ha biztosított, és a gyermek nevelésbe vételének napját megelőző két éven belül rendelkezik 365 nap biztosítási idővel, valamint a gyermeket a gondozásba vétel időpontját megelőzően egy évnél rövidebb ideje neveli folyamatosan a saját háztartásában.

Milyen összegű?

Az örökbefogadói díj összege az örökbefogadó szülő jövedelme alapján megállapított naptári napi alap 70%-a, de legfeljebb havonta a minimálbér kétszeresének 70%-a (2023-ban 324 800 Ft). Az ellátás összegéből kizárólag személyi jövedelemadó-előleg kerül levonásra.

A maximális összegben megállapított örökbefogadói díj összegét minden év január 15-éig hivatalból felül kell vizsgálni, és a tárgyévre érvényes összeghatár figyelembevételével január 1-jei időponttól újra meg kell állapítani.

Milyen időtartamra jár?

Az örökbefogadói díj a gyermek nevelésbe vételének napjától számított 168 napig jár.

Lehet-e az örökbefogadói díj mellett munkát végezni?

Igen, az örökbefogadói díj folyósítása mellett korlátlanul lehet munkát végezni.

Hol és hogyan igényelhető?

Az ellátás iránti kérelmet a biztosítottnak a foglalkoztatójához kell benyújtania a „Igénybejelentés örökbefogadói díjra” elnevezésű nyomtatványon.

Aki nem jogosult ÖFD igénybe vételére?

Ha a 3 évesnél nagyobb életkorú gyermeket örökbefogadó szülő nem jogosult Örökbefogadói díj igénybe vételére, akkor a gyermek felső életkorától függetlenül örökbefogadói GYES-t vehet igénybe. Az örökbefogadói GYES mellett legfeljebb heti 30 órában lehet dolgozni.

Az örökbefogadó szülő egyszeri anyasági támogatásra jogosult az örökbefogadott gyermek életkorától függetlenül.

Nyomtatvány kézi kitöltése:

https://egbiztpenzbeli.tcs.allamkincstar.gov.hu/images/epel/nyomtatvanyok/Igenybejelentes-ofd-re-kezi.pdf

Nyomtatvány gépi kitöltése:

https://egbiztpenzbeli.tcs.allamkincstar.gov.hu/images/epel/nyomtatvanyok/Igenybejelentes-ofd-re-gepi.docx

- Ha az igénylő önfoglalkoztató (pl. egyéni vállalkozó), az ellátás iránti kérelmet kizárólag elektronikus úton nyújthatja be az egészségbiztosítóhoz az „Igénybejelentés táppénz, csecsemőgondozási díj, gyermekgondozási díj, baleseti táppénz igényléséhez” elnevezésű elektronikus nyomtatványon.

https://egbiztpenzbeli.tcs.allamkincstar.gov.hu/nyomtatványok.html

Örökbefogadói díjjal kapcsolatos további részletes tájékoztatás a Magyar Államkincstár honlapján érhető el:

https://egbiztpenzbeli.tcs.allamkincstar.gov.hu/ellátások/gyermekvállalás-támogatása/örökbefogadói-díj.html