A Gyermekút a kora gyermekkori intervenciós ellátórendszerben című akkreditált/minősített, ingyenes továbbképzést jelenleg online formában lehet végezni.

Kiknek ajánlott?

  • egészségügyi alapellátás szakembereinek (védőnőknek, házi gyermekorvosoknak, vegyes praxisú háziorvosoknak)
  • egészségügyi szakellátásban dolgozóknak (szakorvosoknak, klinikai szakpszichológusoknak, gyógytornászoknak)
  • köznevelés területén dolgozóknak (óvodapedagógusoknak, gyógypedagógusoknak, fejlesztőpedagógusoknak, pszichológusoknak, konduktornak)
  • nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatott szakembereknek;
  • szociális, gyermekjóléti, gyermekvédelmi terület dolgozó szakembereknek

Mi a képzés célja?

A képzés célja, hogy a résztvevők megismerjék az ellátórendszer speciális feladatait, egymáshoz való kapcsolódásukat az egészségügyi, a szociális és a pedagógiai ellátási területeken. Váljanak képessé az esetek komplex megközelítésére, a különböző életkorokban és súlyosságú állapotokban adekvát ellátórendszeri útvonal ajánlására.

A továbbképzést követően tisztában lesznek minden egyes jogosultsági csoport esetében azzal, hogy a felismerés, az állapotmegismerés, diagnosztika és a fejlesztés, terápiás ellátás dimenzióiban pontosan mi a teendőjük a különböző szakembereknek, hogy kinek milyen feladata van a továbbküldési, jelzési utakat illetően.

Miért hasznos?

A szemlélet és tartalom újszerűsége miatt. Heterogén képzési csoportokban, a fentebb említett ágazatok képviselői egy csoportban vesznek részt, minden ágazatban akkreditált, azonos képzési tartalom alapján.

Négy különböző kompetenciával rendelkező szakember tartja a képzést. Gyermekgyógyász, gyógypedagógus, pszichológus és szociális munkás/szociálpedagógus, minden képzési alkalommal különböző összetételű képző párokat alkotva.

Egyéb tudnivalók

A 7 alkalommal, 3–4 órás blokkokban (elsősorban a délutáni órákban) megvalósuló képzéshez 6,5 óra önálló, illetve páros egyéni ütemezésű (aszinkron időben) elvégzendő feladat társul. A képzést megelőzi egy 2 órás előkészítő alkalom, ahol megismerkedhet a CSBO MS TEAMS felület használatával. A részvételhez számítógép, szélessávú internet elérés, webkamera, mikrofon, letöltött TEAMS alkalmazás szükséges. Mobiltelefonnal való kapcsolódás nem elégséges a képzésen való részvételhez.

A képzési csoportok a jelentkezői igényeknek megfelelően folyamatosan indulnak.

Hogyan lehet jelentkezni a képzésre?

Regisztrálni kell a következő oldalon: https://kmr.csbo.hu/login.xhtml Ezt követően a gyermekut@csbo.hu e-mailre küldje meg az Önnek megfelelő képzési időpontot, a CSBO munkatársai felveszik Önnel a kapcsolatot. Amennyiben a most meghirdetett időpontok nem megfelelőek, ezt is jelezze a fenti címen, hogy további időpontokról tájékoztathassuk.