Mekkora összegű kedvező kamatozású hitelt lehet felvenni a CSOK mellé?

Két gyermek esetében 10 millió, három gyermek esetében 15 millió forint maximum 3 százalékos, a piacinál jóval kedvezőbb kamatozású hitel kérhető.

A kamattámogatott hitelt csak új vagy használt lakásra is lehet igényelni?

2019. július 1-je után már a használt lakás vásárlására is fel lehet venni.

Előtörleszthető a CSOK hitel?

Igen, előtörleszthető.

Van-e értékhatára a használt lakásokra vonatkozó CSOK-támogatásnak?

2019. július 1-je után eltöröljük a 35 millió forintos értékhatárt, tehát az ennél nagyobb értékű ingatlanokra is felvehetik a CSOK-ot a családok.

Mire vehető fel még a CSOK?

2019. július 1-je után a meglévő épület alapjára történő építkezéshez is igényelhető lesz a támogatás az új lakáshoz járó összegben, ha az statikailag szakvélemény alapján megfelelő.

Ha valaki eddig külföldön élt és ott volt biztosítva, felveheti a CSOK-ot?

Igen, sőt 2019. július 1-je után már az EGT-tagállamokon kívüli, más külföldi államban szerzett társadalombiztosítási jogviszonyt is figyelembe vesszük a CSOK igénylésekor, ha magyar állampolgárok kérik a támogatást.

Hány gyermek után lehet igénybe venni a jelzáloghitelekhez nyújtott támogatást?

2019. július 1-je után már a második gyermeküket váró család is igényelheti az 1 millió forintos jelzáloghitel-elengedést.

Mekkora összeget engednek el egy család jelzáloghiteléből, ha harmadik vagy további gyermeket vállalnak?

Ebben az esetben az összeget 1 millióról 4 millió forintra emeljük és minden további gyermek megszületése esetén újabb 1-1 millió forint jár. Fontos, ha a család az ezután született negyedik vagy ötödik stb. gyermeke után veszi fel első ízben a támogatást, akkor ilyen esetben is 4 millió forintot vehet igénybe, és csak az ezt követően születőkre jár 1-1 millió forint.

Mekkora összegű lehet egy család otthonteremtési támogatása, ha kettő, három vagy több gyermeket vállalnak, igénybe veszik a CSOK-ot és a jelzáloghitelekhez nyújtott támogatást, és használt lakást vásárolnak?

Egy második gyermeküket váró család ténylegesen 2,4 millió forint vissza nem térítendő és 9 millió forint kedvezményes hitelre, egy harmadik gyermeküket váró család 6,2 millió forint vissza nem térítendő és 11 millió forint kedvezményes hitelre lehet jogosult. Egy harmadik gyermeküket váró és negyediket is tervező család 6,75 millió vissza nem térítendő támogatással és 11 millió forintos kedvezményes hitellel kalkulálhat.

Mekkora összegű lehet egy család otthonteremtési támogatása, ha kettő, három vagy több gyermeket vállalnak, a CSOK-ot és a jelzáloghitelekhez nyújtott támogatást, és új lakást vásárolnak?

A CSOK-nak, a kedvezményes hitelnek és a jelzáloghitel-elengedés kiterjesztésének/ megemelésének köszönhetően egy második gyermeket vállaló család 12,6 millió forintot vehet igénybe, amelyen belül a 10 milliós hitelből 1 millió forintot elengedünk, így 3,6 millió forint vissza nem térítendő és 9 millió forint visszatérítendő, de kedvezményesen törleszthető juttatásban részesül. Egy harmadik gyermeket vállaló család 25 millió forintot kap a CSOK-nak és a kedvezményes hitelnek köszönhetően, amelyen belül a 15 milliós hitelből 4 millió forintot elengedünk, így lényegében 14 millió forint a vissza nem térítendő, és 11 millió forint a visszatérítendő, de kedvezményesen törleszthető összeg.

Mekkora támogatást kap egy család, ha minden támogatást (CSOK, kamattámogatott hitel, jelzáloghitelekhez nyújtott támogatás és Babaváró Támogatás) igénybe vesznek, és három gyermeket terveznek?

Ha egy házaspár három gyermeket tervez, és felveszi a Babaváró Támogatás 10 millió forintját, a 10 millió forintos CSOK-ot, amelyhez igényli a 15 millió forintos kamattámogatott hitelt, akkor 25 millió forintos támogatáshoz juthatnak, ha megszületnek a tervezett gyermekek. Mert a harmadik gyermek születésekor a Babaváró Támogatást egyáltalán nem, a kamattámogatott hitelből pedig már ötmillió forintot nem kell visszafizetniük, csak a 15 milliós hitelből fennmaradó 10 milliós összeget kell törleszteniük, azt is a piacinál jóval kedvezőbb kamatozással.

Egyszülős családok is igényelhetik a CSOK-ot, a kamattámogatott hitelt és a jelzáloghitelekhez nyújtott támogatást?

Igen, egyszülős és kétszülős családok egyaránt élhetnek a lehetőséggel.

Fel lehet venni kisebb összegű hitelt is?

