A Családbarát Magyarország Központ 2017 és 2022 között lezajlott, az iskoláskor előtti eltérő, megkésett fejlődésű kisgyermekekért dolgozó Gyermekút projektje számtalan szakember értékes tudását gyűjtötte össze. Ezáltal olyan kiemelkedő szakmai tartalom jött létre, amely hiánypótló segítséget jelent az ágazatban tevékenykedő szakembereknek, felsőoktatási hallgatóknak és a szülőknek egyaránt.

Dr. Kereki Judit szakmai vezetésével A kora gyermekkori intervenció ágazatközi fejlesztése, röviden Gyermekút elnevezésű projekt elsődleges célja az volt, hogy a fogantatástól az iskolába lépésig tartó időszakban támogassa azokat a családokat és gyermekeket, akik segítségre szorulnak és keresik az ellátórendszer megfelelő állomásait. A projekt keretében 88 módszertani, kutatási és tananyag készült, 23 féle képzés került akkreditálásra és 12 ezer szakembert képeztek ki, kialakítva ezáltal egy országos kapcsolati hálót.

A közös gondolkodás ereje

– Annak idején, a projekt indulásakor elsősorban a hétköznapok küzdelmeiben szerettünk volna segítő kezet nyújtani a szakembereknek és a szülőknek – mondta Dr. Kereki Judit, a Gyermekút Módszertani Központ szakmai vezetője. – Korábban az eltérő, megkésett fejlődés felismerésével, az állapotmegismeréssel, a probléma azonosításával vagy a terápiás folyamat elindításával kapcsolatos ismeretek is hiányosak voltak, így már a tájékozódás sem volt gördülékeny. Kiemelt célunk volt, hogy a különböző ágazatokban, az eltérő jogszabályi háttérrel dolgozó szakembereket olyan együttműködésre ösztönözzük, amely a csapatban való közös gondolkodásra serkent. Úgy gondolom, ez a modell példát mutatott abban, hogy miképpen működhetnek együtt az eltérő szinteken és területen dolgozók, akár a döntéshozói szinten is. Fontosnak tartottuk továbbá, hogy minél szélesebb körben terjesszük el a szakmai tartalmakat a nagy volumenű képzések által, hiszen az összegyűjtött tudásmagvak is csak táptalajba kerülve kelhetnek életre.

A projektben protokollokat, irányelveket is kifejlesztettek a lehető leghatékonyabb eljárásrend érdekében, továbbá új szűrő- és vizsgálóeljárásokat alakítottak ki. Az ernyőprojekt keretében csaknem 60 kisebb-nagyobb fejlesztőprojektet valósítottak meg. Fontosnak tekintették, hogy a szakemberek mellett a szülők számára is mentálhigiénés támogatást nyújtsanak, ennek érdekében szülőcsoportokat indítottak. Újdonság volt továbbá, hogy egy olyan ellátási modellt próbáltak ki, ahol a gyermekútmenedzseren keresztül folyamatos lehet a kapcsolattartás az érintett családokkal.

Dr. Kereki Judit a Gyermekút Módszertani Központ bemutatására rendezett eseményen

Gyermekút Módszertani Központ

A február 14-én, a nyilvánosság szélesebb körének bemutatott Gyermekút Módszertani Központ elsődleges célja, hogy olyan tudásbázisként működjön, amely a kora gyermekkori intervenció témakörében felhalmozódó tudást, projekteredményeket, annak rendszerezésével, validálásával, és folyamatos bővítésével, fejlesztésével a korszerű ismeretek szintjén tartsa és a szélesebb szakmai körnek a rendelkezésére bocsássa. Ennek keretében jelenleg a kisgyermeknevelők és óvodapedagógusok számára kifejlesztett Gyermekfejlődési kérdőív online felületének kialakítása és véglegesítése zajlik, valamint a mérőeszköz használatára felkészítő képzések szervezése. A hátrányos helyzetű területek koordinált ellátásának kialakításához ad muníciót a Specifikus gyermekút pilot modell keretében vizsgált 160 gyermek ellátásba kerülésének nyomonkövetése, a gyermekútmenedzserek munkájának szervezése. Az átmenetek protokolljának fejlesztése fogja segíteni a kisgyermeknevelők és óvodapedagógusok munkáját.  

