SZAKEMBEREK, SZÜLŐK KOMPETENCIÁINAK ERŐSÍTÉSE, MENTÁLHIGIÉNÉS TÁMOGATÁS A KORA GYERMEKKORI INTERVENCIÓ TERÜLETÉN

A szakemberek számára szupervíziós és esetmegbeszélő csoportokat szervezünk, valamint szakemberek és szülők együttműködését támogató csoportokat indítunk.

ÁGAZATKÖZI SZUPERVÍZIÓS CSOPORT

Ágazatközi szupervíziós csoport a kora gyermekkori intervencióban dolgozó szakemberek számára

ÁGAZATKÖZI ESETMEGBESZÉLŐ CSOPORT

Ágazatközi esetmegbeszélő csoport a kora gyermekkori intervencióban dolgozó szakemberek számára

SZÜLŐ–SZAKEMBER CSOPORT

Szülők és szakemberek együttműködését támogató ágazatközi esetmegbeszélő csoport

Kiknek ajánljuk?

A kora gyermekkori intervenció területén, az érintett ágazatokban (egészségügyi, köznevelési, szociális) dolgozó szakemberek számára, szülő–szakember csoportok esetén szülők számára is ajánljuk.

A továbbképzéseket sikeresen teljesítők pontértéket/tanúsítványt szerezhetnek, amit saját ágazati továbbképzési rendszerükben elismertethetnek.

Tovább a meghirdetett képzésekhez >>>

KOMPLEX KÉPZÉSEK A KORA GYERMEKKORI INTERVENCIÓ TERÜLETÉN

Céljuk és feladatuk a kora gyermekkori intervencióval kapcsolatos egységes, átfogó ismeretek és gyakorlati tudás átadása, továbbá az ágazatközi együttműködések kialakítása valamennyi érintett ágazat (egészségügy, köznevelés, szociális ágazat) szakemberei számára.

TIPIKUS ÉS ELTÉRŐ FEJLŐDÉS

A tipikus fejlődés jellemzői, az eltérő fejlődésmenet figyelemfelkeltő jelei a korai életkorban

GYERMEKÚT

Gyermekút a kora gyermekkori intervenciós ellátórendszerben

Kiknek ajánljuk?

A kora gyermekkori intervenciós ellátórendszerben dolgozó egészségügyi, köznevelési, valamint gyermekvédelmi, gyermekjóléti és szociális területről érkező szakemberek számára.

A továbbképzéseket sikeresen teljesítők pontértéket/tanúsítványt szerezhetnek, amit saját ágazati továbbképzési rendszerükben elismertethetnek.

Tovább a meghirdetett képzésekhez >>>

TÉMA- ÉS CÉLCSOPORT-SPECIFIKUS KÉPZÉSEK A KORA GYERMEKKORI INTERVENCIÓ TERÜLETÉN

Céljuk egy szűkebb vagy egy speciális szakterület (pl. állapotmegismerés, diagnosztika, pedagógiai tanácsadás) megismertetése, illetve a résztvevők egy meghatározott körének szóló ismeretek átadása.

MEGFIGYELÉS ÉS ÁLLAPOTMEGISMERÉS

Megfigyelés és állapotmegismerés kora gyermekkorban (Felkészítés a fejlődési zavarok korai azonosítására)

Kiknek ajánljuk?

Elsősorban pedagógiai szakszolgálati tevékenységet végző intézményekben dolgozó gyógypedagógus, pszichológus, konduktor, gyógytornász szakemberek számára.

SZÜLŐ-GYERMEK KAPCSOLATI DIAGNOSZTIKA

A pszichodiagnosztika eszköztára a kora gyermekkori intervenció tervezésében a szülő–gyermek kapcsolat támogatására

Kiknek ajánljuk?

Elsősorban pedagógiai szakszolgálati tevékenységet végző intézményekben dolgozó, a kora gyermekkori intervencióban résztvevő, illetve azok érintettjeivel kapcsolatban álló pszichológus szakemberek számára.

GYÓGYPEDAGÓGIAI TANÁCSADÁS, KORAI FEJLESZTÉS

A kora gyermekkori családközpontú tanácsadás és intervenció interdiszciplináris megközelítésben

Kiknek ajánljuk?

