A tréning során a résztvevők megszerezhetik a munka és a magánélet megfelelő és hatékony menedzseléséhez szükséges ismereteket, kommunikációs, együttműködési, konfliktus és stressz kezelési készségeket; elsajátíthatják az időbeosztási és erőforrás gazdálkodási, önismereti, helyzetértékelési, munka hatékonyságnövelési, munkahelyi versenyhelyzet kezelési képességeket, a pozitív, kooperatív gondolkodás és megküzdő képesség attitűdjét; a generációk közötti együttműködés családi és közösségi lehetőségeit, a segítő kapcsolat mentálhigiénéjét és lehetséges formáit.

 

A képzési program négy témaköre:

1. Mentálhigiénés ismeretek és készségek:

•         Pozitív gondolkodás fejlesztése, a „tanult tehetetlenség” attitűd visszaszorítása. 

•         Önmotiváció, önismeret/önértékelés fejlesztése helyzetgyakorlatokban.

•         Az önmegvalósítás, a családban betöltött hasznosság érzete, értékelése, fejlesztése. Önbizalom, önértékelés erősítése.

•         A fáradtság kezelése, a pihenés, rekreációs kultúra fejlesztése, kiégés megelőzés. 

•         A családi, párkapcsolati mentálhigiéné fejlesztése, támogatása érzékenyen a családtípusokra, egyéni helyzetekre.

•         Szükségletek, a családi szükségletek kommunikációjának fejlesztése.

 

2. Kommunikációs hatékonyság fejlesztés, stressz- és konfliktuskezelés:

•         A stressz és konfliktus szerepe a magánéletben és a munkában. 

•         Pozitív gondolkodás, asszertív kommunikáció szemlélete és hatásai.

•         Relaxációs módszerek gyakorlatai.

•         Konfliktus lista/tipológia, stresszlista.

•         Saját, és külső elvárás. 

•         Döntési kiutak kommunikációja.

•         Magánélet/család és munkahelyi szerepek.

•         Magánélet, munka lehatárolás térben, időben, gondolati szinten helyzetgyakorlatok. 

•         Egyéni cselekvési terv a kommunikációs hatékonyság fejlesztésre, stressz- és konfliktuskezelésre.

 

3. Hatékony idő és erőforrás gazdálkodás:

•         Az időgazdálkodással, priorizálással kapcsolatos készségek fejlesztése: megalapozott döntések meghozatala, jelenlegi gyakorlat felmérése, leggyakoribb problémák azonosítása. 

•         A saját, családban végzett tevékenységek értékének megismerése. 

•         Képes lesz saját erőből időmenedzsment szokásainak feltárására, értékelésére: hol folyik el az idő? 

•         Ki tudja alakítani a védett időt saját maga számára. Megismeri a tervezést segítő eszközöket, megoldásokat, technikákat.

•         Összegyűjti az időgazdálkodással kapcsolatos jó gyakorlatokat.

 

4. Segítő kapcsolatok kialakításának támogatása

•         Segítő kapcsolat és kommunikáció a családban, a párkapcsolatban, a család szűkebb és tágabb környezetének tagjaival, a munkahely különböző szereplőivel. 

•         A támogató kapcsolati háló kialakítása, erősítése a pozitív gondolkodás és az önérvényesítés fejlesztésével. 

•         Döntések kommunikációja segítő helyzetben. 

•         Helyzetgyakorlatok az asszertív kommunikáció alkalmazására magánéleti, párkapcsolati, baráti, illetve munkahelyi hozott és ajánlott példákon keresztül. 

•         Stresszkezelő módszerek alkalmazása a munkahelyi versenyképesség érdekében.

 

Megszerezhető kompetenciák

A képzésben résztvevő kommunikációs ismerete, időgazdálkodási készsége, és önismerete is fejlődik: megismeri erősségeit, fejlesztendő készségeit, gondolkodási jellemzőit. Felismeri és megérti a nem asszertív szemléletből (hiányközpontú gondolkodás, tanult tehetetlenség) az asszertivitás eléréséhez vezető utat, ebben a saját szerepét, teendőit. Megérti és értékeli saját – és családja – helyzetét, rövid-, közép-, és távoli céljait. Átlátja, értékeli egyéni és családi értékeit, személyes és családi szükségleteit. A résztvevő személy megismeri a nyitott, asszertív viselkedéshez szükséges meglévő erősségeit, illetve fejlesztendő képességeit.

A képzés jellege

Felnőttképzési törvény hatálya alá eső támogatott egyéb képzés.

Felnőttképzők nyilvántartásában szereplő engedélyszám: E/2021/000103

A képzés formája

Csoportos, a Résztvevők személyes jelenlétét igénylő kontaktórás képzés. A képzés időtartama 20 tanóra, amely 2 alkalommal, napi 10 órában kerül lebonyolításra.

Részvételi díj

A képzés a Családbarát ország elnevezésű, EG-00140-003/2021 azonosítószámú hazai finanszírozású projekt keretében valósul meg, a projekt megvalósítási időszakában térítésmentes.

 

Érdeklődni lehet: kepzes@csalad.hu