Több család is megkereste a csalad.hu szerkesztőségét hasonló problémával, ezért szakértőnk segítségével szeretnénk megosztani az ezzel kapcsolatos tudnivalókat.

Mit mondanak a jogszabályok?

Ha a családi otthonteremtési kedvezményt (CSOK-ot) vállalt gyermekekre igényeljük, fontos előfeltétel, hogy olyan házaspárok lehetnek jogosultak rá, akik közül legalább az egyik fél 40 év alatti.

Új és használt lakás esetén: 1, 2 és 3 gyermek is vállalható.

  • egy gyermek vállalása esetén 4 év,  
  • két gyermek vállalása esetén 8 év, három gyermek vállalása esetén 10 év a határidő a babák megszületésére.  

Korábban az új lakáshoz igényelhető 10 millió forint összegű CSOK-nál a vállalt gyerekszámtól függetlenül a határidő 10 év volt. A szigorított határidőt csak a 2023. szeptember 1-jén hatályba lépett módosítást követően benyújtott támogatási kérelmekre kell alkalmazni.

Ha nem jön a 2. vagy 3. gyermek  

Gáborék három gyermekre vették fel a CSOK-ot. Két gyermekük már megszületett, azonban a harmadik baba nehezen érkezik, már két vetélésen vannak túl. 14 hónapjuk maradt, hogy ne csússzanak ki a határidőből, és aggódnak, hogy mi lesz, ha nem sikerül időben bizonyítani, hogy babát várnak.  

A levelükből ugyan nem derült ki, hogy új vagy használt lakásra vették igénybe a CSOK-ot, illetve, hogy igényléskor volt-e már meglévő gyermekük, az azonban minden esetben elmondható, hogy 3 gyermek után új lakás építéséhez, vásárlásához igénybe vehető 10.000.000 Ft összegű CSOK esetén a gyermekvállalási határidő – a vállalt gyermekek számától függetlenül – 10 év volt 2023. szeptember 1-jét megelőzően benyújtott kérelmek esetén.

Alapvetően, ha nem teljesül a gyermekvállalás, az igénybe vett családi otthonteremtési kedvezmény összegét csökkentve a gyermekvállalási határidő lejártának időpontjában meglévő gyermekek után járó családi otthonteremtési kedvezmény összegével, a Ptk. szerinti késedelmi kamattal növelten egy összegben vissza kell fizetni a gyermekvállalási határidő leteltét követő 120 napon belül.  

Ha három gyermek után új lakás vásárlásához, építéséhez vették fel a CSOK támogatást és végül a vállalt harmadik gyermek nem születik meg, akkor csak az első két gyermek után igényelhető 2,6 millió forintot használták fel jogosan, a fennmaradó összeget vissza kell fizetni, a késedelmi kamattal együtt. Új lakás esetén ez 7,4 millió forint + Ptk. szerinti kamat ötszöröse, de legfeljebb 5%-os mértékű kamat. Használt lakás esetében ez 2.200.000 Ft-1.430.000 Ft, vagyis 770.000 Ft + a Ptk. szerinti, de az 5%-os mértéket meg nem haladó kamat.

Éváék is megkerestek bennünket, ők használt lakásra vették fel a CSOK-ot. Két gyermeket vállaltak, de csak 1 gyermekük született, és kifutottak az időből.

Ez esetben ők csak az egy gyermek után járó támogatásra lettek volna jogosultak, így a 1,43 millióból levonjuk az egy gyermek után járó 600 ezer forintot, és kijön, hogy 830 ezer forintot kell visszafizetniük kamatokkal.

Ha a baba halva születik

Halva született gyermek esetén jogilag teljesítettnek tekintik a gyermekvállalást, a támogatást nem kell visszafizetni.

Válás miatt nem született baba

Válás esetén, ha a válás időpontjáig nem teljesül, vagy csak részben teljesül a gyermekvállalás, a támogatás folyósításának napjától a házasság felbontásának vagy érvénytelensége megállapításának hitelintézetnél történő igazolása napjáig számított Ptk. szerinti, de az 5%-os mértéket meg nem haladó kamattal (új lakásra igénybe vett 10 millió Ft esetén a Ptk. szerinti kamat ötszörösével, de 5%-os mértéket meg nem haladó módon) növelten kell visszafizetni. 30 napon belül kell bejelenteni a válást, célszerű minél előbb, hiszen a hitelintézetnél történő igazolás napjáig növekedik a kamat.  

