A hiteltörlesztés terheinek könnyítése olyan sajátosan magyar kedvezmény, amely a gyermekvállalás idejének az előrehozását is elősegíti, hiszen előzetes terveikkel szemben a párok gyakran éppen azért halogatják az első gyermek vállalását, mert még nem rendelkeznek anyagi függetlenséggel.

Az intézkedés tartalma

A diákhitellel tartozó nők esetében

 • Amennyiben gyermeket várnak, a várandósság 12. hetétől 3 évig kérhetik a törlesztési kötelezettségük felfüggesztését, és ezalatt a célzott kamattámogatásnak köszönhetően diákhitel-tartozásuk sem növekszik, mivel a felmerült kamatok megfizetését a költségvetés átvállalja.
 • 2023. január 1-jétől, ha a  30. életévét be nem töltött hitelfelvevő nőnek a  felsőoktatási tanulmányai alatt, vagy azok sikeres befejezését (az oklevél megszerzését) követő két éven belül gyermeke születik, vagy gyermeket fogad örökbe, a fennálló hallgatói hiteltartozása száz százalékának megfelelő összegű vissza nem térítendő gyermektámogatásban részesül.
 • Vissza nem térítendő állami kamattámogatásként elengedik a diákhitel-tartozás felét azoknál a hitelfelvevő édesanyáknál, akiknek a hitelfelvételt követően és egyben 2018. január 1-jét követően megszületik, vagy örökbefogadás útján megérkezik a második gyermekük és a támogatást igénylik a Diákhitel Központnál.
 • Harmadik vagy további gyermek megszületése vagy örökbefogadása esetén pedig a hitelfelvevő édesanya teljes fennálló tartozását elengedik.

Diákhitel visszafizetés alóli mentesülés 30 év alatti anyák részére

2023. január 1-től a 30 év alatti édesanyáknak, ha felsőoktatási tanulmányaik alatt vagy azok befejezése után 2 éven belül szülnek, már az első gyermek után elengedjük a teljes fennálló diákhitel-tartozásukat.

A tartozáselengedés az örökbefogadott gyermek vagy halvaszületett magzat esetén is igénybe vehető.

Igénylés módja:

A gyermektámogatás iránti kérelmet a  Diákhitel szervezet által e  célra rendszeresített nyomtatványán a  gyermek születését, vagy örökbefogadott gyermek esetén az  örökbefogadást engedélyező határozat véglegessé válását követő 60 napon belül kell benyújtani a  Diákhitel szervezethez. 

A kérelemben a hitelfelvevő nő

 • hozzájárul ahhoz, hogy a gyermek születését a Diákhitel szervezet az egységes szociális nyilvántartásban közvetlen lekérdezéssel ellenőrizze, vagy
 • vállalja, hogy ha a gyermek születését követően nem igényel családtámogatási ellátást, vagy ha azt a családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény végrehajtásáról szóló 223/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet 4/B. § (4) bekezdése szerinti családtámogatási kifizetőhelyen igényli, a gyermek születési anyakönyvi kivonatát, vagy a gyermek halva születése esetén annak tényét igazoló iratot a gyermek születését követő 60 napon belül a Diákhitel szervezet részére bemutatja, és hozzájárul ezen adatok kezeléséhez.

Célzott kamattámogatás Diákhitel 1 esetén

A kedvezmény időszaka alatt felszámított ügyleti kamat megfizetését az állam átvállalja, így a kedvezmény időtartama alatt a tartozást nem növeli ügyleti kamat.

Jogosultsági feltételek:

 • Várandósság esetén a betöltött 91. naptól
 • a kérelem benyújtásának hónapját követő hónap első napjától a várandósság 91. napjától számított 36. hónap utolsó napjáig igényelhető a támogatás. A gyermek megszületését be kell jelenteni, hogy a kedvezményt a teljes időtartamra beállítsák.
 • A következő ellátásokban részesülés esetén: a csecsemőgondozási díjban (CSED), a gyermekgondozási díjban (GYED), vagy a gyermekgondozást segítő ellátásban (GYES) részesülés
 • az ellátásra való jogosultság napjától az ellátására való jogosultság időtartamára igényelhető a támogatás
 • ha a kérelmet a CSED, GYED, illetve a GYES ellátás kezdő időpontját követő évben nyújtják be, a kedvezmény csak a benyújtás évének első napjáig biztosított visszamenőlegesen.
 • Örökbefogadás esetén
 • az örökbefogadás gyámhatósági engedélyezését követő három évig igényelhető a támogatás.