Természetesen kisebb hitelt is fel lehet venni, nem kötelező a maximumot. Sőt magasabb összeget is fel lehet venni, de akkor a kamattámogatott összeghatár feletti részt már piaci kamattal kell törleszteni.

A kamattámogatott hitel önmagában is felvehető?

Nem, csak a CSOK-kal együtt lehet igénybe venni, bármelyik bankfiókban. A CSOK mellé viszont nem kötelező a támogatott hitelt vagy bármilyen hitelt igénybe venni, az akár önmagában is igényelhető.

Miben térnek el ezek a hitelek a piaci lakáshitelekhez képest?

A kamatszint és ezzel a törlesztőrészlet alacsonyabb, és gyermek meglétéhez vagy vállalásához kötött.

Ha nekem és a házastársamnak van két közös gyermekünk, akik egy háztartásban élnek velünk, de a házastársamnak van még egy gyermeke egy korábbi házasságából, aki nem él velünk egy háztartásban, akkor a nem velünk élő gyermek is figyelembe vehető a CSOK összege szempontjából?

A CSOK a házaspárokkal közös háztartásban élő, vér szerint közös és nem közös gyermekek után igényelhető.

Használt lakás vásárlása esetén lehetséges, hogy a hitel nagyobb részét a vásárlásra, a fennmaradót pedig a felújításra használjuk?

Ez csak a falusi CSOK esetében lehetséges, ahol a vásárlás és korszerűsítés esetén a CSOK összegének legfeljebb a fele fordítható a vásárlásra, a többi korszerűsítésre. Nem kistelepülésen igényelt CSOK-nál a teljes összeget a vásárlásra kell fordítani.

Az ápolási díj mikor számít bele a biztosítási időbe a CSOK (új lakás/használt lakás/falusi CSOK) igénylésénél?

Aki ápolási díjban (vagy gyermekek otthongondozási díjában) részesül, ott ennek az igazolása kiváltja a TB-jogviszony igazolást.

Nem gazdálkodó szervezettől vásárolnám az új ingatlant, lehetséges így a CSOK-ot igénybe venni?

Főszabály szerint csak gazdálkodó szervezet lehet az eladó, kivéve a félkész, befejezetlen ingatlan esetét, amelyet magánszemélytől is meg lehet vásárolni.

Bankoktól, árverezés útján lehet ingatlant vásárolni?

Csak úgy, ha még használatba vételi engedéllyel nem rendelkezik a lakás (nincs befejezve az építkezés), ilyenkor a befejezés építési költségeire nézve lehet igénybe venni a CSOK-ot.

Ha valaki már kifizette az ingatlant és a nevén is van, de még 180 napon belül van, akkor igényelhet CSOK-ot?

Nem, a CSOK csak a vételár megfizetéséhez használható fel.

Mely gyermek minősül eltartottnak a CSOK igénylésekor?

A saját háztartásban gondozott/nevelt gyermek, kivéve, ha az már nagykorú, ilyen esetben nem kell, hogy a szülővel közös háztartásban éljen.

A jelzáloghitel-elengedéshez benyújtott kérelem előterjesztésekor mindenképpen ott kell lennie személyesen mindkét igénylőnek? Ha aláírta a „nem megjelenő” ügyfél, akkor egyedül benyújthatja a másik fél a kérelmet?

Tekintettel arra, hogy közös igénylőkről van szó, elvárás az együttes megjelenés.

Hamarosan érkezik a harmadik gyermekünk, szeretnénk igénybe venni a 4 millió forintos jelzáloghitel-elengedést. A hitelünkben kezesként a testvérem szerepel. Ez kizáró ok a támogatás igénylésénél?

A kezes nem kizáró ok, mivel a kezesség csak egy (személyi) biztosíték, de nem szerződő fél adós a kölcsönszerződésben.

Ha már felvett korábban vissza nem térítendő lakástámogatást a család és visszafizetésre kötelezték őket, de eltelt azóta öt év, akkor most ugyanazon gyermekek után is igényelhetik a CSOK-ot?

Igen, ha a legelső lakástámogatás felvétele 2011. december 31-e után történt.

Ha az igénylő (kereső tevékenysége alapján) valamely más állam társadalombiztosítási rendszerének a hatálya alá tartozott, milyen igazolást szükséges erről bemutatnia?

A külföldi jog szerint abban az államban a társadalombiztosítási ügyekben illetékes hatóság igazolása szükséges. Ezt a külföldi igazolást Magyarországon - EU-n kívüli államok esetében - akkor kötelesek elfogadni, ha az adott állam magyar külképviselete diplomáciai felülhitelesítéssel látta el, vagy ha az adott állam tagja az ún. „Apostille”-egyezménynek, vagyis a külföldi kijelölt hatóság apostille-lel (tanúsítvány) látta el.

Ha már korábban igényelte a család használt lakás vásárlásához a CSOK-ot, július 1-je után igényelhetik külön a kamattámogatott CSOK-kölcsönt?

Nem, a kamattámogatott CSOK-kölcsön utólagos igénylése nem lehetséges, csak a CSOK-kal egyidejűleg.

A falusi CSOK igényelhető-e már meglévő ingatlan felújítására? (Tehát, ha vásárlás nem történik?)

Igen, fele akkora összegben.

(Fotó: Förster Tamás)