Egyre több kutatás igazolja, hogy a jó baráti- és párkapcsolatoknak komoly egészségvédő funkciója van. Például nők esetében az életközép idején a munkatársaktól kapott alacsony társas támogatás rosszabb életkilátásokkal járt együtt, míg a magas társas támogatás komoly egészségvédő faktorként jelent meg. Bebizonyították, hogy a jó személyes kapcsolatok szintén pozitív hatással bírnak, a rossz személyes kapcsolatok pedig hétszeres kockázati tényezőként jelentek meg a korai halálozás tekintetében.

A negatív tendenciákkal szembeni legerősebb általános védőfaktor mind a nemzetközi, mind a magyar szakirodalom adatai szerint a jól működő házasság. Az ilyen kapcsolatban élőknél hosszabb élet, jobb egészségi állapot, nagyobb pszichológiai jóllét várható, mint a nem házasoknál. A jó házasságban élők között a vizsgált betegségek: a depresszió, a szorongás, a vitális kimerültség és az alvászavarok előfordulási gyakorisága jelentősen alacsonyabb, mint az elváltaknál vagy a rossz házasságban élőknél.

Az érzelmi támogatás mindennél többet ér

A gyermekek száma szintén fontos tényező, amely összefüggésben van a férfiak nagyobb társas aktivitásával is. Vagyis az apaság lehetőséget biztosít arra, hogy ezen keresztül a férfi részt vegyen a tágabb közösségek életében. Ezek az összefüggések a középéletkorba lépő apák jobb pszichés alkalmazkodását mutatják.

Azt is elmondta, hogy a társas kapcsolatok csökkentik az alacsony iskolázottság egészségre vonatkozó negatív hatását is. Itt azonban nem elsősorban a kapcsolati háló nagyságának van kedvező hatása, hanem inkább a házastárstól és a gyermekektől kapott érzelmi támogatásnak. Kimutatták, hogy hasonlóan jobb pszichológiai egészségnek örvendenek a vallási közösséghez tartozók is.