Mit jelent az atipikus foglalkoztatás és hogyan segíti elő a családbarát közgondolkodás erősödését? Ez a központi kérdése a Családbarát Ország Nonprofit Kft. által kidolgozott szakmai ajánlásoknak is, melyek célja, hogy elősegítsék a családbarát szemlélet erősödését a munkaerőpiaci szereplők körében.

A fenti kérdés első felére a lényegre törő válasz az, hogy az atipikus foglalkoztatás azon foglalkoztatási formákat jelenti, melyek eltérnek a hagyományos (heti 40 órás, határozatlan idejű alkalmazotti, meghatározott munkahelyen végzett) munkaviszonytól. Ezeket kötetlenebb mivoltuk miatt családbarát rendszerként szokták számon tartani, melyek bevezetése révén nőhet a dolgozók elégedettsége és lojalitásuk a cég iránt. Ezeket a foglalkoztatási formákat hazánkban egyelőre kevésbé alkalmazzák, minimális mértékű elterjedésüket is inkább a gazdasági válságnak köszönhetjük, amikor az elbocsátások alternatívájaként mutatkoztak. A válság enyhülését követően ismét csökkenő tendencia mutatkozott: 2013-tól az atipikus foglalkoztatási arány 6,4%-ról 4,8%-ra csökkent.

„A hazai munkaerőpiac konzervatívnak mondható abban a tekintetben, hogy a foglalkoztatottak többsége úgynevezett tipikus foglalkoztatási rend szerint dolgozik – fix munkaidőkeretek között és adott helyhez kötötten. Ugyanakkor nemzetközi példák és jó gyakorlatok, valamint a szakterületet érintő hazai kutatások is azt bizonyítják, hogy atipikus módon, rugalmas munkaszervezési eszközökkel egyrészt nagyobb munkahatékonyság érhető el, másrészt a munkavállalók a munka és magánélet összehangolását sokkal jobban, a családjuk számára is kedvezőbben tudják megoldani” – fogalmazott Dr. Wernigg Róbert, a Családbarát ország kiemelt projekt megbízott szakmai vezetője.

A szakmai anyag szerint ahhoz, hogy a magyar munkaerőpiac minden szegmense családbarát módon működjön, az egyik szükséges (de nem feltétlenül elégséges) feltétel az atipikus foglalkoztatási formák minél szélesebb körű elterjedése. Az atipikus foglalkoztatás elterjedésének egyrészt jogszabályi, másrészt humán erőforrásgazdálkodási, munkaszervezési feltételei vannak. A hazai jogszabályi környezet a legtöbb szektor esetében rendelkezik a szükséges keretekkel, elvileg lehetővé tesz atipikus foglalkoztatási formában történő alkalmazást. Ugyanakkor ezzel nagyon sok esetben sem a munkaadók, sem a munkavállalók nincsenek tisztában, illetve a jogszabályi környezetet nem tudják hatékonyan a mindennapokba átültetni.

Az atipikus foglalkoztatás terjedése növelheti a gyermekvállalási kedvet

Az atipikus foglalkoztatás különösen előnyös lehet a kisgyermekes édesanyák számára, hiszen a gyermekvállalás ellen az egyik leggyakrabban felhozott érv az édesanyák munkaerőpiacról való kiesésétől, és az ezzel járó anyagi veszteségtől való félelem. Tény, hogy az atipikus, rugalmas foglalkoztatás terjedése erre a problémára gyógyír lehet, így növelheti a gyermekvállalási kedvet.