A kedvezménnyel a felsorolt ellátásokra jogosult édesanyák és a CSED, GYED, GYES ellátást igénybe vevő édesapák egyaránt élhetnek. (A CSED-et kivételesen az apák is igényelhetik, abban az esetben, ha az édesanya meghal, vagy egészségi állapota miatt kikerül abból a háztartásból, ahol a gyermeket nevelik, vagy ha az anya szülői felügyeleti joga megszűnt. A GYED és a GYES esetében szabadon dönthetnek, hogy az apa vagy az anya veszi-e igénybe.)

Abban az esetben, ha a hitelfelvevő nő és a hitelfelvevő férfi egy párt alkotnak, van egy közös gyermekük, mindketten rendelkeznek diákhitellel, a nő hitelfelvevő saját hitelére várandósság okán igényel célzott kamattámogatást, úgy saját szerződésére állítják be a kedvezményt. Ha az említett hölgy a későbbiekben nem veszi igénybe a CSED, GYED vagy GYES ellátást, hanem helyette azt a férfi hitelfelvevő veszi igénybe, úgy a férfi hitelfelvevő saját hitelére vonatkozóan igénybe tudja venni a célzott kamattámogatás kedvezményt. Ezen ellátások esetében általános szabály, hogy az adott ellátásokra az tudja igénybe venni a kedvezményt, aki abban részesül.

A célzott kamattámogatás kedvezménye a Diákhitel2 és Diákhitel Plusz szerződések esetében nem kérelmezhető, mivel ezen hitelkonstrukciók kamata 0%.

Hol lehet igényelni?

A támogatást a Diákhitel Központnál vagy a Diákhitel Direkt fiókban lehet igényelni.

https://diakhitel.hu/csaladtamogatas/

A kedvezményt jogcímenként külön kell igényelni!

Törlesztési kötelezettség szüneteltetése Diákhitel 1 és Diákhitel 2 esetén

A kedvezmény időszaka alatt a törlesztési kötelezettséget felfüggesztik, vagyis az előírt havi törlesztőrészletet nem kell kötelezően teljesíteni a kedvezmény beállításának időszaka alatt.

Jogosultsági feltételek:

 • Várandósság esetén a betöltött 91. naptól
 • a kérelem benyújtásának hónapját követő hónap első napjától a várandósság 91. napjától számított 36. hónap utolsó napjáig igényelhető a támogatás. A gyermek megszületését be kell jelenteni, hogy a kedvezményt a teljes időtartamra beállítsák.
 • A következő ellátásokban részesülés esetén: a csecsemőgondozási díjban (CSED), a gyermekgondozási díjban (GYED), vagy a gyermekgondozást segítő ellátásban (GYES) részesül
 • az ellátásra való jogosultság napjától az ellátására való jogosultság időtartamára igényelhető a támogatás
 • ha a kérelmet a CSED, GYED, illetve a GYES ellátás kezdő időpontját követő évben nyújtják be, a kedvezmény csak a benyújtás évének első napjáig biztosított visszamenőlegesen.
 • Örökbefogadás esetén
 • az örökbefogadás gyámhatósági engedélyezését követő három évig igényelhető a támogatás.

A kedvezménnyel a felsorolt ellátásokra jogosult édesanyák és a CSED, GYED, GYES ellátást igénybe vevő édesapák egyaránt élhetnek. (A CSED-et kivételesen az apák is igényelhetik, abban az esetben, ha az édesanya meghal, vagy egészségi állapota miatt kikerül abból a háztartásból, ahol a gyermeket nevelik, vagy ha az anya szülői felügyeleti joga megszűnt. A GYED és a GYES esetében szabadon dönthetnek, hogy az apa vagy az anya veszi-e igénybe.)

Abban az esetben, ha a hitelfelvevő nő és a hitelfelvevő férfi egy párt alkotnak, van egy közös gyermekük, mindketten rendelkeznek diákhitellel, a nő hitelfelvevő saját hitelére várandósság okán igényli a törlesztési kötelezettség szüneteltetését, úgy saját szerződésére állítják be a kedvezményt. Ha az említett hölgy a későbbiekben nem veszi igénybe a CSED, GYED vagy GYES ellátást, hanem helyette azt a férfi hitelfelvevő veszi igénybe, úgy a férfi hitelfelvevő saját hitelére vonatkozóan igénybe tudja venni a törlesztési kötelezettség szüneteltetés kedvezményét. Ezen ellátások esetében általános szabály, hogy az adott ellátásokra az tudja igénybe venni a kedvezményt, aki abban részesül.

Ha Diákhitel1 és Diákhitel2 szerződéssel is rendelkezik a kérelmező, akkor a törlesztési kötelezettség szüneteltetése mindkét szerződésre nézve megilleti.

