Kérdés: Megkapja a támogatás összegét a pár, ha benyújtja a jelzáloghitel-elengedéshez a kérelmet, és még az elbírálás ügyintézési ideje alatt rendezik a teljes tartozást? A jogszabály szerint a különbözetet akkor kaphatják meg, ha a tartozás összege kevesebb a folyósítás időpontjában, mint a kérelem benyújtásakor. Az esetükben már nem lenne tartozás a folyósítás időpontjában.

Válasz: Meg kell kapja a pár a kérelem időpontjában fennálló jogosultság szerinti összeget. Ugyanis a rendelet szerint a támogatás a kérelem benyújtásának időpontjában fennálló, fel nem mondott lakáscélú jelzáloghitel-szerződés esetén igényelhető. Amennyiben a támogatás folyósításának időpontjában a tőketartozás és annak járulékai összege alacsonyabb a támogatást megállapító határozat szerint igénybe vehető támogatás összegénél, a különbözetet a pénzügyi intézmény a támogatott személy részére megfizeti a támogatott személy által megjelölt bankszámlára, ennek hiányában postai úton.

Kérdés: Amennyiben magzatra vonatkozólag veszik fel a támogatást, a megszületését be kell jelenteni a lakástámogatási osztály részére? Ha igen, akkor mennyi időn belül?

Válasz: Igen; a rendelet előírja, hogy „a magzat után igényelt támogatás esetén az igénylő vállalja, hogy a gyermek születését követő legfeljebb 30 napon belül a járási hivatal részére a gyermek születését, lakcímét, adóazonosító jelét, illetve a gyermek halva születését vagy a magzat elhalását igazolja”.

Kérdés: Az ügyfelet elutasították, mert az elbírálás időszakában volt tartozásuk a NAV felé. beadható ismét a kérelem, ha most már nincs tartozásuk? Van valamilyen korlátozás az újbóli igénylésre?

Válasz: Nincsen, ha már nem áll fenn a tartozás, a kérelem ismét benyújtható.

(fotó: Shutterstock)