Elsősorban pedagógiai szakszolgálati tevékenységet végző intézményekben dolgozó szakemberek számára, valamint az egészségügyben és a szociális ágazatban dolgozó érdeklődő szakemberek részére.

PEDAGÓGIAI TANÁCSADÁS

A pedagógiai tanácsadás szerepe a kora gyermekkori intervencióban

Kiknek ajánljuk?

Bölcsődékben, mini bölcsődékben, munkahelyi bölcsődékben, családi bölcsődékben és óvodákban dolgozó kisgyermeknevelő, illetve óvodapedagógus szakemberek számára.

HAZAI FEJLESZTÉSŰ GYERMEKFEJLŐDÉSI KÉRDŐÍV KISGYERMEKNEVELŐKNEK (0–3 ÉV), ÓVODAPEDAGÓGUSOKNAK (3–7 ÉV)

Kiknek ajánljuk?

Bölcsődében/óvodákban dolgozó kisgyermeknevelő, illetve óvodapedagógus szakemberek számára.

FELKÉSZÍTÉS A SZENZOROS FELDOLGOZÁS RENDELLENESSÉGEINEK SZŰRÉSÉRE

Kiknek ajánljuk?

A pedagógiai szakszolgálatokban dolgozó pszichológus, gyógypedagógus, konduktor és gyógytornász szakemberek, valamint egészségpszichológusok és védőnők számára.

FELKÉSZÍTÉS AZ INTEGRATÍV SZEMLÉLETŰ ISKOLÁBA LÉPÉSI VIZSGÁLATOK VÉGZÉSÉRE

Kiknek ajánljuk?

Pedagógiai szakszolgálatok nevelési tanácsadási és szakértői bizottsági feladatokat ellátó pszichológus, gyógypedagógus szakemberei részére.

FELISMERÉS ÉS TÁMOGATÁS

Felismerés és támogatás – A kora gyermekkori intervencióról

Kiknek ajánljuk?

Felsőfokú alapvégzettséggel (BSc, MSc), nem rendelkező, a kora gyermekkori intervencióban részt vevő, illetve annak érintettjeivel kapcsolatban álló szakemberek számára, többek között: bölcsődei szakgondozók, csecsemő- és kisgyermekgondozók, bölcsődei dajkák, bölcsődei szolgáltatást nyújtó szakemberek, gyógypedagógiai asszisztensek, pedagógiai asszisztensek, gyógypedagógiai segítő munkatársak, gyermekotthoni asszisztensek, szociális asszisztensek, gondozók, gyermekfelügyelők, ápolók.

AZ AUTIZMUSSPEKTRUM-ZAVAR DIAGNOSZTIKÁJA (ADI-R)

AZ AUTIZMUSSPEKTRUM-ZAVAR DIAGNOSZTIKÁJA (ADOS)

Kiknek ajánljuk?

A korai diagnosztika területén dolgozó ágazati (elsősorban a köznevelés és az egészségügy területén dolgozó) szakembereknek számára.

Tovább a meghirdetett képzésekhez >>>


KÉPZÉSEK A GYERMEKVÉDELMI JELZŐRENDSZER TAGJAI SZÁMÁRA

GYERMEKVÉDELMI JEZŐRENDSZERI TAGOK TOVÁBBKÉPZÉSE

A gyermekvédelmi jelzőrendszeri tagok együttműködésének elősegítése a kapcsolati erőszak és az emberkereskedelem okozta ártalmak azonosítása és kezelése érdekében

A minősített szociális továbbképzés célja a kapcsolati erőszak és bántalmazás, az emberkereskedelem hatékonyabb felismerése, az ismeretbővítés, az információcsere, együttműködés és felelősségvállalás fejlesztése. Gyakorlatorientált, esetközpontú képzés, mely a jelzőrendszer kompetencia szintű együttműködésének elősegítését célozza.

Kiknek ajánljuk?

