A képzés célja

A képzés célja a gyermekek nevelésében résztvevő pedagógusok és a nevelési, segítő, támogató feladatot ellátó egyéb szakemberek kompetenciafejlesztése a társas kapcsolat és kommunikáció, valamint a családi életre nevelés terén. További cél az elsajátított tudásanyag, gondolkodásmód, attitűd mindennapi tevékenységekbe történő integrálása.

A képzés jellege

Minősített szociális választható továbbképzés (Engedélyszám: T-05-008/2020)

A képzés célcsoportja

Szociálpedagógusok, szociális munkások, pszichológusok, mentálhigiénés segítők, védőnők, óvodai és iskolai szociális segítők

A jelentkezés feltétele

Felsőfokú végzettség, elsősorban: szociálpedagógus, szociális munkás, védőnő, mentálhigiénés segítő, pszichológus

A képzés formája

40 órás csoportos képzés, amely személyes, jelenléti képzésként jellemzően 2x2 napban, napi 10 tanórában valósul meg 16-22 fős csoportokban.

Főbb tematikai egységek

1.    Társas kapcsolatok, kommunikáció és konfliktuskezelés

2.    Önismeret és érzelmi intelligencia

3.    Jellem és értékrend

4.    A család működése

5.    Változások és veszteségek kezelése

6.    Nemiség, párkapcsolat, szexualitás

7.    Veszélyek és devianciák

8.    CSÉN módszertan

Az ismeretek számonkérésének módja

  • folyamatközi ellenőrző írásbeli teszt
  • záró dolgozat

A képzés elvégzését igazoló dokumentum megnevezése

Igazolás (40 pont)

Részvételi díj

A képzés a Családbarát ország elnevezésű, EG-00140-003/2021 azonosítószámú hazai finanszírozású projekt keretében valósul meg, a projekt megvalósítási időszakában térítésmentes.

Jelentkezés

Regisztrálni és a képzésre jelentkezni az alábbi linken lehet: https://kepzesek.csaladbaratorszag.hu 

Jelentkezés előtt olvassa el az online felhasználói segédletet.

A csoportokat 2022. év végéig folyamatosan indítjuk.

Érdeklődni lehet: kepzes@csalad.hu