Hosszú távon egy lehetséges regionális központokból álló hálózat koordinációjára helyeződik a hangsúly, amely a születéstől az iskolába lépésig tartó életkorban lévő gyermekek és családjaik ellátásában résztvevő szakemberek számára nyújt módszertani támogatást, különös tekintettel a hatékony szolgáltatásnyújtásra és az inkluzív szemlélet megvalósulására a gyermekeket ellátó intézményekben. Mindez elősegíti az egyéni fejlődést, a család megerősítését és a társadalmi integrációt.

Kézzel fogható tananyag

– Minél több területről igyekeztünk bevonni a munkába minél több gyakorlati tudással rendelkező szakembert – mondta a szakmai vezető. – A projektben kiemelt feladatunknak tartottuk, hogy olyan szakembereket képezzünk, akik a terepen tudnak valódi segítséget nyújtani a szülőknek. A családnak nagy szerepe van a gyermekek fejlődésének támogatásában és nyomon követésében, ezért kifejezetten hangsúlyos az együttműködés.

– Az elkészült szakirodalom a terepen dolgozó szakembereken túl a felsőoktatási képzőintézmények oktatóinak és hallgatóinak is szól, illetve elérhetővé váltak a könyvek további 1200 intézmény számára is. Kiszállítottuk a kiadványokat többek között a pedagógiai szakszolgálatok, bölcsődék, óvodák, védőnők, család- és gyermekjóléti intézmények és felsőoktatási intézmények számára is, valamint digitálisan mindenkinek elérhetővé tettük a gyermekut.hu honlapon– tette hozzá Dr. Kereki Judit.  

Biztonságban a családok

Soprontól kezdve, Pécsen és Szegeden át egészen Hajdúböszörményig számos felsőoktatási intézmény könyvtárában elérhető már a tudásbázis, hogy az ott tanuló hallgatók naprakész ismeretek birtokában találkozhassanak majd a családokkal.

– Büszkék vagyunk rá, hogy az elmúlt öt évben mi is aktívan részt vettünk ebben a projektben – mondta Dr. Gortka-Rákó Erzsébet, a Debreceni Egyetem Gyermeknevelési és Gyógypedagógiai Karának dékánja. – Megtisztelő, hogy valamennyi szakunk, a csecsemő- és kisgyermeknevelő, az óvodapedagógia, a gyógypedagógia és a szociálpedagógia szak képviselője is bekapcsolódott az elmúlt évek műhelymunkáiba. A program óriási előnye, hogy közösen dolgozhattunk más felsőoktatási intézmények szakembereivel egy-egy tartalmon. Olyan gazdag szakmai anyag jött létre, amelynek módszertani elemei hatalmas segítséget jelentenek, jó részüket már be is építettük a pedagógusképzésbe. Ez a komplex szaktudás az oktatás mellett, a területen dolgozó szakemberek és a szülők számára is nélkülözhetetlen.  

Az ünnepélyes könyvátadó a Soproni Egyetemen

– Örömömet szeretném kifejezni az együttműködést illetően – jelentette ki Kereki Judit, a projekt szakmai vezetője. – Azok a szakemberek, akik részt vettek a munkában, rengeteget tettek érte, hogy a születéstől kezdve az iskolába lépésig bezárólag olyan módon tegyük hatékonnyá és átláthatóvá a rendszert, hogy a szülők tudják, kihez fordulhatnak gyermekük bármilyen rendellenességének észlelésekor. Azért dolgozunk, hogy biztonságosabban érezhessék magukat a családok.

Tudásmorzsák az egészséges fejlődésért

– Ha a szülőben megfogalmazódik a gyanú, hogy gyermeke eltérő vagy megkésett fejlődésű, a legfontosabb, hogy mielőbb a megfelelő helyen jelezze a problémát, hogy a kicsi hozzájuthasson azokhoz a szolgáltatásokhoz, amelyek igénybevétele nélkülözhetetlen a sikeres fejlesztéséhez – foglalja össze a program esszenciáját Dr. Kereki Judit.

A Gyermekút projektben dolgozó elhivatott szakemberek Tudásmorzsa címmel összeállítottak egy 21 részes videósorozatot, amellyel a szülők megfigyelhetik, nyomon követhetik gyermekük fejlődési lépéseit. Emellett a gyermekut.hu honlapról, valamint a Google Play és az App Store felületekről is letölthető Gyermekút applikáció is hasznos segítség a mindennapokban.