A partnerek a korábbi projektjeik során már hatékony együttműködést alakítottak ki és mindannyian országspecifikus ismeretekkel rendelkeznek a családok és a nők területén. Közösen értékelve korábbi tevékenységünket és felmérve a valós társadalmi igényeket törekszünk arra, hogy a mostani együttműködésben is a lehető leghatékonyabban tudjunk együtt dolgozni. Tekintettel hosszú ideje fennálló és széleskörű tevékenységeinkre, képesek vagyunk elérni a civil és szakmai célcsoportok és érdekeltek széles körét. Kapcsolatban állunk olyan kompetens intézményekkel, szervezetekkel és döntéshozókkal (minisztériumok, önkormányzatok, parlament, gazdasági és tudományos szféra, civil társadalom, média stb.), akiket érdekel a nemek közötti egyenlőség, a nők jogai, a munka és a magánélet egyensúlya, a statisztika/demográfia. Hálózatainkat kihasználva mind a 3 országban elérjük a kereskedelmi kamarákat és az oktatási intézményeket, részükre tájékoztatást nyújtunk projektjeink eredményeiről és a jövőben hasznosítható tapasztalatainkról.

A Családbarát Magyarország Központ küldetése, hogy hasznos, hiteles ismeretekkel járuljon hozzá a családok harmóniájának, egészségének, jóllétének megerősítéséhez, megőrzéséhez. Ennek érdekében segíti a családtámogatásokkal kapcsolatos tájékozódást, a generációk együttműködését, az idősek támogatásával és a nők helyzetének javításával összefüggő törekvéseket programjaival és a csalad.hu oldal tartalmaival. Segíti a munka és a magánélet egyensúlyának kialakítását, kutatásokat végez a családpolitika és a nőpolitika területén, képzési tevékenységet és figyelemfelhívást folytat, képzett szakértők közreműködésével.

A Magyar Női Karrierfejlesztési Szövetség célja a nők foglalkoztatásának elősegítése a családi élet igényeinek egyensúlyban tartása mellett. Információval, tanácsadással, kutatással és képzéssel támogatja a nőket széles hazai és nemzetközi hálózaton keresztül, elismert szakértőkkel.

A The Business & Professional Women CR z.s., fő célja, hogy segítse a nőket mind az üzleti, mind a politikai és a társadalmi életben is, illetve a hálózatépítés, a mentorálás, az egész életen át tartó tanulás és a célzottan a nőkre fókuszáló projektek révén.

A Združenie podnikateliek a manažérok elsősorban oktatási és hálózatépítési céllal működik, miközben a nők oktatását, a nők digitális kompetenciáit a legjobb befektetésnek és a siker kulcsának tekintik.

Az MNKSz 2019 óta három, a Visegrádi Alap által támogatott projektben dolgozott együtt a BPW-vel. A legutóbbi visegrádi projektben "Nők, családok, karrier - A pandémia hatása a munka és a magánélet egyensúlyára a visegrádi országokban" (2021-2022), amelyet az MNKSZ koordinált, a BPW és az ABWM volt a partnerei, a CSBM pedig társult partnerként részt vett a projekt budapesti multiplikátor rendezvényén.

Családbarát Magyarország Központ - koordinátor:

A hazai és uniós projekteket is megvalósító nonprofit, közhasznú társaság a család- és népességpolitikai eszközök és családtámogatások kialakításával, a munka és a család összeegyeztetésének és összekapcsolásának biztosításával, a női jogok érvényesülésének figyelemmel kísérésével, valamint a nemzedékek közötti együttműködés erősítésével összefüggő célok megvalósításában is közreműködik. A fenti célok elérése érdekében hatásvizsgálatokat, adatgyűjtést, tényfeltáró, elemző, stratégiai és döntéselőkészítő tanulmányokat készít, szakmai tájékoztató fórumként honlapot működtet, időszakosan kiadványokat készít, illetve olyan szakmai továbbképzéseket, műhelyeket szervez, és kiemelt projekteket tervez és valósít meg, melyek nemzetközi egyezmények végrehajtásában is szerepet játszanak.

A Társaság rendszeresen végez kutatásokat, készít tanulmányokat, dolgoz ki tananyagokat és standardokat, oktatásokat, továbbképzéseket, akkreditált képzéseket tart, első sorban felnőttek és szakemberek részére.

Az érintett témák:

- Családi életet, gyermeknevelést támogató továbbképzések

- Idősügyi szakmai képzések

- Pályaorientációs képzés szülőknek

- Pénzügyi tudatosság és költségvetés program diákoknak és szülőknek

- Szakemberek és szülők kompetenciáinak erősítése, mentálhigiénés támogatás, illetve komplex, illetve téma- és célcsoport-specifikus képzések a kora gyermekkori intervenció területén

- Képzések a gyermekvédelmi jelzőrendszer tagjai számára

- Képzések a gyermekek napközbeni ellátásának területén

Partner szervezetek:

Magyar Női Karrierfejlesztési Szövetség:

A 2003-ban alapított, jelenleg 75 taggal rendelkező Magyar Női Karrierfejlesztési Szövetség (MNKSZ) azt a célt tűzte ki és azon dolgozik, hogy a női karrierfejlesztés igényét a nők szűkebb és tágabb környezetében felismertesse, megértesse és elfogadtassa – nőkkel és férfiakkal egyaránt. 

A nők karrieresélyeit információval, tanácsadással és képzéssel segítjük, hogy tudásukkal, tehetségükkel és sajátos női értékeikkel hozzájárulhassanak családjuk, a szervezetek és a társadalom sikeres működéséhez mind az üzleti, tudományos és non-profit szférában. 

