A család az egység, a fejlesztés nem feltétlenül a gyermekre irányul. Ez az alapja a kora kisgyermekkori intervenciónak – mondta a pedagógusoknak tartott előadásában Kereki Judit, a Családbarát Ország Nonprofit Kft. keretein belül futó kora kisgyermekkori intervenció ágazatközi fejlesztése projekt vezetője.

Fontos a család erősítése

A kisgyermekkori intervenció az összes szolgáltatást magába foglalja, amely körbe veszi a gyermeket a fogantatástól az iskolába kerülésig – ismertette a szakember. A gyermek fejlesztése, a család megerősítése és a társadalmi integráció a cél. Ahhoz, hogy a gyermek megfelelő segítséget kapjon, az első feladat a felismerés, ezt követi a szűrés szakasza, a probléma azonosítása, a diagnosztizálás, a szakemberek komplex véleménye, és a komplett ellátás megvalósítása. A célcsoport a születési rendellenességgel, a pszichésen sérült, a szociálisan hátrányos helyzetű, illetve a kiemelten tehetséges gyermek. Azt is jelezte ugyanakkor, hogy vannak megoldásra váró feladatok, de erre szolgál az egységes gyermekút kialakítása.

Kalauz és képzés a segítésért

A kora kisgyermekkori intervenció ágazatközi fejlesztése a projekt célja, az, hogy rendszeresítse a betegutat, kidolgozzon egy működő szabályozottságot. Már létezik egy úgynevezett Kliensút Kalauz, a projektben ez megújul Gyermekút néven. Ebben a szülő, a pedagógus, az orvos, a szociális munkás is tájékoztatást kap arról, mi a dolga, ha észlel egy problémát, tünetet. Azért, hogy az ágazatközi együttműködés létrejöjjön, és egységes szemlélettel, tudással rendelkezzenek a szakemberek, 10 ezer pedagógus, orvos, védőnő számára szerveznek ingyenes, akkreditált képzést. Így mindenki megismerheti az ellátórendszert, és azt, kinek mi a feladata. Lesznek vegyes szakmai csoportok is, ezekben eset megbeszéléseket tartanak majd, a szülők bevonásával. A tervek szerint honlap is készül a gyermekutakról, itt az összes intézményi lista és kontaktok elérhetősége is megtalálható lesz. Megjegyezte: kutatások igazolják, milyen erős ellátásbeli különbségek vannak az ország különböző területein. A projekt keretében 100 településre visznek ki szolgáltatást, mozgó ellátást, hogy enyhüljön ez a probléma. Új, egységes, 0-2 éves korra, és 3-6 éves korra vonatkozó szűrési rendszer kialakítása kezdődik, mely az iskolaérettségi vizsgálattal is kompatibilis lesz. Hozzátette: jogszabályváltoztatást is javasolnak majd a projekten dolgozók azért, hogy a kitalált és bevált módszerek folytatódjanak.

Fontos a korai felismerés

Kereki Judit felhívta a figyelmet arra, mennyire elengedhetetlen a mielőbbi felismerés. A korai életszakaszban az agy fejlődése, a környezet nagyon fontos tényező. Kiemelt jelentőségű, hogy ha egy gyermeknek segítségre van szüksége, az minél előbb történjen meg. Kutatás igazolja, hogy ha 0 évesen kezdik meg a gyermek fejlesztését, 10-szeres az esélye a pozitív kimenetnek ahhoz képest, mintha 1 évesen kapna segítséget először. Az is lényeges, milyen súlyú az eltérés, mennyi ideig kapja a fejlesztést, és bent van-e a szülő a fejlesztő foglalkozásokon.

(fotó: Shutterstock)