KÉRDEZZ-FELELEK:

OTTHONFELÚJÍTÁSI PROGRAM

Kik igényelhetik az Otthonfelújítási támogatást?

Aki(k) legalább egy gyermeket nevel(nek) vagy vár(nak). A gyermek már a várandósság 12. hetétől számít. A gyermek 25 éves koráig kérhető, ha együtt él a családdal. Ha a gyermek megváltozott munkaképességű, akár fogyatékkal él, vagy GYOD-ra jogosítja a szüleit, akkor nem számít az életkor. A támogatást igényelhetik házaspárok, élettársak és azok is, akik egyedül nevelik a gyermeküket, gyermekeiket.

Mekkora összeget lehet igényelni?

Az Otthonfelújítási támogatásból a költségek felét, maximum 3 millió forintot lehet elszámolni, de ennél kisebb összeg is kérhető. Anyagköltségre és munkadíjra egyaránt fordítható az összeg fele-fele arányban, az Otthonfelújítási támogatáshoz mindkét költséget a kiegyenlített számlák másolatával és átutalás esetén a banki bizonylatok másolatával kell igazolni.

Melyek az Otthonfelújítási támogatás igénybevételének feltételei?

A 2021. január 1-je után elindult felújításoknál lehet élni a támogatás lehetőségével. Feltétele többek között a köztartozás-mentesség, legalább 1 éves, folyamatos társadalombiztosítási jogviszony, amely lehet egy felsőoktatási jogviszony, vagy munkaviszony, amit maximum 30 napra szakítottak meg az elmúlt egy évben. Akik elveszítették a munkájukat – például a koronavírus-járvány idején –, azoknál az utolsó 3 hónapnál az álláskeresési járadékot is figyelembe veszik. Beszámít a nyugdíj mellett végzett minden munkavégzés is.

Hogyan kell igényelni az Otthonfelújítási támogatást?

Kell rendelkezni egy 2021. január 1-jén vagy azt követően megkötött a felújítási munkákról szóló vállalkozói szerződéssel, majd gyűjteni kell a felújítás során a számlákat. Az összegyűjtött számlákat a Magyar Államkincstárhoz kell eljuttatni a támogatási kérelemmel együtt. Teljes egészében elektronikusan intézhető a folyamat.

Hogyan működik az elbírálás és a kifizetés?

Az összegyűjtött számlákat a munka befejezését követően az utolsó számla kiegyenlítését követő 60 napon belül kell eljuttatni a Magyar Államkincstárhoz. A Magyar Államkincstárnak 30 napja van a beérkezést követően arra, hogy elbírálja a támogatást, amely a hiányzó adatok, dokumentumok, nyilatkozatok pótlására egyszer 30 nappal meghosszabbítható, majd ha minden dokumentumot rendben lévőnek találnak, akkor a Magyar Államkincstár támogatói okiratot állít ki, és 5 napon belül kiutalja a megállapított támogatásösszegét az igénylő belföldi fizetési számlájára.

Milyen munkálatokra lehet fordítani az Otthonfelújítási támogatást?

A gyermeket nevelő családok otthonfelújítási támogatásáról szóló 518/2020. (XI. 25.) Korm.rendelet 6. §-ban felsorolt építési tevékenységekre igényelhető. Lehet például: konyha vagy fürdőszoba felújítása, közműbekötés, fűtési rendszer korszerűsítése, cseréje, új kazán/bojler beszerzése, külső-belső szigetelés, galéria, vagy belső lépcső kialakítása, tetőcsere, tetőfelújítás, napelemes rendszer kiépítése, garázs vagy nyári konyha felújítása, festés-mázolás, asztalos munkák.

Milyen ellenőrzésre lehet számítani?

A kérelem elbírálásának folyamata során a Magyar Államkincstár minden olyan adat, dokumentum és nyilatkozat valódiságát és tartalmának megfelelőségét ellenőrzi, melyeket az igénylő benyújtott. A támogatás kifizetését követő 6 hónapban a kormányhivatal pedig ellenőrizheti, hogy ténylegesen megvalósult-e a felújítás, amelyre a támogatást igénybe vették.

