A kutatás bemutatása

A Családbarát ország projekt részeként valósul meg a munkaadók és munkavállalók egyidejű vizsgálatát célzó kutatás.

A kutatás célja egyfelől a jelen magyarországi atipikus foglalkoztatási helyzet feltárása, majd annak megállapítása, hogy milyen akadályai lehetnek az atipikus foglalkoztatási formák aktívabb alkalmazásának. A vizsgálat egyik központi kérdése, hogy a felmerülő akadályok az atipikus munkavégzéssel és annak egy szükségszerűen kiemelt elemével, a home office-szal kapcsolatban milyen attitűdben rejlenek, információhiánnyal függnek vajon össze vagy jogszabályi keretekben keresendők. A kutatás eredményei, az objektív és szubjektív gátló tényezők beazonosítása lehetővé teszi a megfelelő lépések kidolgozását, ezáltal a hatékony beavatkozást a magyar munkaerőpiac rugalmasabbá tétele érdekében. 

A kutatás továbbá prognózisokat is szeretne megfogalmazni, és a magyar mesterséges intelligencia (MI) stratégiában megfogalmazott irányelvekhez kíván eredményeivel hozzájárulni. Arra a kérdésre is keresi a választ, hogy milyen a cégek munkavállalókat is érintő technológiai jövőképe, milyen a munkaadók és munkavállalók új technológiák okozta gazdasági és társadalmi változásokra való felkészültsége és rezilienciája, illetve milyen az atipikus munkavállalás és a technológiai jövőkép egymásra hatása: egymást kizáróan vagy egymás mellett létezhetnek-e majd az atipikus foglalkoztatási formák és az új, digitális és mesterséges intelligencia vezérelt technológiák is?

Módszertan

A teljes kutatás kvalitatív és kvantitatív kutatási részegységből épül fel, melyek mindkét esetben megfelelnek a kétkarúság (munkavállalói és munkaadói) elvének.

A kvantitatív elem esetében egy országos reprezentatív felmérés valósul meg a kis-, közép és nagyvállalatok körében. A mintanagyság 1000 munkaadó, a lekérdezés módja személyes lekérdezés. Ezzel párhuzamosan, 1000 munkavállaló bevonásával személyes lekérdezés alapján kutatás készül, mely a kétkarúság elvének megfelelően az 1000 bevont munkaadóból - cégméret szerinti súlyozással arányosan kiválasztott - 200 cégből, cégenként átlagosan 5 fő részvételével valósul meg.

A kvalitatív szakasz összesen 50 online/telefonos interjút tartalmaz, melyek szintén munkaadói (30 interjú) és munkavállalói (20 interjú)  felosztásban kerülnek lebonyolításra. A cégek kiválasztásánál törekszünk az arányosságra mind szervezet mérete, mind földrajzi elhelyezkedés tekintetében. A munkavállalók a kétkarúság elvének megfelelően a kiválasztott munkaadók alkalmazottai közül kerülnek bevonásra oly módon, hogy fizikai és szellemi munkakört betöltők is megfelelően reprezentálva legyenek.