A családok támogatása nemzeti prioritás

A gyermekvállalás nem csak a családi boldogság, de egy-egy nemzet fejlődésének és boldogulásának záloga is. Az Európai Unió tagállamai azonban súlyos demográfiai problémákkal néznek szembe: a szülőképes korú nők létszámcsökkenésével, a születések számának stagnálásával, illetve csökkenésével, valamint azzal, hogy a teljes termékenységi arányszám nem éri el a népesség egyszerű reprodukciójához szükséges 2,1-es értéket. Az Európai Uniónak nincs családpolitikája, a tagállamok nemzeti szinten különböző módszerekkel kezelik a demográfiai kihívásokat.

A negatív termékenységi trendek megfordítását célul kitűző országok - köztük Magyarország - a gyermekvállalás feltételeinek javításával segíti a családokat, hogy az általuk tervezett számú gyermekek megszülessenek. Ehhez a közvetlen kormányzati intézkedések mellett társadalmi szemléletváltás is szükséges.

Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság 2011-ben az alábbiak szerint foglalta össze a sikeres családtámogatási politikák jellemzőit:

  1. a munka és a családi élet összeegyeztetését lehetővé tevő intézkedések bevezetése,
  2. a családok szegénységének megelőzése és az ellene folytatott küzdelem,
  3. a bevezetett szakpolitikák tartóssága, és azok egyetemes jellege,
  4. a család elismerése és a figyelem felhívása a család szerepére, és a sikeres családi élet értékére,
  5. a nagycsaládok különleges helyzetének figyelembe vétele.


A magyar családpolitika ezeknek a kritériumoknak megfelel.

A családtámogatás eszközei és forrásai

Magyarországon a családtámogatási rendszer elemei 2010 óta évről-évre bővülnek, mindezt a költségvetés kiadási oldalán megjelenő családtámogatásra fordított összegek, valamint az adókedvezmények növekedése is alátámasztja.

2010. és 2017 között 1,2 százalékponttal nőtt a családtámogatások mértéke a GDP arányában. A családtámogatások összegének (családokat segítő szolgáltatások, pénzbeli ellátások, adó- és járulékkedvezmények, lakástámogatások, "Nők 40", egyedi támogatások) emelkedése ellenére azonban - a GDP dinamikus növekedése miatt a családtámogatások mértéke GDP arányosan 2018-2019. években már kissé csökkent.

Mivel hosszabb távon az eredményes családpolitika alapvető jellemzője a stabilitás, az elemzés arra is felhívja a figyelmet, hogy célszerű a családpolitikai intézkedéseket a változó igényekhez igazodva időről-időre aktualizálni, valamint nyomon követni, hogy a meghozott családpolitikai intézkedések milyen hatást gyakorolnak a családok, illetve a nők különböző társadalmi/korosztályi csoportjaira.