Lehet újra igényelni az Otthonfelújítási támogatást?

Minden család egyszer veheti igénybe az Otthonfelújítási támogatást. Ha eladja a lakást, nem kell visszafizetnie a támogatást, de ismételten már nem veheti igénybe. Ha a lakás új tulajdonosa még nem vette igénybe az Otthonfelújítási támogatást, akkor ő igényelheti a vásárolt lakásra, ha korábban még nem vett igénybe az Otthonfelújítási támogatást.

Történhet-e több ütemben a felújítás, vagy csak egyben?

Igen, lehetséges, hogy január 1-ét követően több részletben újítja fel a lakását a család. Ha ennek költségét szeretné majd kifizettetni, illetve részben megfizettetni állami támogatásból, akkor ehhez arra van szükség, hogy folyamatosan gyűjtse a számlákat, és azokat majd egyben, a beruházás végén nyújtsa be. Ezt követően kapja meg a költségek felét, maximum 3 millió forintot.

A 2020-ban, tehát az idén vásárolt anyagok számláit is elfogadják?

Nem, csak a január 1-ét követően kiállított számlákat veszik figyelembe a támogatásnál.

Miként kell értelmezni az 50-50 százalékot?

A támogatás fele részben fedezheti az anyagköltséget, és fele részben a munkadíjat. Tehát ha valaki például 1 millió forintot fordított munkadíjra és 3 millió forintot anyagköltségre, annak összesen 4 millió forintba került a beruházása. Ennek a felét, 2 millió forintot tudja visszaigényelni. Vagyis a teljes munkadíját fedezi a támogatás, és további 1 millió forintot tud az anyagköltségekből is elszámolni.

A CSOK korábbi felvétele kizáró ok a felújítási támogatás igénybevételénél?

Nem, aki élt a CSOK-kal, az otthonfelújítási támogatást is igénybe veheti.

Mennyi időn belül kapják meg az igénylők az összeget?

A Magyar Államkincstárnak 30 napja van arra, hogy elbírálja a támogatási kérelmet, ezt követően 5 napon belül folyósítja a támogatást. Ha hiánypótlásra van szükség, az további 30 nappal tolhatja ki a határidőt.

Feltétel, hogy az ingatlanon ne legyen haszonélvezeti jog?

A haszonélvezeti jog nem kizáró ok a támogatás igényléséhez.

Elfogadják az alap, vagyis az úgynevezett „magunk után fizetett” TB-befizetés igazolását?

Nem, hiszen akik “maguk után fizetik a TB-t”, éppen azért rendezik így az egészségügyi szolgáltatási járulékot, mert nincs olyan foglalkozási jogviszonyból származó jövedelmük, amelyből azt le lehetne vonni. Biztosítotti, és más, a támogatás feltételét képező jogosulti jogviszonnyal sem rendelkeznek. Ám, ha a házas-, vagy élettársnak van 1 éves jogviszonya, akkor a pár jogosult a támogatásra.

A lízinggel vásárolt, és még hitellel terhelt lakásra igényelhető a támogatás?

A támogatási kérelem benyújtásának időpontjában az igénylőnek, illetve kiskorú gyermekének a támogatással érintett lakásban együttesen legalább 50 százalékos ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett tulajdoni hányaddal kell rendelkeznie. Tehát, amennyiben a lízingre vásárolt otthon az ingatlan-nyilvántartás szerint még nem áll az igénylő tulajdonában, nem kérheti a támogatást. Erre csak akkor van lehetősége, ha a szerződés lejártával megszerezte az ingatlan tulajdonjogát.

Igénybe vehető a támogatás olyan lakásra, amelyet egy másik beruházás miatt jelzáloggal terheltek?

Igen, ez nem kizáró ok, hiszen az állam az ingatlanon nem alapít jelzálogjogot a támogatásért.