1. Egy lakáscélú jelzáloghitelnek két ingatlan fedezete van. Az egyik az a ház, amelynek a vásárlására fel lett véve a hitel (azaz amiben a család lakik), a másik a nagyszülők lakása, amelyet a bank kért pótfedezetként. Ebben az esetben mindkét ingatlanra teljesülnie kell-e a "minimum 50 %-os tulajdonrész" előírásnak?

Ha a szerződésnek több jelzálog fedezete, pontosabban biztosítéka van, akkor a tulajdoni előírásnak mindegyikre nézve fenn kell állnia, ugyanis a rendelet szempontjából elsődleges jelentősége a jelzáloggal terhelt lakóingatlannak, és nem a hitelcél szerinti ingatlannak van (hiszen a korábbi szerződések esetén a szabadfelhasználású jelzáloghitel szerződések is jogosítanak a támogatásra, csak a későbbi szerződéseknél lett szigorúbb, hogy lakáscélú is kell legyen a jelzáloghitel szerződés).

2. Ha két tulajdonosa van az ingatlannak, de csak az egyik fél vette fel a jelzáloghitelt, akkor a másik tulajdonosnak is szükséges kérelmeznie (megjelenni a kérelem előterjesztésekor) az elengedést?

Ha az adósnak a házas- vagy élettársa, akkor együttesen kell kérelmezniük. Ha nem házas- vagy élettárs harmadik személy a társtulajdonos, neki nem kell kérelmeznie a támogatást. A személyes megjelenés azonban nem szükséges, csak a kérelem kitöltése, aláírása, és meghatalmazás adása a másik fél részére.

3. A jelzáloghitel-csökkentés igényléséhez a gyermek születése előtt szükséges megkötni a lakáscélú jelzáloghitelt?

A támogatás már megszületett gyermekre tekintettel történő igénylés esetén a gyermek születésének időpontjában fennálló, fel nem mondott lakáscélú jelzáloghitel-szerződés esetén igényelhető.

4. Az ügyfél előző kapcsolatából van gyermeke (nem voltak egyébként házasok) és a mostani párjával házas, gyermeket várnak. Van lehetőség, hogy figyelembe vegyék az első gyermeket is, ha a saját háztartásukban nevelik a gyermeket? Szükséges az ügyfélnek igazolás az első gyermekkel kapcsolatban?

Igen. A gyermekszám számításánál a következő szempontokat kell figyelembe venni:

a) gyermeknek – a (7) bekezdésben foglalt kivétellel – az igénylővel közös háztartásban élő gyermek, a halva született gyermek, továbbá az élve született és időközben elhalálozott gyermek minősül,

c) a más személy által igényelt támogatásnál már számításba vett gyermek az igénylő támogatásánál nem vehető figyelembe, és

d) házastársak, illetve élettársak együttes igénylése esetén a velük közös háztartásban élő közös, valamint nem közös gyermekeket együttesen kell figyelembe venni.

A támogatásra való jogosultság feltételeinek meglétét a következők szerint kell igazolni:

a) elvált szülők kiskorú gyermekeinek elhelyezését jogerős bírósági ítélettel és a lakcímet igazoló hatósági igazolvánnyal,

d) a közös háztartásban élést, valamint élettársak esetében ennek időtartamát teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt nyilatkozattal és a lakcímet igazoló hatósági igazolvánnyal.

5. Abban az esetben, ha egy pár 19 hetesen elvesztette a magzatot, akkor utólagosan már nem tudják kérni a jelzáloghitel tartozás elengedését?

A magzat a 12. hét betöltését követően már jogosít a támogatás igénybevételére akkor is, ha időközben vetélés történt. Ugyanakkor a várandósság legalább a 12. hétben való fennállásáról szóló igazolást be kell tudni nyújtani.

6. Abban az esetben, ha jelenleg már nincsenek adóstársak a hitelszerződésben, de régebben voltak, akkor igényelhető a jelzáloghitel tartozás csökkentés?

A kérelem benyújtásakori állapot számít, tehát már igényelhetik.

7. A jelzáloghitel-elengedés igényléséhez feltétel, hogy a hitelszerződés megkötésének a dátuma korábbi legyen, mint a gyermek születésének dátuma. Ha van egy legalább 12 hetes magzat, és most úgy dönt az ügyfél, hogy szeretne hitelt felvenni, akkor arra kell figyeljenek, hogy a gyermek születését megelőzően történjen a hitelfelvétel?

Igen, de nemcsak a gyermek születését, hanem a kérelem benyújtását is meg kell előznie a kölcsönszerződés megkötésének, létrejöttének.

(fotó: Shutterstock)