SZAKEMBEREK, SZÜLŐK KOMPETENCIÁINAK ERŐSÍTÉSE, MENTÁLHIGIÉNÉS TÁMOGATÁS A KORA GYERMEKKORI INTERVENCIÓ TERÜLETÉN

A szakemberek számára szupervíziós és esetmegbeszélő csoportokat szervezünk, valamint szakemberek és szülők együttműködését támogató csoportokat indítunk.

A képzéseket országszerte elérhetők, megfelelő létszámú jelentkező esetén igény szerinti helyszínen is megszervezhetők.

1. ÁGAZATKÖZI SZUPERVÍZIÓS CSOPORT

Az ágazatközi szupervíziós csoport a gyermekeket ellátó különböző ágazatban dolgozó szakemberek együttműködését, egymás munkájának, a munkával kapcsolatos nehézségeknek, egy-egy szakmai döntés hátterének mélyebb megismerését támogató folyamat. A szakemberek számára kihívást jelentő helyzetek feldolgozása történik a szakmai személyiség fókuszba helyezésével. A reflektált tapasztalatok, a csoporttársak nézőpontjai segítik a résztvevőket, hogy differenciáltabban kezelhessék a helyzeteket, új perspektívát kapjanak, érzelmi viszonyulásaik, gondolkodási sémáik tisztázódjanak, és rejtett képességeik, tudásuk aktivizálódjon. A képzési alkalmakat a szakmai önismerettel, a gyermekúttal, a kommunikációs és konfliktushelyzetekkel, a rendszerszemlélettel, hálózatépítéssel kapcsolatos elméleti háttérismeretek egészítik ki, valamint kapcsolódó strukturált gyakorlatok, dramatikus és szerepjátékok teszik színessé. A szakemberek számára nyújtott ágazatközi szupervíziós csoportok munkája jelentős előrelépést jelenthet az interdiszciplináris szemlélet formálásában, az ahhoz szükséges attitűdök kialakításában.

A szupervízió 12 hónapon keresztül havi 1 alkalommal 4 × 45 perc időtartamban, tapasztalt, diplomás szupervízor vezetésével, 7-9 fős csoportokban valósul meg.

2. ÁGAZATKÖZI ESETMEGBESZÉLŐ CSOPORT

A jelen projektben megvalósuló ágazatközi esetmegbeszélés egy interdiszciplináris módszer. Célja, hogy közös szakmai nyelvet és egységes eljárásrendeket segítsen kialakítani, oldja a munkát nehezítő szakmaközi hierarchikus beidegződéseket. Az ágazatközi esetmegbeszélés újszerűsége abban rejlik, hogy nem csupán a különböző szakterületeken dolgozó szakemberek találkozását teszi lehetővé, hanem egy-egy eset kapcsán együttműködésre, közös gondolkodásra, tényleges problémafeltárásra és problémakezelésre kerül sor. Főbb témák: motiváció, szemlélet és attitűd, asszertivitás, ágazatközi szakmai szerepek, feladatok és kompetenciák, problémakezelés, konfliktuskezelés, rendszerszemlélet és rendszerelméleti megközelítés, hatalom és hierarchia, gyermekutak.

A továbbképzés 12 hónapon keresztül havi 1 alkalommal 4 × 45 perc időtartamban, 10–12 fős csoportokban valósul meg egy képzett és tapasztalt, diplomás szakember vezetésével.

3. SZÜLŐ-SZAKEMBER CSOPORT

A program abban támogatja a gyermeket és családját ellátó szakembereket, intézményeket, hogy az egyes ágazatok szereplői jobban ráláthassanak egymás munkájára, hatékonyabb együttműködés alakul ki közöttük. A továbbképzés célja, hogy ezzel kapcsolatos ismereteket nyújtson, valamint lehetőséget biztosítson a szakembereknek gyakorlati készségeik fejlesztéséhez. A továbbképzés specifikuma, hogy a különböző szakterületek szakemberei az érintett szülők és családtagjaik bevonásával vesznek részt benne.

A továbbképzés 12 hónapon keresztül havi 1 alkalommal 3 × 45 perc időtartamban, 8–12 fős csoportokban valósul meg. A foglalkozásokat egy képzett, az esetmegbeszélés műfajában és a családokkal való munkában egyaránt tapasztalt szakember vezeti.

4. SZÜLŐSÉG

Csoportfoglalkozás olyan szülőknek, akik szeretnének támpontokat kapni gyermekük nevelése során felmerülő kérdéseik megoldásában.

A csoportok 5 alkalmasak, 10-12 fő részvételével és 2 szakember vezetésével zajlanak.

5. GYÖNGYHALÁSZ

Csoportfoglalkozás célja, hogy segítséget, megerősítést nyújtson speciális helyzeteben lévő szülők számára. Olyan szülőknek szól a program, akik sérült, eltérő, megkésett fejlődésű gyermeket nevelnek.

A csoportok 5 alkalmasak, 10-12 fő résztvevővel, és gyógypedagógus, valamint családokkal való munkában tapasztalt szakemberpáros vezetésével zajlanak.

Tovább a meghirdetett képzésekhez >>>