A tanév elején útjának indított nemzetközi alapokon nyugvó és a hazai sajátosságokat is figyelembe vevő programnak köszönhetően a közösségi zenélésbe kóstolhattak bele a legszegényebb településeken lakó gyermekek. A program egy év alatt is már kézzelfogható eredményeket hozott: a foglalkozások fejlesztették a gyerekek tanulási, koncentrációs és beilleszkedési képességeit, és csökkentették az online oktatás idején jellemző elszigeteltség érzését is. A Belügyminisztérium 500 millió forintos forrást biztosított a pályázati formában megvalósult program finanszírozására.

199 településen, több mint 3000 gyermek bevonásával zajlik a Belügyminisztérium Társadalmi Felzárkózásért Felelős Helyettes Államtitkársága által tavaly útjára indított Szimfónia Program – „Mindenki szívében van egy dallam” című projekt, amely zenei eszközökkel segít a gyerekek és fiatalok szociális problémáin csoportos és egyéni zenetanítás útján, s amelynek köszönhetően hangszerhez is jutottak a résztvevő gyermekek – olvasható a tárca közleményében.

A fellépések előtti hosszú közös felkészülés megtanítja a fiatalokat az együttműködésre, az egymásra figyelés szükségességére és arra, hogy ha következetes munkát végeznek, a siker nem marad el – mondta el Langerné Victor Katalin, a Belügyminisztérium társadalmi felzárkózásért felelős helyettes államtitkára az eseményen.

A zenekari hangzás élménye

Vilmány és Göncruszka településeken 2021. február 1-én indult el a Mindenki szívében van egy dallam elnevezésű társadalmi felzárkóztató program. A göncruszkai Talentum Református Tehetséggondozó Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészeti Iskola falai között már korábban is jelen volt a zeneoktatás, de a zenekari hangzás élményét a program segítségével és támogatásával szerezhették meg a gyerekek. A már hangszeren játszó kis muzsikusokhoz új, érdeklődő, zenére nyitott gyermekek csatlakozhattak. A két település zenekara rendszeres közös próbákkal és közös koncertekkel erősítették kapcsolatukat, és tanulták meg az egymásra figyelést és egymásra való hagyatkozást. Az egyesített zenekarban mintegy 45 gyermek foglalt helyet.

Az elmúlt egy évben több mint 3000 hátrányos helyzetű 6-16 év közötti gyermek tudott élni a program adta lehetőségekkel. A foglalkozásokon a gyermekek tanulási, koncentrációs és beilleszkedési képességét is fejlesztették – a zenepedagógia segítségével. A közösségi rendezvények elsősorban a gyermekek sikeres iskolai pályafutását és az iskolai lemorzsolódás csökkentését, valamint a szabadidő hasznos eltöltését segítették elő.

Az országosan júniusban elkezdődött programzáró kiskoncertek célja, hogy a növendékek közösen elsajátított zenei produkciót adjanak elő, melyet az iskola és a család együttes figyelme és elismerése kísérhet. Augusztus és szeptember hónapban folytatódnak ezek a bemutatkozó koncertek – neves példaképek részvételével és együttműködésével. Szeptember 2-án Nyírmihálydiban, ezt követően 8-án Kaposváron, majd szeptember 15-én Tarnazsadányban mutatkoznak be a gyerekek. Október közepén pedig Budapesten, egy nagyszabású zárókoncerten élhetik át a közösségi zenélés valódi, felemelő hangulatát.