Babaváró Támogatás – Mi lesz akkor, ha…? - csalad.hu
CSALAD.HU
Ahol otthon vagy!

Babaváró Támogatás – Mi lesz akkor, ha…?

csalad.hu
2019. okt. 30. 14:00
Támogatások, kedvezmények

Mi történik a Babaváró Támogatással, ha ikrek születnek? Mi történik akkor, ha 3 éven túl születik a második gyermek? A csalad.hu összegyűjtötte a Családvédelmi Akcióterv ezen témakörével kapcsolatban felmerült speciális kérdéseket és az azokra kapott szakértői válaszokat.

Kérdés: Ha legalább 12 hetes magzatra tekintettel kérik a törlesztés szüneteltetését, és ezt követően elvetél a feleség vagy halva születne a gyermek, akkor továbbra is figyelembe veszik ezt a gyermeket?

Válasz: Igen, a várandósság betöltött 12. hetétől kezdve már a magzat is a megszületett gyermekkel esik egy tekintet alá (ugyanakkor a vetélés vagy halvaszületés tényét 60 napon belül be kell jelenteni a hitelintézetnek).

Kérdés: Ha a hitelfelvételt követően megszületik az első gyermek, akkor feltétlenül szükséges kérni a törlesztés szüneteltetését? Ha szeretnék, akkor fizethetik tovább?

Válasz: Nem kötelező, csupán lehetőség.

Kérdés: Mi történik akkor, ha 3 éven túl születik a következő gyermek?

Válasz: A törlesztés szüneteltetése időszakának lejártát követően a törlesztési kötelezettség tovább folytatódik, majd a következő várandósság 12. hetét követően újra szüneteltethető.

Ikerterhességnél már eleve a gyermekvállalási támogatást és a kamattámogatást is igénybe vehetik a szülők?

Kérdés: Ikerterhességnél már eleve a gyermekvállalási támogatást és a kamattámogatást is igénybe vehetik a szülők?

Válasz: Igen, sőt a szüneteltetést is.

Kérdés: Ha a Babaváró Támogatáson belül a törlesztés szünetel, akkor abban az időszakban a kezességvállalási díjat sem kell megfizetni, vagy azt továbbra is fizetni kell?

Válasz: Mivel a kezességvállalási díj a havi törlesztőrészlethez kapcsolódóan fizetendő, így a szünetelés idején a díjat sem kell fizetni. (A szünetelés időszaka alatt – fizetési kötelezettség hiányában – a hitel nemfizetése miatti felmondás, így a kezesség érvényesítése sem merülhet fel.)

Kérdés: Ha a Babaváró Támogatást igénybe vevő házaspárról később kiderül, hogy meddők, igazolják a meddőséget, a járási hivatal méltányosságból dönthet úgy, hogy nem kell visszafizetniük a kamattámogatást és/vagy nem válik kamatozóvá a hitel. Ellenőrzik-e, hogy már korábban megállapította-e szakorvos a meddőségüket, hogy ne lehessen visszaélni a méltányos eljárással?

Válasz: A jogszabály ugyan kifejezett kötelezettségként nem írja elő az ellenőrzést a járási hivatal számára, azonban az általános eljárási szabályok keretében erre sor kerülhet.

Mi történik a Babaváró Támogatással akkor, ha nem sikerült 5 éven belül örökbefogadni gyermeket?

Kérdés: Mi történik a Babaváró Támogatással akkor, ha nem sikerült 5 éven belül örökbefogadni gyermeket?

Válasz: A 15. § szerint ha a támogatott személyek a kölcsön folyósításától számított 5 éven belül nem teljesítik a 14. § (1) bekezdésében foglaltakat, akkor az 5 éves időszak lejártát követő naptól a kölcsöntartozás hátralévő összegére vonatkozóan a kamattámogatás megszűnik, a kölcsön ügyleti kamata módosul, és – a 17. §-ban foglalt (méltányossági) esetek kivételével – az addig igénybe vett kamattámogatást az arra való jogosultság megszűnését követő 120 napon belül egy összegben, a hitelintézet útján vissza kell fizetni a kincstárnak.

Kérdés: Mi történik abban az esetben, ha az ügyfél 120 napon belül nem fizeti vissza a kamattámogatást? Részletfizetést lehet kérni méltányossági alapon?

Válasz: Ha a támogatott személyek a kamattámogatást részben vagy egészben nem fizetik vissza, a hitelintézet az ügy iratait megküldi a kincstárnak. A kincstár hivatalból határoz a visszafizetésről.

A támogatott személy – a kölcsön folyósításától számított 5 éves időszak lejártát megelőzően benyújtott – kérelmére a korábban igénybe vett kamattámogatásnak a visszafizetési kötelezettsége alól a járási hivatal a hozzá benyújtott kérelem alapján hatósági eljárásban, méltányosságból felmentést engedélyezhet.

A támogatott személy kérelmére a visszafizetési kötelezettségre a járási hivatal méltányosságból legfeljebb 24 havi részletfizetést engedélyezhet, ha a támogatott személy igazolja, hogy számára a kamattámogatás egyösszegű megfizetése családi, jövedelmi, vagyoni és szociális körülményeire is tekintettel aránytalanul súlyos terhet jelentene.

(fotó: Shutterstock)