Szorosabbra fűzte együttműködését a Családbarát Magyarország Központ és a Semmelweis Egyetem Pető András Kara (SE PAK). Az erről szóló dokumentum ünnepélyes aláírása kapcsán egyúttal módszertani szakanyagokat ismertettek és kézikönyveket adtak át a szakembereknek.

A Családbarát Magyarország Központ égisze alatt futó Kora gyermekkori intervenció ágazatközi fejlesztése (ismertebb nevén „Gyermekút”) projekt az ellátórendszerben dolgozó szakemberek és az érintett családok képzésével, az ellátásban szerepet vállaló különböző ágazatok együttműködésének ösztönzésével támogatja az eltérő, megkésett fejlődésű kisgyermekek gyors és eredményes fejlesztését. A mai eseményen a legfrissebb tananyagot tartalmazó, 23 könyvből álló csomagot vehették át a szakemberek. Az eseményhez kapcsolódóan a projektben résztvevő szakemberek és az egyetem kutatói két közös online workshopot is tartottak, egyrészt a kora gyermekkori szakellátásban résztvevő szakemberek, másrészt a korai intervencióban érintett szülők számára.

– Négy évvel ezelőtt, 2017-ben kezdtük el a közös munkát a Családbarát Magyarország Központtal – emelte ki Dr. Tenk Miklósné Dr. Zsebe Andrea, az egyetem dékánja. – A szakanyag összeállításánál a központ szakemberei törekedtek arra, hogy tartalmaikkal az érintettek teljes körét lefedjék. Így vált lehetségessé, hogy a SE PAK munkatársai meg tudják szólítani a szülőket, akik a speciális szükségletű gyermekeket nevelik, a szakembereket, a fejlesztőket s a hallgatókat is. Ahhoz, hogy ezt a tudástartalmat a gyakorlatba is át tudjuk ültetni, be kell építenünk a képzési rendszerbe. A szerződésbe beleírtuk a szakemberek kulcskompetenciájának fejlesztését, a csapatban gondolkodás fontosságát, ezen kívül pedig a szülők képzésére, illetve az intézmények együttműködésére is nagy hangsúlyt fektettünk. Azt látom, hogy ez az átfogó, komplex felfogás vezet eredményre.

Örömömet szeretném kifejezni az együttműködést illetően, mert nemzetközi viszonylatban is egyedülálló szakanyag jött létre – hangsúlyozta Dr. Kereki Judit, a Gyermekút projekt szakmai vezetője. – Azok a szakemberek, akik részt vettek a munkában, rengeteget tettek érte, hogy a születéstől kezdve az iskolába lépésig bezárólag olyan módon tegyük hatékonnyá és átláthatóvá a rendszert, hogy a szülők tudják, kihez fordulhatnak gyermekük bármilyen rendellenességének észlelésekor. Azért dolgozunk, hogy biztonságosabban érezhessék magukat a családok. Sokszor a szakemberek is tanácstalanok, nem ismerik egymás erősségeit, kompetenciáit. Ennek érdekében több mint 11 000 szakembert képeztünk a projekt keretein belül, illetve 23 módszertani szakanyag készült el, amelyek tananyag formájában bekerültek a képzésbe.