Ez a kedvezmény és a Diákhitel Plusz szerződés esetében nem vehető igénybe!

Hol lehet igényelni?

A támogatást a Diákhitel Központnál vagy a Diákhitel Direkt fiókban lehet igényelni.

https://diakhitel.hu/csaladtamogatas/

A kedvezményt jogcímenként külön kell igényelni!

Tartozás (részleges vagy teljes) elengedése (gyermektámogatás)

Ez a lehetőség valamennyi Diákhitel szerződésre vonatkozik. A kedvezménnyel kizárólag nők élhetnek!

1. A TARTOZÁS FELÉNEK ELENGEDÉSE

Vissza nem térítendő állami kamattámogatásként elengedik a diákhitel tartozás felét azoknál a hitelfelvevő nőknél, akiknek a hitelfolyósítást követően születik a második gyermekük és e támogatást igénylik a Diákhitel Központnál.

Jogosultsági feltételek

 • Diákhitel1 vagy Diákhitel2 szerződéssel rendelkezik és 2018. január elseje után született, vagy fogadta örökbe második gyermekét vagy
 • Diákhitel Plusz szerződéssel rendelkezik és a hitelfolyósítást követően született, vagy fogadta örökbe második gyermekét.

2. A TELJES TARTOZÁS ELENGEDÉSE

Harmadik vagy további gyermek megszületése vagy örökbefogadása esetén a hitelfelvevő nő teljes tartozását elengedik.

Jogosultsági feltételek

 • Diákhitel1 vagy Diákhitel2 szerződéssel rendelkezik és 2018. január elseje után született, vagy fogadta örökbe harmadik gyermekét vagy
 • Diákhitel Plusz szerződéssel rendelkezik és a hitelfolyósítást követően született, vagy fogadta örökbe harmadik gyermekét.

Egyéb, fontos tudnivalók

 • A támogatási összeg (elengedett tartozás) megállapítása során az alábbi összegek közül az alacsonyabbat kell alapul venni:
 • a gyermek megszületésének, örökbe fogadásának vagy halva születésének időpontjában fennálló nem lejárt tőke és nem lejárt ügyleti kamattartozás összege,
 • a gyermektámogatási kérelem és az igazolások hiánytalan benyújtásakor fennálló nem lejárt tőke és nem lejárt ügyleti kamattartozás összege.
 • A kedvezmény felmondott Hitelszerződés esetén nem vehető igénybe.
 • A kedvezmény érvényesítésekor figyelembe vett gyermek előtt született 18. életévét be nem töltött testvér/testvérek esetében feltétel, hogy a hitelfelvevő nővel közös háztatásban éljen/éljenek. A 18. életévet betöltött testvérek esetén ez már nem feltétel.
 • Ugyanazon gyermek után kizárólag egy alkalommal vehető igénybe a gyermektámogatás, és csak egy hitelre vonatkozóan.
 • Ha egy adott szerződésre nézve már sor került a tartozás felének elengedésére, újabb gyermek vállalása esetén a fennálló tartozás elengedése ugyanezen szerződésre nézve kérhető.

A kedvezmény az alább leírtak szerint valamennyi Diákhitel termékre vonatkozik, de amennyiben az igénylő több szerződéssel rendelkezik, választása szerint csak az egyik hitelre érvényesíthető!

Ki minősül gyermeknek a támogatás szempontjából?

A gyermektámogatásra való jogosultság megállapításánál a hitelfelvevő nővel közös háztartásban élő gyermeket kell figyelembe venni, ha a gyermek még nem töltötte be a 18. életévét. Ha a gyermek már betöltötte a 18. életévét, nem feltétel, hogy közös háztartásban éljen az igénylővel.

A gyermektámogatásra jogosult a hitelfelvevő nő akkor is, ha a gyermek halva születik.

A gyermektámogatásra való jogosultság feltételeinek meglétét a következők szerint kell igazolni:

 • a gyermek születését anyakönyvi kivonattal,
 • az örökbefogadást a gyámhatóság engedélyező határozatával,
 • a közös háztartás fennállását a beküldendő adatlapon kell jelölni,
 • a gyermek halva születését a halottvizsgálatról és a halottakkal kapcsolatos eljárásról szóló 351/2013. (X. 4.) Korm. rendelet 3. melléklete szerinti okirattal.

Hol lehet igényelni?

A támogatást a Diákhitel Központnál vagy a Diákhitel Direkt fiókban lehet igényelni.

https://diakhitel.hu/csaladtamogatas/

Jogszabályi háttér: A hallgatói hitelrendszerről szóló 1/2012. (I. 20.) Korm. Rendelet (11/A. A gyermekvállaláshoz kapcsolódó állami támogatás)