A KÉPZÉS CÉLJA

A képzés célja a gyermekek nevelésében résztvevő pedagógusok és a nevelési, segítő, támogató feladatot ellátó egyéb szakemberek kompetenciafejlesztése a társas kapcsolat és kommunikáció, valamint a családi életre nevelés terén, továbbá az elsajátított tudásanyag, gondolkodásmód, attitűd mindennapi tevékenységekbe történő integrálása. Segítséget nyújt a programban résztvevőknek a tanulók önfejlesztő tevékenységének megerősítésében, személyiségfejlesztésében.

A KÉPZÉS JELLEGE

Akkreditált pedagógus továbbképzés (Engedélyszám: 752/10/2020)

Szociális minősített választható továbbképzés (Engedély száma: E-05-003/2021)

A KÉPZÉS CÉLCSOPORTJA

Pedagógus szakterületen

Pedagógusok (tanítók, általános és középiskolai tanárok), szociálpedagógusok, óvodapedagógusok, gyógypedagógusok, fejlesztő pedagógusok, hitoktatók, (oktatási és nevelési intézményekben dolgozó) védőnők, (oktatási, nevelési és gyermekvédelmi intézményekben dolgozó) iskolai szociális munkások, óvodai és iskolai szociális segítők, mentálhigiénés segítők

A képzés óraszámát a köznevelési törvény hatálya alá eső köznevelési intézményben pedagógus munkakörben foglalkoztatottak tudják a teljesítendő továbbképzési kötelezettségük keretei között elszámolni.

A képzés a szakképző intézményben dolgozó oktatók és a többcélú szakképző intézményben köznevelési alapfeladat-ellátásra pedagógus munkakörben foglalkoztatottak számára előírt szakképzési oktatói továbbképzés teljesítésébe nem számítható be. A szakképzési törvény hatálya alá tartozó oktatóknak a szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. törvény végrehajtási rendelete 12/2020. (II.7.) Korm. rendelet szerint szükséges a továbbképzési kötelezettségüknek eleget tenni az IKK Innovatív Képzéstámogató Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság útján szervezett továbbképzések keretében.

Szociális szakterületen

Felsőfokú végzettséggel rendelkezők. Elsősorban: szociálpedagógus, szociális munkás, védőnő, mentálhigiénés segítő, pszichológus, óvodai és iskolai szociális segítők.

A KÉPZÉS FORMÁJA

40 órás, online kontakt, csoportos képzés, amely 2x2 napban, napi 10 tanórában valósul meg. 

FŐBB TEMATIKAI EGYSÉGEK

  1. Társas kapcsolatok, kommunikáció és konfliktuskezelés
  2. Önismeret és érzelmi intelligencia
  3. Jellem és értékrend
  4. A család működése
  5. Változások és veszteségek kezelése
  6. Nemiség, párkapcsolat, szexualitás
  7. Veszélyek és devianciák
  8. CSÉN módszertan

Szerezhető továbbképzési pontérték/óraszám: 

20 pont – szociális szakterületen 

40 óra – pedagógus szakterületen

RÉSZVÉTELI DÍJ

A képzés a Családbarát ország elnevezésű, EG-00140-003/2021 azonosítószámú hazai finanszírozású projekt keretében valósul meg, a projekt megvalósítási időszakában térítésmentes.

JELENTKEZÉS

Regisztrálni és a képzésre jelentkezni a következő linken lehet: https://kepzesek.csaladbaratorszag.hu

A csoportokat 2023. évben is folyamatosan indítjuk.

Érdeklődés: kepzes@csalad.hu