Az MNKSZ közhasznú civilszervezet, amely tevékenysége során átvesz külföldi jó példákat, amelyeket meghonosításra érdemesnek ítél, és magyar példákat ismertet meg a világgal, az Európai Unióval és az ENSZ-szel kialakított kapcsolatrendszerén keresztül. 

2009-től első magyar „ENSZ-ECOSOC speciális konzultatív státusszal” rendelkező civilszervezetként részt vesz az ENSZ / ECOSOC munkájában. Ezzel is szeretnénk hozzájárulni, hogy hatékonyabbá váljanak az ENSZ és az európai kapcsolatok olyan globális ügyekben, mint a női esélyegyenlőség, a női jogok, a fenntarthatóság, a STEM és ICT, valamint a demográfiai kihívások területén.

Erősségünk a generációk összefogása, szakmai tagjaink önkéntes közreműködése és a jól kiépített stratégiai partnerségek. Think-thank típusú szervezetként azon kevés magyar civil szervezetek közé tartozunk, amelyek nemzetközi szinten is szinte napi szinten jelen vannak, és nemcsak civil hálózatokban, hanem tudományos együttműködésekben is.

Business & Professional Women CR z.s.

A BPW fő küldetése a nők gazdasági függetlenségének támogatása.

A BPW  tevékenyégei:

- oktatási projektek a pénzügyi ismeretek növeléséért, a BPW soft skill-tanfolyamokat tart, amelyeken megtanítja a nőket a befektetésekre és a digitális technológiák használatára;

- a BPW egész évben mentorálást valósít meg különböző célcsoportok számára;

- a legnagyobb projektje a 13 éve sikeres Egyenlő Bér Napja kampány és konferencia;

- a női vállalkozók számára a BPW létrehozta a női vállalkozók akadémiáját;

- A BPW hálózatépítő találkozókat szervez a nők kölcsönös támogatásának előmozdítása érdekében.

- A BPW az ENSZ Women's Empowerment Principles projektjének csehországi nagykövete.

- A BPW támogatja, hogy több nő kerüljön döntéshozó pozíciókba.

A BPW a Magyar Női Karrierfejlesztési Szövetség (koordinátor) partnere volt  a „Nők, családok, karrier – civil fórum a V4 szellemében”  2020-as és a „Nők, családok, karrier – a pandémia hatása a munka és a magánélet egyensúlyára a visegrádi országokban” 2021-2022 között megvalósított  visegrádi projektekben.

A szervezet több éves tapasztalattal rendelkezik a nőképzés terén.

Az Erasmus+ projektek részeként a BPW a múltban több olyan projektet hajtott végre, amelyek célja a digitális technológiákkal kapcsolatos ismeretek bővítése volt – ilyen például az Open Mobile Learning Platform projekt és a Nők a médiában. A BPW sok éves mentorálási tapasztalattal rendelkezik, ezek között gyakran felmerült az informatikai tudás bővítésének szükségessége.

Združenie podnikateliek a manažérok:

A 2001-ben alapított Üzletasszonyok és Női Menedzserek Szövetsége (ABWM) egy független szervezet, amely a nők szerepvállalására, a női vállalkozók támogatására, a vezetői pozíciókban lévő nők támogatására, a női induló vállalkozásokra / startupokra és a családi vállalkozásokra összpontosít. Az üzletasszonyok és menedzserek személyes és szakmai fejlődése érdekében az ABWM különféle, személyre szabott oktatási és hálózatépítési tevékenységeket kínál, amelyek üzleti tevékenységük támogatására, információk és jó gyakorlatok cseréjére, kapcsolatteremtésre és együttműködésre irányulnak Szlovákiában és külföldön.

Az ABWM már régóta kialakította az oktatási és hálózatépítési tevékenységét,, miközben az oktatást, pontosabban a nők digitális kompetenciáját tekintjük a legjobb befektetésnek és a siker kulcsának. Az egész életen át tartó tanulás, az önképzésen és irányított képzésen keresztül történő tudásátadás, a munka és a magánélet egyensúlya, a női karrier, a minőségi munkahelyteremtés, a befogadás és a sokszínűség, a jó külföldi gyakorlatok hasznosítása olyan készségek, amelyek szükségesek ahhoz, hogy a versenyképesség érdekében megbirkózzunk a munkaerőpiac igényeivel,. a globalizációval. Az oktatás területén az ABWM különféle szolgáltatásokat nyújtott női vállalkozók és/vagy női menedzserek számára. Jó gyakorlati példa a szlovák-osztrák határon átnyúló REGIONFEMME projektben való részvétel. A négy éves tevékenység során több tíz olyan oktatási tevékenységet végeztek, amelyek a soft skillek fejlesztésére irányultak. Az egyik kedvenc tevékenység volt az ún. Inspiráló vállalkozók üzleti látogatásai.

Az ABWM a következő projektekben vett részt:

- NŐK, CSALÁDOK, KARRIER – A pandémia hatása a munka és a magánélet egyensúlyára a visegrádi országokban, mint a Magyar Női Karrierfejlesztéi Szövetség koordinátor partnereként (2021-2022);

- REGIONFEMME –Women – Education – Entrepreneurship – szlovák osztrák projekt (2009 – 2013).

- KÜLÖNDÍJ az Eurochambers versenyen - A projekt a TOP 10 legjobb projekt közé került a Nemzetközi projektek kategóriában

- Családbarát munkáltatók és a nemek közötti egyenlőség