Ki jogosult nagyszülői GYED-re?

2020. január 1-jétől a még nem nyugdíjas, biztosított nagyszülő is jogosulttá válhat gyermekgondozási díjra, amennyiben a következő feltételek mindegyike fennáll:

  • a nagyszülő a gyermek születését megelőző két éven belül 365 napon át biztosított volt,
  • az anya és az apa is (az egyedülálló szülő esetén a gyermeket gondozó szülő) kereső tevékenységet végez,
  • a gyermek gondozása, nevelése a szülő háztartásában történik,
  • a gyermek szülei írásban nyilatkoznak arról, hogy hozzájárulnak a GYED nagyszülő általi igénybevételéhez,
  • a nagyszülő a GYED alatt nem dolgozhat, kivéve, ha a munkavégzés kizárólag az otthonában történik,
  • a nagyszülő nem részesülhet társadalombiztosítási nyugellátásban, vagy azzal egy tekintet alá eső ellátásban,
  • a gyermek nem részesülhet napközbeni ellátást biztosító intézményi elhelyezésben,
  • a gyermek után más nem kaphat gyermekgondozást segítő ellátást, és a szülők másik gyermekük után sem részesülhetnek gyermekgondozási ellátásban (CSED, GYED, GYES).
  • legalább az egyik szülő az általános szabályok szerint járó GYED jogosultsági feltételeinek megfelel.

A nagyszülői GYED folyósításának időszaka a nyugdíjjogosultság szempontjából szolgálati időnek számít. A GYED folyósítás alatt a nagyszülőt fizetés nélküli szabadság és felmondási védelem illeti meg.

Milyen időtartamra jár a nagyszülőnek a GYED?

A gyermekgondozási díj a csecsemőgondozási díj (szülési szabadság), illetőleg az annak megfelelő időtartam lejártát követő naptól a gyermek 2 éves koráig, ikrek esetén a gyermekek 3 éves koráig járhat a nagyszülőnek.

Milyen összegű a nagyszülői GYED?

A gyermekgondozási díj összege a nagyszülő jövedelme alapján megállapított naptári napi alap 70%-a, de legfeljebb havonta a mindenkori minimálbér kétszeresének 70%-a, 2024. évben bruttó 373 520 Ft. A maximális összegben megállapított gyermekgondozási díj összegét a minimálbér emelését követő 15 napon belül hivatalból felülvizsgálják, és a megemelt összeghatár figyelembevételével a minimálbér emelésének napjára visszamenőlegesen újra megállapítják.

A gyermekgondozási díj bruttó összegéből 10% nyugdíjjárulék és 15% személyi jövedelemadó-előleg kerül levonásra.

Lehet-e a nagyszülői GYED mellett munkát végezni?

A nagyszülő a GYED folyósítása mellett nem dolgozhat, kivéve, ha a munkavégzés kizárólag az otthonában történik.

Hol és hogyan igényelhető a nagyszülői GYED?

– Az ellátás iránti kérelmet a biztosított nagyszülőnek a foglalkoztatójához kell benyújtania az „Igénybejelentés nagyszülői gyermekgondozási díjra” elnevezésű nyomtatványon.

– Ha az igénylő önfoglalkoztató (pl. egyéni vállalkozó), az ellátás iránti kérelmet kizárólag elektronikus úton nyújthatja be az egészségbiztosítóhoz az „Igénybejelentés táppénz, csecsemőgondozási díj, gyermekgondozási díj, baleseti táppénz igényléséhez” elnevezésű elektronikus nyomtatványon, amely innen letölhető.

– A kérelemhez mellékelni kell a gyermek születési anyakönyvi kivonatának másolatát is.

Nagyszülői GYED-del kapcsolatos további részletes tájékoztatás a Magyar Államkincstár honlapján érhető el.