Minden tanuló ingyen kapja a tankönyveit

A térítésmentes tankönyvellátást első alkalommal a 2013/2014. tanévben az első évfolyamra beiratkozott tanulók számára, majd a 2017/2018. tanévtől az 5-9. évfolyamokra is biztosította a kormány.

Az ingyenes tankönyvellátásnak az alap- és középfokú, nappali rendszerű oktatásban részt vevő valamennyi tanuló számára történő kiterjesztését az esélyegyenlőség megteremtése, valamint a családok további támogatásának eszközeként tartotta indokoltnak a kormány. Az újabb intézkedés eredményeként 2020-tól valamennyi nappali rendszerű nevelésben-oktatásban résztvevő tanuló ingyenes tankönyvellátásban részesül. A tankönyvtámogatás a jogosultak számára alanyi jogon jár, azt külön igényelniük nem szükséges.

A 2020/2021. tanévtől az ingyenes tankönyvellátás a 10–12. évfolyamos tanulókra és az első szakképesítés megszerzése során a 13–16. szakképzési évfolyamokra is már kiterjed, ezáltal már valamennyi, a köznevelésben és szakképzésben résztvevő tanuló ingyen kapja a tankönyveket. Ezzel közel 1 millió 200 ezer tanuló családja mentesül évről évre a tankönyvvásárlás terhe alól. 2020-tól a költségek átvállalásával újabb évi 1,6 milliárd forinttal csökkent a családok kiadása. Az ellátásra a költségvetésben 13,8 Mrd forintot biztosít az állam.

Az ingyenes tankönyvellátás valamennyi tanulóra történő kiterjesztésének hatása:

 • Az intézkedés eredményeként a családok újabb jelentős támogatásban részesülnek, az iskoláztatás költségeiből teljesen kikerül a tankönyvvásárlás terhe, jelentős segítséget adva az év legköltségesebb időszakában.
 • Egyszerűsödik az ellátás folyamata, csökken az ügyintézésben részt vevők száma, és csökkennek az adminisztratív terhek mind az iskolák, mind az ellátásban részt vevők oldalán.
 • Az esélyegyenlőség megteremtése a tankönyvellátás terén teljes egészében megvalósul.
 • Jelentős segítséget jelent a szakképzésben tanulók számára, fontos szempont az első szakma megszerzéséig biztosított ingyenes tankönyvellátás.

Jogszabályi háttér

A tankönyvrendelés keretében a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 93/F. § (1) bekezdés szerint az éves költségvetési törvényben kell meghatározni a térítésmentes tankönyvellátás biztosításához az iskolai tankönyvrendeléseknél figyelembe vehető tanulónkénti tankönyvtámogatás összegét. A Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény 63. § (2) bekezdése szabályozza a tanulónkénti tankönyvtámogatás összegét:

 • a nappali rendszerű iskola, a nappali rendszerű nemzetiségi és gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai feladatot ellátó iskola
 • első-negyedik évfolyamán 9000 forint/fő/év,
 • ötödik (beleértve a nyelvi előkészítő és nemzetiségi nyelvi előkészítő), hatodik és nyolcadik évfolyamán, továbbá tizedik-tizenhatodik évfolyamán 12 000 forint/fő/év,
 • hetedik (beleértve a nyelvi előkészítő és nemzetiségi nyelvi előkészítő, továbbá a Köznevelési és Szakképzési Hídprogramok) évfolyamán 15 000 forint/fő/év,
 • kilencedik (beleértve a nyelvi előkészítő és nemzetiségi nyelvi előkészítő, az Arany János Tehetséggondozó Program, az Arany János Kollégiumi Program, az enyhe értelmi fogyatékos tanulók előkészítő) évfolyamán 20 000 forint/fő/év,
 • nemzetiségi nevelést-oktatást ellátó iskolával tanulói jogviszonyban álló nappali rendszerű iskolai oktatásban részesülő tanulók esetén 5000 forint/fő/év,
 • a fejlesztő nevelés-oktatásban részesülő tanulók esetén 12 000 forint/fő/év.

Az Nkt. 96. § (6) bekezdése szerint az állami tankönyvtámogatás terhére a sajátos nevelési igényű tanulók neveléséhez-oktatásához a tankönyvjegyzéken nem szereplő fejlesztő eszközök is beszerezhetők tankönyv helyett.

A tankönyvrendelés teljes egészében az iskolák feladata. Az iskolák a rendelést a Könyvtárellátó Nonprofit Kft. (KELLO) felületén adják le, 42 kiadónak a 2021/2022. tanév köznevelési és szakképzési tankönyvjegyzéken szereplő összesen (2051+502) 2553 taneszközére. A tankönyvek nagy része a közismereti tantárgyakhoz illeszkedik. Az összes cím több mint 60%-át állami kiadók biztosítják. A sajátos nevelési igényű tanulók oktatásához a Magyar Gyógypedagógusok Egyesülete által összeállított fejlesztőeszközökből is a KELLO tankönyvrendelési felületén rendelhetnek az iskolák.

Mivel a térítésmentes tankönyvellátás keretében a tankönyvrendelés folyamata leegyszerűsödött, ezért bürokráciacsökkentéssel is együtt járt az intézkedés, tekintettel arra, hogy a tankönyvellátáshoz szükséges forrásokat az Emberi Erőforrások Minisztériuma közvetlenül a KELLO részére juttatja el, ezáltal az iskola adminisztrációs terhei csökkentek.