A gyermekvédelmi jelzőrendszer 1997. évi XXXI. gyermekvédelmi törvény 17. §-ában felsorolt összes tagjának ajánljuk, többek között védőnőknek, háziorvosoknak, házi gyermekorvosoknak, személyes gondoskodást nyújtó szolgáltatóknak, családsegítőknek és gondozóknak, esetmenedzsereknek, jelzőrendszeri felelősöknek, gyámhivatali ügyinézőknek, rendőröknek, bíróknak, ügyészeknek, gyermekjogi képviselőknek, gyermek- és ifjúságvédelmi felelősöknek, pártfogóknak, alapítványok és egyházak munkatársainak.

Tovább a meghirdetett képzésekhez >>>


CSALÁDI ÉLETET, GYERMEKNEVELÉST TÁMOGATÓ TOVÁBBKÉPZÉSEK

CSALÁDI ÉLETRE ÉS KAPCSOLATI KULTÚRÁRA NEVELÉS

Az akkreditált pedagógus-továbbképzés célja a gyermekek nevelésében (az óvodától az egyetemig bezárólag) résztvevő pedagógusok és a nevelési, segítő, támogató feladatot ellátó egyéb szakemberek kompetenciafejlesztése a társas kapcsolat és kommunikáció, valamint a családi életre nevelés terén.

Kiknek ajánljuk?

Pedagógusoknak, oktatási és nevelési intézményekben dolgozó védőnőknek, iskolai szociális munkásoknak, mentálhigiénés segítőknek és a további munkakörben dolgozóknak: pl. kollégiumi nevelő, pszichológus, intézményvezető, intézményvezető-helyettes, gyermekvédelmi felelős, munkaközösség vezető, osztályfőnök, szabadidő-szervező, gyakorlóiskolai vezető tanár, óvodai szakvezető.

SZOPTATÁSSAL KAPCSOLATOS ISMERETEK BŐVÍTÉSE

Az egészségügyi szakdolgozók továbbképzésének szabályairól szóló 63/2011. (XI. 29.) NEFMI rendelet szerinti szabadon választható elméleti továbbképzés célja, hogy a védőnők szoptatással kapcsolatos ismeretei bővüljenek, a jelenleginél nagyobb tudással rendelkezzenek a szoptatástámogatás terén, bővüljön az elméleti és gyakorlati tudásuk.

Kiknek ajánljuk?

Kórházi és területi védőnőknek.

Tovább a meghirdetett képzésekhez >>>


IDŐSÜGYI SZAKMAI KÉPZÉSEK

IDŐSÜGYI REFERENS

(felnőttképzési törvény hatálya alá tartozó támogatott egyéb szakmai képzés)

Nyilvántartásba vételi száma: E-001720/2017/B001

A szakmai képzés célja, hogy a résztvevő képessé váljon az idősügyi referens munkakör betöltésére. Képes legyen aktívan hozzájárulni a helyi aktív idősödést segítő programok előkészítéséhez, szervezéséhez és lebonyolításához. Fel tudja ismerni az időskori életkori sajátosságokból adódó speciális szükségleteket. El tudjon igazodni a programok jogi környezetében, jogkövető módon részt tudjon venni az idősügyi programok előkészítésében, kivitelezésében. Képes legyen hatékonyan együttműködni a települési önkormányzat illetékes szakembereivel, valamint azokkal a helyi civil szerveződésekkel, melyek az aktív idősödés feladataiban szerepet vállalnak.

Kiknek ajánljuk?

Minden olyan személynek, aki legalább érettségi végzettséggel rendelkezik és idősügyi referens szakmai végzettséget szeretne szerezni.

Tovább a meghirdetett képzésekhez >>>


KÉPZÉSEK A GYERMEKEK NAPKÖZBENI ELLÁTÁSÁNAK TERÜLETÉN

BÖLCSŐDÉBEN, MINI BÖLCSŐDÉBEN INTÉZMÉNYVEZETŐI KÉPZÉS

(felnőttképzési törvény hatálya alá tartozó támogatott egyéb képzés)

Nyilvántartásba vételi száma: E-001720/2017/D003

A felnőttképzés célja, hogy az intézményvezetőket felkészítse a minősítő vizsgával, minősítési eljárással kapcsolatos speciális vezetői feladatok ellátására.

Kiknek ajánljuk?

