Túlságosan is stresszesek mostanában az egyetemi hallgatók, részben az elvárások, részben pedig a nem mindig túl rózsás életkilátásaik miatt. Ezen próbál segíteni az Egyesült Államokban működő University of Georgia felsőoktatási intézmény egyik gazdasági kampuszának professzora.

Richard Watson különböző üzleti-gazdasági kurzusok felelőse és oktatója, és így meghatározhatja a tantárgyi követelményeket is. Meglátása szerint a rendszer a hallgatókat jelenleg inkább gyermekként, mintsem felnőtt, felelős emberként kezeli, ami tovább növelheti egyesekben a feszültséget. A brit Independent című lap azt írta, hogy most szeptembertől több tantárgy esetén is lehetőséget adott volna a hallgatóknak arra, hogy megváltoztassák saját értékelésüket. Amennyiben egy hallgató igazságtalannak érezte volna a kapott osztályzatot, a kelleténél nagyobb stresszt okozott volna neki az értékelés, egy rövid, indoklás nélküli üzenetben kérhette volna oktatójától az eredmény megváltoztatását.

Richard Watson tapasztalatai szerint ugyanis a feszült helyzetekre adott érzelmi reakciók sok esetben komoly következményekkel járnak minden részes fél számára. Vagyis a tanár és a diák közötti kapcsolatot porig rombolhatja egy felesleges, nem racionális, hanem érzelmi alapon nyugvó heves vita. A két kurzuson is tervbe vett változtatás a nyári uborkaszezonban azonban túl nagy médiavisszhangot kapott, így augusztus végén kénytelen volt az egyetem vezetése korlátozni az oktatói és tantárgyfelelősi szabadságot. Benjamin C. Ayers dékán több honlapon is nyilvánosságra hozott levelében jelezte, az intézmény vezetése nem hagyta jóvá a jegyváltoztatási elképzelést, így az nem is lép életbe. Részben azért sem, mert az egyetem ragaszkodik a szigorú felsőoktatási szabályokhoz, értékekhez és normákhoz.

Bár az ötlet hamvában holt, ismét fellángolt a vita arról, mi is a feladatuk a fiataloknak az egyetemen. Vajon a jó jegyekért és egy tetszetős minősítésű diplomáért iratkoznak be és járják végig a fél évtizedes képzést, vagy a tudás megszerzése motiválja őket? Richard Watson szerint a fiatalok felelőssége, hogy a kurzus végére megfelelő mennyiségű és valóban felhasználható tudást szedjenek össze, nem pedig a tanároké. Ezért is teljesen mindegy, hogy milyen értékelést kapnak, hiszen nem az a fontos.

Ami azonban a vitát generáló professzor szerint azt is jelenti, hogy a kurzusokon a hallgatóknak lehetőséget kell biztosítani a tudás magas szintű elsajátítására is, valóban minőségi oktatást kell nyújtani. S mindenki megválaszthatja, milyen szinten mélyül el az adott tantárgy tudásanyagában. Éppen ezért a kurzusokon vannak olyan tesztek, zárthelyik, amelyeken a hallgatók használhatják a jegyzeteiket és tankönyveiket, így alapszintű tudás esetén is elkerülhető a tárgyismétlés. Nem mellesleg pedig a hallgatói előadások, prezentációk alatt a tanteremben csak pozitív visszajelzéseket adhatnak az oktatók, ami növeli a fiatalok önbizalmát, nem keltenek benne negatív érzéseket a társak előtt állva.

A kritikai észrevételeket, amik a következő feladat teljesítésekor segíthetik az egyetemistát, elektronikus levélben küldik meg az tanárok, így elkerülhető, hogy az előadás miatti érzelmi túlfűtöttség hatására esetleg erősen szelektíven kezelje a javaslatokat, vagy egyszerűen félreértse azok egy részét a Georgiai Egyetem érintett kurzusain tanuló ifjonc.

(csalad.hu)