A munka és magánélet egyensúlyának elősegítése érdekében a kormány továbbra is elkötelezett a szülői igényekre reagáló bölcsődei hálózat bővítése mellett. Az elmúlt évek komplex bölcsődefejlesztésének köszönhetően egyre több szülő tudja bölcsődében elhelyezni kisgyermekét. 2010-hez képest csaknem megduplázódott a bölcsődei ellátást biztosító férőhelyek száma, és több mint három és félszer annyi településen érhető el bölcsődei szolgáltatás. A továbbiakban is folytatódnak a bölcsődefejlesztések - olvasható a közleményben.

A bölcsődei hálózat bővülése a kisgyermeket nevelő családok választási szabadságát erősíti, ha a szülő a gyermeke 3 éves kora előtt térne vissza a munka világába. Ennek érdekében 2010-hez képest mintegy kétszeresére, 32 ezerről több mint 63 ezerre emelkedett a bölcsődei ellátást biztosító férőhelyek száma. A bölcsődei ellátás rendszerének komplex fejlesztése keretében az elmúlt években – a bölcsőde mellett – új, rugalmasabb és a helyi igényekhez jobban igazodó ellátástípusok, mini bölcsőde, családi bölcsőde és munkahelyi bölcsőde is megjelentek a 3 év alatti gyermekek napközbeni ellátásában.

Az új ellátási formák 2017-től dinamikusan fejlődnek, a mini bölcsődék jelenleg már közel 4000, a családi bölcsődék pedig több mint 8700 férőhelyet biztosítanak. Folyamatosan javul az országos lefedettség is: csaknem három és félszer annyi – több mint 1100 – településen biztosított az ellátás, mint 2010-ben. Intézményekből, szolgáltatásokból négyszer annyi van, mint 2010-ben (akkor 668 bölcsőde működött). 

A KSH kimutatása szerint évek óta fokozatosan csökken azoknak a 3 éves kor alatti gyermekeknek az aránya (2017-ben 26%, 2022-ben 18,5%), akiknek a lakóhelyén nem hozzáférhető a bölcsődei ellátás valamely formája. A bölcsődefejlesztések a javuló foglalkoztatási adatokhoz is hozzájárulnak, egyrészt azzal, hogy a férőhelybővítésekkel párhuzamosan új munkahelyeket teremtenek, másrészt azáltal, hogy a kisgyermekes szülők vissza tudnak térni a munkaerőpiacra akkor, amikor szeretnének. A 3 év alatti kisgyermeket nevelő 25-49 éves anyák foglalkoztatási rátája évről évre emelkedik, több mint  11 százalékot javult (2010-ben 66,6%, 2022-ben 77,7%).

A kormány kiemelt figyelmet fordít a bölcsődei dolgozók megbecsülésére, ennek érdekében többlépcsős, differenciált béremelést hajtott végre a bölcsődei szakdolgozók körében. Így bérük 2010-hez képest átlagosan több mint háromszorosára növekedett. A foglalkoztatott kisgyermeknevelők egyharmada már felsőfokú végzettséggel rendelkezik, számuk pedig évről évre emelkedik. 

A fejlesztések a jövőben sem állnak meg: uniós és hazai forrásokból csaknem 10 000 új bölcsődei elhelyezést biztosító férőhely építése zajlik. Emellett a 2021-2027 közötti uniós fejlesztési időszakban jelentős forrás áll rendelkezésre a többi között a tanulói vagy hallgatói jogviszonnyal rendelkező kisgyermeknevelők tanulmányi ösztönzésére is - zárul a Családokért felelős államtitkárság közleménye.