Ebből az alkalomból Kisdi Rékával, az ingyenes továbbképzés egyik szervezőjével beszélgettünk. 

– A Családi életre és kapcsolati kultúrára nevelés (CSÉN) továbbképzés egy régi keletű kezdeményezés – kezdi Kisdi Réka. – Már 2012 óta szerepel a Nemzeti alaptantervben, hiszen a család kiemelkedő jelentőségű a gyerekek, fiatalok erkölcsi érzékének, szeretetkapcsolatainak, önismeretének, testi és lelki egészségének alakításában. A 2020. szeptember 1-től az első, ötödik és kilencedik évfolyamon, illetve a hat évfolyamos gimnáziumokban a 7. évfolyamon bevezetett új Nemzeti alaptantervben még hangsúlyosabb szerepet kapott a családi életre nevelés. A Családbarát Magyarország Központ égisze alatt zajló akkreditált és minősített továbbképzés legfontosabb célja, hogy a felsőfokú szakirányú végzettséggel rendelkező pedagógusoknak, valamint a nevelési, támogató feladatot ellátó, szociális területen dolgozó szakembereknek segítséget nyújtson abban, hogy a rájuk bízott gyermekeket és fiatal felnőtteket hozzáértőbben támogathassák; nyílt, őszinte kommunikációval fejlesszék és tudatosabbá tegyék a családi életükhöz szükséges viszonyulásukat, társas kapcsolataikat és közösségi beilleszkedésüket – teszi hozzá a szervező. 

– Alapvető cél továbbá, hogy a továbbképzésben részt vevők a következő generációt motiválttá és érdekeltté tegyék abban, hogy harmonikus családi életet és támogató, együttműködő emberi kapcsolatokat tudjanak működtetni. Hiszen, a jó életminőség alapvetően függ a családhoz tartozás és a családi kapcsolatokban való biztonság megszerzésétől. Négy teljes nap alatt a résztvevők széleskörű ismeretekhez jutnak a többi között a család rendszerelméletéről, a családi élet változásairól, veszteségeiről, önismeretformáló tényezőkről, a párkapcsolati életciklusról, valamint a felelős szexualitás tematikájának átadásához szükséges bizalmi légkör kialakításának technikáiról is. A továbbképzést elvégző pedagógusok a választható óraszámban dönthetnek úgy, hogy az itt megszerzett tudásanyagot például egy osztályfőnöki óra keretén belül adják át a diákoknak. 

Pozitívak a visszajelzések 

– A továbbképzés indulásakor a célkitűzésünk az volt, hogy ezer tanúsítványt adjunk ki, ami most április 26-án meg is történt. A nagy sikerre való tekintettel meghosszabbítottuk a programot, így folyamatosan lehet rá jelentkezni. Nemcsak én, hanem a pedagógusok, szociális területen dolgozó szakemberek is úgy gondolják, hogy a CSÉN egy igazán fontos és hasznos továbbképzés. Az elméleti tudáson túl valódi, gyakorlati módszertani eszközöket, technikákat is ad a kezükbe, amiket a fiatalokkal végzett munkájukban jól tudnak hasznosítani. Útmutatást kapnak például konfliktuskezelési technikák, kommunikációs gyakorlatok alkalmazására. Azok köréből, akik elvégezték, rengeteg olyan visszajelzés érkezett, hogy 20 éves pedagógus pályafutásuk után is kaptak új ismereteket. A továbbképzés nagy hangsúlyt fektet az önismeretre és az érzelmi intelligencia fejlesztésére, ami igazi hiánypótlóvá teszi a pedagógusoknak szóló továbbképzések terén. Nálunk a lemorzsolódók aránya is nagyon csekély, ami szintén arról tanúskodik, hogy akik elkezdik, lelkesen végig is csinálják a továbbképzést. 

Tanárok többségben   

– A résztvevők között sok az óvodapedagógus, a szociális munkás, a szociálpedagógus, mégis a legtöbben az általános és a középiskolai tanárok közül kerülnek ki. Egyre nagyobb számban vesznek részt a továbbképzésen védőnők. A pedagógusok és a szociális területen dolgozó szakemberek egyébként a CSÉN továbbképzést el tudják számolni a teljesítendő továbbképzési kötelezettségük keretei között, ami még vonzóbbá teszi ezt a lehetőséget a számukra. 

Intenzív, interaktív 4 nap 

– Habár a továbbképzés jelenleg teljes mértékben online módon zajlik, nagyon aktív jelenlétet és figyelmet igényel. A résztvevőknek végig be van kapcsolva a kamerája, a mikrofonja, interaktív, kiscsoportos feladatokban – többek között drámajátékokban, szituációs gyakorlatokban – vesznek részt. A 40 órás továbbképzést kétszer két munkanapon, kettős trénervezetéssel tartják oktatóink egy hét különbséggel. A csoportokat, amelyek átlagosan 20 fővel indulnak - külön a pedagógusoknak és külön a szociális intézményben dolgozó szakembereknek - 8 trénerpár bevonásával valósítjuk meg. Minden alkalom reggel 9-től este fél 6-ig tart, tehát tényleg nagyon intenzív. Az online továbbképzési csoportok esetében folyamatos technikai háttértámogatást biztosítunk kolléganőimmel a trénereknek és a résztvevőknek egyaránt. A 40 óra összesen 23 óra elméleti és 17 óra gyakorlati órából áll. Minden témára fél nap áll rendelkezésükre. A továbbképzés alatt a résztvevőknek egy köztes dolgozatot kell megírniuk, ami három témát ölel fel. Majd a végén egy óratervet kell összeállítaniuk, amire 30 nap áll rendelkezésükre – tulajdonképpen ez a záróvizsga, amit a trénerek egy megadott szempontsor mentén értékelnek. A pozitív elbírálást követően a pedagógusok tanúsítványt, a szociális intézményben dolgozó szakemberek pedig igazolást kapnak a továbbképzés elvégzéséről az ágazati továbbképzési jogszabályoknak megfelelően. Azt fontos tudni, hogy – mivel ez egy továbbképzés - szakképesítést nem ad a kezükbe, azonban olyan tudásanyagot, gondolkodásmódot, módszertani eszközöket igen, amiket sikerrel tudnak alkalmazni a mindennapi munkájuk során.