A gyerekeket, fiatalokat sem hagyják érintetlenül a világban történő események, a természeti katasztrófákról, járványhelyzetről vagy háborúról szóló hírek. A Tik-Tokon a hírek és az álhírek talán sebesebben terjednek, mint a híroldalakon. Mit tegyünk, ha a gyerekünk megretten a hírek hallatán? 

 A Z-generáció - a mai 20-30 évesek - meglehetősen szorongó nemzedék – az alfa-nemzedék, vagyis a 2010 után születettekhez hasonlóan –, amit nem is lehet csodálni, hiszen sokkal több és talán sokkal nyomasztóbb hírek jutnak el hozzájuk folyamatosan, mint a korábbi nemzedékekhez az ő korukban. 

Az idősebb gyermekek szülei, nagyszülei bonyolultabb beszélgetéseket folytathatnak, de ha egy 7 év alatti gyerekről van szó, az ilyen beszélgetés nagyobb figyelmet igényel. A kisebbeknek a lehető leghiggadtabban érdemes elmagyarázni, mi történik a világban, anélkül, hogy rájuk ijesztenénk – tanácsolja a szakértő

Legyünk elérhetőek, ha kérdez 

Sajnos, még ha otthon meg is védi a szülő a gyereket a hírektől, valószínűleg ismerőseiktől, tanáraitól, edzőtársaiktól vagy a közösségi médiából megtudják azokat. Éppen ezért a legjobb, ha nyitottak vagyunk és megpróbálunk felkészülni arra, hogy beszéljünk velük. 

Fontos olyan légkört teremteni otthon, amelyben kérdéseket tehetnek fel az őket körülvevő világról. Fontos, hogy a szülők  válaszoljanak ezekre a kérdésekre, még akkor is, ha nem tudnak pontosan mindent.  

Ha nyitottak vagyunk ezekre a kérdésekre, azzal azt jelezzük a gyermekünk számára, hogy „elhordozzuk ezeket a gondokat, terheket” helyettük. 

Őszintén és kontextusban 

Fontos, hogy ne próbáljuk kikerülni a témát, még ha kényelmetlen is a számunkra, és helyezzük kontextusba a történteket. 

Ha nincs meg a jó válasz 

Nem baj, ha nem tudjuk a választ minden kérdésre. Nem szabad megijedni, ha olyat kérdez, amire képtelenek vagyunk válaszolni, vagy magunk sem tudjuk a választ. Hiszen nem is mindig azért kérdez, mert csupán a választ várja, hanem azért, hogy tudjon velünk beszélgetni, hogy kibeszélje ijedségét, félelmét és megnyugtató választ kapjon. És ez a megnyugtató válasz lehet az is, hogy "ezt nem tudom, de én itt vagyok neked, nekem bármit elmondhatsz." Van, hogy a megnyugtatásra szánt mondatokat többször is el kell ismételni. Engedjük meg gyermekeinknek, hogy kifejezzék saját véleményüket, érzéseiket. 

Életkornak megfelelően 

Használjunk olyan szavakat és fogalmakat, amelyeket a gyerekek megértenek. A magyarázatot igazítsuk a gyermekek életkorához, nyelvéhez és fejlettségi szintjéhez.  

Korlátozzuk a médiafogyasztást 

Ne hagyjuk, hogy a gyerekek előtt folyamatosan be legyen kapcsolva a tévé. Időben is hasznos lehet korlátozni az eszközhasználatot, hiszen akkor több idő jut mozgásra, kültéri tevékenységekre, amelyek a stresszt is jobban levezetik. 

Ügyeljünk a saját mentális egészségünkre 

A gyerekeket nagyon érdekli, hogy hogyan reagálunk a világ eseményeire. A gyerekek a szülő és a pedagógus viselkedését modellezik, ezért az, hogy hogyan reagálunk, milyen állapotban vagyunk, példaértékű a számukra.  

Amikor speciális figyelemre van szükség 

Azokat a gyerekeket, akik a múltban valamilyen traumát vagy veszteséget éltek át, különösen érzékenyen érhetik a természeti katasztrófákról, járványhelyzetről vagy háborúról szóló hírek, az ettől való fokozott félelem. Ezeknek a gyerekeknek extra támogatásra és odafigyelésre lehet szükségük. Fontos számukra a napi rutin megtartása, a folyamatos kommunikáció az iskolával és szükség esetén iskola-, gyermekpszichológus felkeresése.  

A gyermekkor megőrzése 

Fontos, hogy a gyerekek megmaradjanak gyerekeknek.