000 Ft

A támogatás mértéke: 100%

A projekt tervezett befejezési dátuma: 2021. január 31.

A projekt azonosító száma: EFOP-1.9.5-VEKOP-16-2016-00001

A pályázatról bővebben az alábbi elérhetőségen lehet tájékozódni: https://www.palyazat.gov.hu/efop-195-vekop-16-a-kora-gyermekkori-intervenci-gazatkzi-fejlesztse

Az üzeneteket az alábbi emailcímre várják: gyermekut@csbo.hu

A Kisgyermekkori nevelés támogatása projekt

A Kisgyermekkori nevelés támogatása projekt célja képzéssel és támogató szolgáltatásokkal erősíteni az óvoda és a 3 év alatti gyermekek napközbeni ellátásának esélyteremtő szerepét és hátránykompenzációs képességét.

A Családbarát Ország Nonprofit Közhasznú Kft. és az Oktatási Hivatal által közösen megvalósított projekt további célja az óvodákban és a 3 év alatti gyermekek napközbeni ellátása területén dolgozó szakemberek továbbképzése, szakmai támogatása; illetve az érdekelt szereplők hálózatos együttműködésének segítése.

Konzorcium vezető: Oktatási Hivatal

Konzorciumi partner: Családbarát Ország Nonprofit Közhasznú Kft.

A projekt címe: Kisgyermekkori nevelés támogatása

A szerződött támogatás összege: 1 260 203 000 Ft

A konzorciumi partner támogatási összege: 388 475 000 Ft

A támogatás mértéke: 100%

A projekt tervezett befejezési dátuma: 2018.06.30

A projekt azonosítószáma: EFOP-3.1.1-14-2015-00001

Mindemellett a Családbarát Ország Nonprofit Közhasznú Kft. projekt tevékenységei közé tartozik a bölcsődei ellátás rendszerének átalakulása kapcsán az intézmények, szolgáltatók, önkormányzatok, leendő fenntartók informálása, valamint a szakmai tanácsadás és támogatás is.

A projektben zajló folyamatokról – kutatás, képzés, mentorálás, hálózati koordináció, „Gyereknek áll a világ” című rendezvénysorozat lebonyolítása – további információ az efop311.hu oldalon érhető el.