CSALÁDI ÉLETET, GYERMEKNEVELÉST TÁMOGATÓ TOVÁBBKÉPZÉSEK

1. CSALÁDI ÉLETRE ÉS KAPCSOLATI KULTÚRÁRA NEVELÉS

Az akkreditált pedagógus-továbbképzés célja a gyermekek nevelésében (az óvodától az egyetemig bezárólag) résztvevő pedagógusok és a nevelési, segítő, támogató feladatot ellátó egyéb szakemberek kompetenciafejlesztése a társas kapcsolat és kommunikáció, valamint a családi életre nevelés terén.

Kiknek ajánljuk?

Pedagógusoknak, oktatási és nevelési intézményekben dolgozó védőnőknek, iskolai szociális munkásoknak, mentálhigiénés segítőknek és a további munkakörben dolgozóknak: pl. kollégiumi nevelő, pszichológus, intézményvezető, intézményvezető-helyettes, gyermekvédelmi felelős, munkaközösség vezető, osztályfőnök, szabadidő-szervező, gyakorlóiskolai vezető tanár, óvodai szakvezető.

2. SZOPTATÁSSAL KAPCSOLATOS ISMERETEK BŐVÍTÉSE

Az egészségügyi szakdolgozók továbbképzésének szabályairól szóló 63/2011. (XI. 29.) NEFMI rendelet szerinti szabadon választható elméleti továbbképzés célja, hogy a védőnők szoptatással kapcsolatos ismeretei bővüljenek, a jelenleginél nagyobb tudással rendelkezzenek a szoptatástámogatás terén, bővüljön az elméleti és gyakorlati tudásuk.

Kiknek ajánljuk?

Kórházi és területi védőnőknek.

Tovább a meghirdetett képzésekhez >>>