Ha a Babaváró támogatás felvétele után nem születik gyermek

Amennyiben a Babaváró támogatást vesszük igénybe, egy gyermeknek kell mindenképpen megszületni a kölcsön folyósításától számított 5 éven belül. Elegendő, ha már a 12. hetét betölti a magzat, nem szükséges, hogy meg is szülessen az 5 éves határidőn belül. Ha bejelentik a magzatot, amint elérte a 12 hetes kort, akkor bebiztosítható a futamidő végéig tartó kamatmentesség. Ha ezt követően elveszítik a magzatot vagy halva születik a baba, a bejelentés alapján a kamatmentesség ez esetben is megmarad, csak igazolni kell majd a magzat elvesztését.

A második vagy harmadik gyermek megszületése előnyös az igénylőknek (a második gyermek után a fennálló tartozás 30 százalékát, a harmadik után a teljes fennálló tartozást elengedik), de ha nem születik az első után további gyermek, akkor sem éri őket semmilyen hátrányos következmény. 

Ha a támogatott személyek egyike a kölcsön folyósításától számított 5 éven belül, a házasságuk fennállása alatt meghal és a gyermekvállalás emiatt nem teljesül, az özvegy – vagy mindkét támogatott személy 180 napon belül történő halála esetén az örökös – a halotti anyakönyvi kivonat kiállításának időpontját követő 180 napon belül a hitelintézethez benyújtott kérelme esetén a teljes futamidőre jogosult lesz a kamattámogatásra. Ez ugyan egyfajta méltányosság, de itt nincs mérlegelési lehetősége a banknak, ha ez a helyzet, akkor meg kell állapítani a kamatmentességet.

Mik a következmények, ha egy gyermek sem születik?

Olvasónk, Péter azzal a kérdéssel fordult a szakértőinkhez, hogy mit tegyenek, ha egy év próbálkozás után derült ki, hogy nem lehet természetes úton gyermekük, csak donorral vagy örökbefogadás útján. Ilyen esetben benyújthatnak-e méltányossági kérelmet, hogy a kamattámogatás ne szűnjön meg?

Ebben az esetben a Babaváró támogatásról szóló 44/2019. (III.12.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadóak. A Babaváró támogatás az 5 éves időszak lejártát követő naptól piaci kamatozásúvá alakul, ha úgy telik el a támogatás folyósításától számítva az első 5 év, hogy gyermek nem született, továbbá, ha a család nem fogadott örökbe végleges határozattal gyermeket, vagy nincs már 12. hetét betöltött várandósság. Ebben az esetben az addig igénybe vett kamattámogatás összegét egyösszegben, 120 napon belül hitelintézet útján vissza kell fizetni.  

Fontos tudni, hogy a gyermekvállalást államilag támogatott reprodukciós eljárással és/vagy örökbefogadással is lehet teljesíteni.

Ha azonban semmilyen módon nem teljesült a gyermekvállalás, a támogatott személy a kölcsön folyósításától számított 5 éves időszak lejártát követő 90 napon belül kérelmet nyújthat be, hogy a korábban igénybe vett kamattámogatásnak a visszafizetési kötelezettsége alól mentesüljön. A kormányhivatal a hozzá benyújtott kérelem alapján hatósági eljárásban, méltányosságból felmentést engedélyezhet, ha

1.) a támogatott személyek egyike a kölcsönszerződés megkötését követően megváltozott munkaképességűvé vált, és emiatt a gyermek megszületését nem vállalták,

2.) az egészségügyi szolgáltató igazolja, hogy a támogatott személyek

- a kötelező egészségbiztosítás keretében finanszírozott számú, emberi reprodukcióra irányuló különleges eljárásban (a továbbiakban: reprodukciós eljárás) - a kötelező egészségbiztosítás keretében vagy azon kívül - részt vettek, vagy

- a gyermekvállalását azért nem tudták teljesíteni, mert velük szemben a reprodukciós eljárás megkezdése előtt, vagy a reprodukciós eljárás közben kizáró egészségügyi ok merült fel, vagy

3.) a támogatott személyek számára a gyermekvállalás egészségügyi dokumentációval igazoltan ellenjavallt.

Módosította a kormány a Családi otthonteremtési kedvezmény és a Babaváró támogatás egyes feltételeit szeptember elsejétől. Cikkünkben részletesen olvashat a változásokról.