Intézményvezetők, bölcsődevezetők, helyettesek, szakmai vezetők számára.

Tovább a meghirdetett képzésekhez >>>

BÖLCSŐDEI DAJKA TANFOLYAM

A bölcsődei dajka tanfolyam célja olyan kisgyermekellátást segítő munkatárs képzése, akinek alapvető feladata a környezet rendjének, tisztaságának megteremtése, a kisgyermeknevelő zavartalan munkavégzéséhez szükséges tárgyi feltételek előkészítése, emellett képes a kisgyermeknevelő iránymutatásával szükség szerint közreműködni a gyermekek felügyeletében, gondozásában.

Kiknek ajánljuk?

Azon személyeknek, akik bölcsődei dajka munkakör betöltésére jogosító képesítést szeretnének szerezni és aktív munkaviszonyuk van bölcsődében vagy mini bölcsődében.

BÖLCSŐDEI SZOLGÁLTATÁST NYÚJTÓ SZEMÉLY RÉSZÉRE SZERVEZETT TANFOLYAM

A tanfolyam célja a résztvevőket arra felkészíteni, hogy a munkahelyi bölcsődében, családi bölcsődében a gyermekek számára megfelelő nappali felügyeletet, nevelést, gondozást, étkeztetést és foglalkoztatást tudjanak biztosítani.

Kiknek ajánljuk?

A munkahelyi bölcsődében, családi bölcsődében nevelési-gondozási feladatokat ellátni kívánó személyek számára, akik megfelelnek a jogszabályban meghatározott feladatellátási feltételeknek.

KIEGÉSZÍTŐ KÉPZÉS A BÖLCSŐDEI SZOLGÁLTATÁST NYÚJTÓ SZEMÉLY RÉSZÉRE

A tanfolyam ráképzést nyújt azon személyek részére, akik a szolgáltatói feladatokra az új képzési rendelet hatályba lépése előtt az ESzCsM rendeletben meghatározott tanfolyamot eredményesen elvégezték. A képzés célja, hogy felkészítse a szolgáltatást nyújtó személyeket, illetve a koordinátorokat az új képzési rendeletben meghatározott elvárásoknak.

Kiknek ajánljuk?

A munkahelyi bölcsődében, családi bölcsődében nevelési-gondozási feladatokat ellátó szolgáltatást nyújtó személyeknek, valamint koordinátoroknak, akik az ESzCsM rendeletben meghatározott tanfolyamot korábban eredményesen elvégezték.

NAPKÖZBENI GYERMEKFELÜGYELET SZOLGÁLTATÁST NYÚJTÓ SZEMÉLY RÉSZÉRE SZERVEZETT TANFOLYAM

A napközbeni gyermekfelügyelet szolgáltatást biztosító személyek részére szervezett tanfolyam célja a résztvevők felkészítése a családban nevelkedő gyermekek – a tanév végéig szóló – megfelelő nappali felügyeletének, nevelésének, gondozásának, foglalkoztatásának és étkeztetésének életkori sajátosságokhoz igazodó, balesetmentes biztosítására.

Kiknek ajánljuk?

A napközbeni gyermekfelügyelet szolgáltatásban nevelési-gondozási feladatokat ellátni kívánó személyeknek.

KIEGÉSZÍTŐ KÉPZÉS A NAPKÖZBENI GYERMEKFELÜGYELET SZOLGÁLTATÁST NYÚJTÓ SZEMÉLY RÉSZÉRE

A képzés ráképzést nyújt azon személyek számára, akik a szolgáltatói feladatokra az új képzési rendelet hatályba lépése előtt az ESzCsM rendeletben meghatározott tanfolyamot eredményesen elvégezték. A képzés célja, hogy felkészítse a szolgáltatást nyújtó személyeket, illetve a koordinátorokat az új képzési rendeletben meghatározott elvárásoknak.

Kiknek ajánljuk?

A napközbeni gyermekfelügyeletben nevelési-gondozási feladatokat ellátó szolgáltatást nyújtó személyeknek, valamint koordinátoroknak, akik az ESzCsM rendeletben meghatározott tanfolyamot korábban eredményesen elvégezték.

Tovább a meghirdetett képzésekhez >>>