A jelenleg hatályos hazai jogszabályok szerint egy gyermek elkövetheti a „tiltott prostitúciót”, ami azt jelenti, hogy akár börtönbe is kerülhet prostitúció miatt. Ez azonban ellentétes az ENSZ Gyermekjogi Egyezménnyel és az Európai Unió gyermekekre vonatkozó rendelkezéseivel. A nemzetközi jog a gyermekprostitúciót nem tekinti önkéntes tevékenységnek, hanem a prostitúcióra kényszerített kiskorút szexuális kizsákmányolás vagy szexuális zaklatás áldozatának tartja – írja a Kapcsolj egyből! cikke.

Prostitúció miatt a gyermekek nem válnak büntethetővé!

Az ombudsman egy 2011-es jelentésében már felhívta a figyelmet a magyarországi gyermekprostitúció problémájára, és arra is, hogy a jelenlegi törvények mellett sérülhet a gyermekek védelemhez és gondoskodáshoz való alapvető joga. Az alapjogi biztos 2018-as jelentésében újabb javaslatot fogalmazott meg a jogalkotó számára, amelyben a prostitúció nemzetközi gyermekjogi szabályokkal való összhangjának megteremtését és a kiskorúak teljes körű dekriminalizációját, vagyis a szabálysértési törvény olyan fokú módosítását javasolta, amelynek alapján prostitúció miatt a gyermekek semmilyen körülmények között nem válnak büntethetővé.

Az idén februárban benyújtott kormányjavaslat szerint várhatóan júliustól nem lesz büntethető a szexuális szolgáltatásra felajánlkozás tilalmának megszegése miatt az a fiatal, aki a cselekmény elkövetésekor nem töltötte be a 18. életévét. A felajánlkozás fogalmát a szervezett bűnözés elleni törvény szabályozza. E jogszabály értelmében a szexuális szolgáltatásra felajánlkozás „a prostituáltnak közterületen vagy nyilvános helyen máshoz címzett, a szexuális szolgáltatás nyújtására irányuló szóbeli felhívása (aktív felajánlkozás), a prostituáltnak a szexuális szolgáltatásra irányuló ráutaló magatartása (passzív felajánlkozás), illetve a szexuális szolgáltatást igénybe venni kívánó felhívásának elfogadása.” A kormányjavaslat szerint azonban továbbra is büntethető marad az a kiskorú, aki magánterületen, illetve nem szóban – hanem például a világhálón – ajánlja magát szexuális szolgáltatásra.

A törvényjavaslat alapvető célja a fiatalkorú személyek megóvása a szexuális kizsákmányolással szemben. A módosítással egyértelműbbé válik, hogy a 18. életévüket be nem töltött, szexuális szolgáltatás nyújtására felajánlkozó személyek nem bűnelkövetők, hanem az emberkereskedelem és a prostitúció, és az ahhoz kapcsolódó jelenségek áldozatai.

A legfontosabb: az áldozatok védelme

A törvénymódosítási javaslat alapján az áldozattá vált gyermek speciális ellátási szükségletűnek minősül majd. A speciális szükségletet az elhelyezésétől számított 60 napig – gyermekvédelmi szakértői bizottsági vélemény, és az erre alapozott gyámhatósági döntés hiányában – a rendőrség döntése fogja igazolni. A gyermeket a rendőrség azonnal biztonságos, védett gondozási helyre, speciális gyermekotthonba helyezi el.

A módosítás új fogalmat is bevezet, ami az általános védelmi intézkedés, melynek során a 18 év alatti személyt a gyermekvédelmi törvény alapján – az ideiglenes hatályú elhelyezés szabályai szerint – speciális gyermekotthonban helyezi el a rendőrség, illetve a már korábban ideiglenes hatállyal elhelyezett vagy nevelésbe vett gyermeket speciális gyermekotthonba szállítja annak érdekében, hogy a gyermeket megvédje a testi, szellemi és erkölcsi fejlődést akadályozó szexuális kizsákmányolástól – olvasható a törvényjavaslat indoklásában.

Fentiek mellett a kormány törvénymódosítási javaslata a gyermekek védelmét a jogszabályokban olyan módon is hangsúlyosabbá teszi, hogy megemeli a kiskorúakat érintő prostitúció elősegítésére vonatkozó bűncselekmények, és a gyermekprostitúció kihasználásának büntetési tételeit.