Szociális ellátások

Újabb intézkedések segítik a családok szociális biztonságát azáltal, hogy a szociális, gyermekvédelmi és egyéb ellátások folyósításában most nem szükséges a személyes ügyintézés, akkor sem, ha éppen esedékes lenne az ellátás további folyósításához szükséges felülvizsgálat – közölte az EMMI.

A már megállapított havi rendszerességű pénzbeli szociális ellátások többségénél a jogszabályban előírt időszakos felülvizsgálatokat elhalasztják, az elmaradt felülvizsgálatokat a veszélyhelyzet lejártát követő második hónapig kell pótolni. A veszélyhelyzet alatt lejáró rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság, és ahhoz kapcsolódva a hátrányos, halmozottan hátrányos helyzet fennállásának megállapítása szintén meghosszabbodik a veszélyhelyzetet követő második hónap végéig.

Az új ápolási díj és a Gyermekek Otthongondozási Díja (GYOD) igényléseknél a szakértői vizsgálat helyszíni vizsgálat mellőzésével, papíralapon is elvégezhető.

Megváltozott munkaképességűek, mozgáskorlátozottak

A megváltozott munkaképességű személyek veszélyhelyzet időtartama alatt megszűnő rehabilitációs ellátásait is automatikusan meghosszabbítják a veszélyhelyzet időtartamát követő második hónap végéig. A veszélyhelyzet ideje alatt lejáró közgyógyellátások jogosultsági időtartama a veszélyhelyzet lejáratát követő 90 napig meghosszabbodik.

A súlyosan mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményei, azaz az autóvásárlási, vagy átalakítási támogatások a veszélyhelyzet elmúltával is felhasználhatóak lesznek, ez azt jelenti, hogy a veszélyhelyzet ideje alatt lejáró határozatok és utalványok a veszélyhelyzet után még 30 napig érvényesek maradnak.

Nagycsaládosok autóvásárlási támogatása

Ugyancsak felfüggeszthető a nyugdíj- vagy más társadalombiztosítási, illetve családtámogatási eljárás, ha a jogosult a járvány miatt nincs abban a helyzetben, hogy kötelezettségeinek eleget tegyen. A Nagycsaládosok gépkocsi vásárlásának határideje a veszélyhelyzet megszűnését követő hatvanadik napig meghosszabbodik.

A gyámhatósági eljárásban sincs szükség személyes megjelenésre. A gyámhatósági eljárásoknál a személyes megjelenés helyett az ügyfelektől írásbeli nyilatkozatot kell kérni, a rendelet előírja a tárgyalások mellőzését. A gyámügyek közül a gyermekek és az örökbefogadásban érintettek védelme érdekében továbbra is döntéseket hoznak soron kívüli ügyekben.

Szociális intézmények

A veszélyhelyzet miatt a munkavégzés alól felmentett bölcsődei, valamint közművelődési intézményekben dolgozók átmenetileg átkerülhetnek munkavégzésre szociális szolgáltatóhoz, szociális intézményhez, gyermekek átmeneti gondozását nyújtó intézményhez vagy gyermekvédelmi intézményhez.

A veszélyhelyzet idejére változnak egyes szociális szolgáltatások a fertőzés kockázatának csökkentése és az ellátottak védelme érdekében. Például a nappali ellátást nyújtó intézmények – ide nem érve a nappali melegedőt – épületében nyújtott szolgáltatások szünetelnek, az ellátottak lakókörnyezetében nyújthatják a szükséges ellátást. Szociális étkeztetés esetében a napi egyszeri meleg étel csak kiszállítással biztosítható. Az átmeneti elhelyezést nyújtó szociális intézmény ellátottja jogviszonya meghosszabbítható, ha az a veszélyhelyzet időtartama alatt járna le.

Az EMMI felhívja a figyelmet a fenntartók kiemelt felelősségére a járványügyi intézkedések végrehajtására különösen az idősek otthonaiban.

Közölték: számítanak az idősek otthonaiban dolgozókra, akikre most szintén nagyobb teher hárul a járvány megfékezése és az idősek ellátása miatt, az ő munkaidejük is megnövelhető 24 órás műszak rendelhető el náluk, ami után 48 órás pihenőidőre jogosultak.