Örökbefogadói díj - csalad.hu
CSALAD.HU
Ahol otthon vagy!

Örökbefogadói díj

csalad.hu
2021. ápr. 28. 10:31
Támogatások, kedvezmények

2020. január 1-től a két évesnél (ikergyermekek esetén három évesnél) idősebb gyermeket örökbefogadó szülő örökbefogadói díjra lehet jogosult, ha biztosított, és a gyermek nevelésbe vételének napját megelőző két éven belül rendelkezik 365 nap biztosítási idővel, valamint a gyermeket a gondozásba vétel időpontját megelőzően egy évnél rövidebb ideje neveli folyamatosan a saját háztartásában.

Milyen összegű?

Az örökbefogadói díj összege az örökbefogadó szülő jövedelme alapján megállapított naptári napi alap 70%-a, de legfeljebb havonta a minimálbér kétszeresének 70%-a (2021-ben 234 360 Ft). Az ellátás összegéből kizárólag személyi jövedelemadó-előleg kerül levonásra.

A maximális összegben megállapított örökbefogadói díj összegét minden év január 15-éig hivatalból felül kell vizsgálni, és a tárgyévre érvényes összeghatár figyelembevételével január 1-jei időponttól újra meg kell állapítani.

Milyen időtartamra jár?

Az örökbefogadói díj a gyermek nevelésbe vételének napjától számított 168 napig jár.

Lehet-e az örökbefogadói díj mellett munkát végezni?

Igen, az örökbefogadói díj folyósítása mellett korlátlanul lehet munkát végezni.

Hol és hogyan igényelhető?

- Az ellátás iránti kérelmet a biztosítottnak a foglalkoztatójához kell benyújtania a „Igénybejelentés örökbefogadói díjra” elnevezésű nyomtatványon.

Nyomtatvány kézi kitöltése:

https://egbiztpenzbeli.tcs.allamkincstar.gov.hu/images/epel/nyomtatvanyok/Igenybejelentes-ofd-re-kezi.pdf

Nyomtatvány gépi kitöltése:

https://egbiztpenzbeli.tcs.allamkincstar.gov.hu/images/epel/nyomtatvanyok/Igenybejelentes-ofd-re-gepi.docx

- Ha az igénylő önfoglalkoztató (pl. egyéni vállalkozó), az ellátás iránti kérelmet kizárólag elektronikus úton nyújthatja be az egészségbiztosítóhoz az „Igénybejelentés táppénz, csecsemőgondozási díj, gyermekgondozási díj, baleseti táppénz igényléséhez” elnevezésű elektronikus nyomtatványon.

https://egbiztpenzbeli.tcs.allamkincstar.gov.hu/nyomtatványok.html

Örökbefogadói díjjal kapcsolatos további részletes tájékoztatás a Magyar Államkincstár honlapján érhető el:

https://egbiztpenzbeli.tcs.allamkincstar.gov.hu/ellátások/gyermekvállalás-támogatása/örökbefogadói-díj.html