Mi számít bántalmazásnak?

A gyermekek bántalmazása magába foglalja az elhanyagolást, a hanyag bánásmódot, a szexuális visszaélést, és minden olyan viselkedést, amely a gyermek egészségének, fejlődésének, méltóságának sérelmét eredményezi – kezdődik a gyermekut.hu cikke.

A bántalmazás – mely lehet testi vagy szóbeli – a gyermek testi, lelki, szociális sérülését eredményezi. A családokban sokféleképpen megjelenhet az agresszív viselkedés, az erőszak, és gyakran hiedelmek, önigazoló vélekedések kapcsolódhatnak hozzá. „Engem is vert az apám, mégis rendes ember lett belőlem.”, „Egy-két jó időben elcsattanó pofon, az ő [a gyermek] érdekét szolgálja.” A fizikai bántalmazás lehet ütés, rúgás, lekötés, rázás, gondatlan leejtés stb., melynek során a gyermeket testi, lelki károsodás éri.

Minden tilos

"testi bántalmazásnak tekinthető a segítő beavatkozás elmaradása"

Hazánkban a gyermek semmilyen testi fenyítése nem megengedett, beleértve a fülest, az elfenekelést, a nyaklevest, a rúgást, a harapást, a rángatást vagy az ütlegelést valamilyen eszközzel (fakanál, nadrágszíj, ostor). Testi bántalmazásnak tekinthető a segítő beavatkozás elmaradása, a bántalmazás letagadása, az orvosi ellátás késleltetése is. Az egyik szülő lehet tanúja a másik szülő bántalmazó viselkedésének, de van, hogy csak a jelekből következtet az elkövetésre. Mindkét esetben felelős a gyermek megvédésért, ha erre önmaga nem képes, akkor az alábbiakban javasolt szakemberektől kell segítséget kérnie. Azt a szülőt, aki nem akadályozza meg, vagy nem jelzi a gyermekbántalmazást, szintén felelősség terheli.

A fizikai elhanyagolás a táplálék, a ruházat, a személyes higiéné mellőzése, ha felügyelet nélkül hagyják a gyermeket, vagy más módon veszélyeztetik, például ittas vezető mellett vagy gyermekülés nélkül autóztatják, ugyancsak bántalmazásnak minősül.

Nem mindig szándékos

"külső jelek nélkül történnek, de az okozott lelki sérülés annál mélyebb"

Az érzelmi bántalmazást a szülők tudatosan, és rossz szándék nélkül, hibás vélekedésből is elkövethetik. Az előző esetben a fizikai károkozáshoz hasonlóan a hatalom fenntartása, a saját érdek képviselete a meghatározó, és az, hogy a gyermeknek fájdalmat, megaláztatást okozzanak. Ezek látszólag külső jelek nélkül történnek, de az okozott lelki sérülés annál mélyebb, csak lassan feldolgozható. Érzelmi bántalmazást követhet el a szülő akkor is, ha nem képes megfelelő empátiával fordulni csecsemőjéhez, vagy a későbbiekben életkorának nem megfelelő képességeket tulajdonít neki, és ezek hiányáért gúnyolja, megalázza. Érzelmi elhanyagolás az, ha nem elégítik ki a gyermek biztonsági szükségletét, megvonják a szeretetet, illetve fenntartják a diszharmonikus családi légkört.

Amikor a szülő is segítségre szorul

A gyermekbántalmazás lehet a kapcsolati erőszak egyik formája, amely mellett az anya – ritkábban az apa – is bántalmazott lehet. Ilyenkor nehezebb az önálló problémamegoldás, nagyobb szükség van a segítségre. A tartósan fennálló családi konfliktusok (válás), átmeneti nehézségek vagy tartós stressz – súlyos, betegség, anyagi nehézségek –, a szülő rossz családi mintái, személyes mentális problémái, impulzusainak nehéz kontrollálása esetén a szülőnek önmaga számára kell segítséget kérnie.

Hova fordulhatunk segítségért?

Ha a szülő úgy érzi, hogy nehezen birkózik a szülői szereppel, a gyermeknevelés nehézségeivel, először hasznos lehet felkeresnie egy önsegítő csoportot vagy szülőklubot, ahol hasonló problémával küzdő szülőtársakkal tud beszélgetni.

Ha a személyes problémáit érzi súlyosabbnak, akkor pszichológus, pszichiáter segítségét vegye igénybe. Ha a problémát döntően a család működésében látja, akkor a Család- és Gyermekjóléti Szolgálatok tudnak segíteni.

Ha a gyermeknek kér segítséget, akkor a Pedagógiai Szakszolgálatok pszichológusai, munkatársai adnak segítséget.

Ha tartósabb segítségre van szüksége saját életének rendbetételéhez, akkor a gyermek nevelésében, gondozásában átmenetileg a gyermekvédelmi szakellátás tud segítséget nyújtani, nevelőszülői, gyermekotthoni ellátás keretében.

Hogyan lehet igénybe venni a helyettes szülői szolgáltatást?

"időtartama a szülő kéréséhez igazodik"

A helyettes szülői gondozás a gyermekjóléti alapellátás, ami a gyermekek átmeneti gondozásának egyik lehetséges formája. A helyettes szülői szolgáltatás biztosítása a települési önkormányzat kötelező feladata, amit azonban más szervezettől is megrendelhet, nem csak saját szervezésben valósíthat meg.

Az elhelyezést a szülő kérheti, ha egészségi állapota, életvezetési problémája, indokolt távolléte vagy más akadályoztatása miatt gyermeke nevelését a családban nem tudja biztosítani, és természetes támaszaira (család, barátok) sem tud támaszkodni a gyermek felügyeletének megoldásában. Időtartama a szülő kéréséhez igazodik: néhány nap, néhány hét, néhány hónap, de legfeljebb egy év lehet, amely hat hónappal vagy a tanév végéig meghosszabbítható. A szülő gyermeke ellátásában munkaidejéhez igazodóan részt vesz. Igényelni az illetékes gyermekjóléti szolgálatnál, önkormányzatnál vagy közvetlenül a szolgáltatónál lehet.

Az Országos Kríziskezelő és Információs Telefonszolgálat kapcsolati erőszak, gyermekbántalmazás, a prostitúció- és emberkereskedelem áldozatainak nyújt segítséget és szükség esetén munkatársai gondoskodnak a krízishelyzetben lévők elhelyezésről is.

Az OKIT telefonszáma: +36-80-20-55-20

Ha még több a gyermekek fejlődésével kapcsolatos cikket olvasna, kattintson a gyermekut.hu oldalra.

(Fotó: Shutterstock)